NRK-journalistene klare for lønnskamp: - En reell streikefare

Lønnsvinnerne for i fjor ønsker fortsatt å tette gapet til journalistene i de kommersielle mediehusene.

Publisert / Oppdater

Øyvind Hofsrud
Øyvind Hofsrud Journalist
Øyvind Hofsrud
Tobias Fredø Journalist

Tirsdag klokken 11 denne uken begynner lønnsforhandlingene for journalistene i NRK, fem dager etter at det ble enighet mellom NHO og arbeidstakerorganisasjonene LO og YS torsdag forrige uke etter fire dager med storstreik. Forhandlingsleder for NJ i NRK, Rolf Johansen, er tydelig på spørsmål om hva NRKs journalister forventer fra årets lønnsoppgjør:

- Penger. Var det noe mer du lurte på, sier han humoristisk til Kampanje før han fortsetter:

- Våre medlemmer forventer en reallønnsvekst i år. Det har vi ikke hatt siden 2019. Ser vi på NJs lønnsstatistikk så er det over 100.000 kroner differanse på hva NRK-journalistene tjener sammenlignet med gjennomsnittet av hva andre journalister tjener i mediehusene vi sammenligner oss med. Det er andre store mediehus og store regionsaviser. 

For 2023 er prisveksten forventet å ligge på 4,9 prosent. Det betyr at om NRKs journalister ønsker reallønnsvekst må de komme seg over fem prosent. I avtalen LO og NHO inngikk forrige uke, ble det enighet om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, men at en større andel av det gis i sentrale tillegg.

- Vil oppgjøret der legge føringer for NRK-forhandlingene?

- Frontfagsoppgjøret definerer frontfagsrammen som på godt og vondt påvirker alle oppgjør i Norge. Utover det, nei, svarer Johansen.

Les også: NJ om streike-slutt: - Resultatet peker retning

- Vi må ta enda større skritt

For om lag to uker siden skrev Kampanje at NRK-journalister fikk den største lønnsveksten i fjor med 4,7 prosent vekst. Da fortalte Johansen at det var et lite skritt i riktig retning, men at det fortsatt var et godt stykke opp til kollegaer i andre bedrifter.

I 2022 hadde eksempelvis journalistene i NRK en snittlønn på omtrent 690.000 kroner. Til sammenligning hadde VG-journalistene en snittlønn på rett over 830.000 kroner. 

- Du sa fjoråret var et lite skritt i riktig retning. Hva skal til for at dere kommer i mål? 

- Vi må fortsette på den trenden, men ta enda større skritt hvis vi skal ta igjen differansen og konkurrere om de samme medarbeiderne som andre mediehus, sier Johansen. 

Les også: NRK-journalister fikk den største lønnsveksten

Tjener mindre enn konkurrentene:

Rolf Johansen og NRK-journalistene var ifølge NJs lønnsstatistikk for 2022 de med høyest lønnsvekst. Likevel viser samme statistikk at de tjener langt mindre enn eksempelvis journalister hos konkurrenten VG.

- Blir et vanskelig oppgjør

Johansen forteller at forhandlingene har frist til torsdag klokken 16. NJ i NRK er for øvrig den største organisasjonen for journalistiske yrkesgrupper i NRK, og organiserer omtrent halvparten av de 3.500 ansatte hos statskringkasteren. 

- Hvordan blir årets oppgjør? 

- Det blir et vanskelig oppgjør for å oppnå reallønnsvekst med de prisstigningene vi har nå. 

- Er det en reell streikefare? 

- Det er alltid en reell streikefare. Vi går inn i lønnsoppgjøret med mål om å komme til en løsning. Streik er et verktøy som ligger i verktøykassa, og må vi ta det frem, så gjør vi det, sier Johansen. 

- Halvparten av NRKs kostnadsbase består av lønn

HR- og organisasjonsdirektør i NRK, Olav Hypher, forteller at NRKs pressede økonomi ligger som et bakteppe for lønnsforhandlingene, men at det ikke vil ha en direkte effekt når de nå går i gang.

- Det vi kan si er at vår økonomi er naturligvis avhengig av de bevilgningene vi får over statsbudsjetett, så registrerer vi at vi har fått mindre inndekning for lønns- og prisvekst enn det som har vært reelt. Det gjør at vi får en mer presset økonomi, og samtidig består nettopp halvparten av NRKs kostnadsbase av lønn.
 
- Forhandlingsleder Rolf Johansen forventer reallønnsvekst og peker på at de ikke har fått dette siden 2019. Har du en kommentar til det?
 
- Jeg tror at vi er godt kjent med forventningene partene går inn med. Vi er forberedt på krevende, men konstruktive forhandlinger, og jeg opplever at partene er godt forberedt og har felles virkelighetsforståelse i forkant av oppgjøret.

NRK-journalistene klare for lønnskamp: - En reell streikefare