Saken blir oppdatert.

NRK-journalistene kan skilte med en lønnsvekst på 4,7 prosent i fjor. Det kommer frem i en oversikt Norsk Journalistlag og NRK-klubben, NRKJ, har utarbeidet.

Veksten på 4,7 prosent er den beste av alle de målte mediehusene og bedre enn både Schibsted, Polaris Media, TV 2 og Amedia. Best av de private er Amedia-journalistene som hadde størst grunn til å smile med en vekst på 4,6 prosent, mens Polaris Media-journalistene måtte nøye seg med tre prosent lønnsvekst og dermed hakket bedre enn TV 2-journalistene som i snitt fikk en vekst på 2,8 prosent. 

Schibsted-journalistene kan glede seg over en vekst på 4,3 prosent. 

- Et godt lønnsoppgjør
Veksten til NRK-journalistene var også bedre enn den samlede veksten til alle journalister som tilhører medlemsbedriftene i Mediebedriftenes Landsforening - også de  som befinner seg utenfor de største mediehusene. NJ og NRKJ legger her til grunn at økningen var på 3,8 prosent. 

- Dette viser at vi gjorde et godt lønnsoppgjør i fjor og er et lite skritt i riktig retning, men det er langt igjen til NRK-journalistene har samme lønnsnivå som våre kollegaer i bedrifter vi sammenligner oss med. Statistikken viser at vi knapt har hatt reallønnsvekst de siste fem årene, og vi forventer at årets oppgjør vil endre på det, sier forhandlingsleder for NJ i NRK, Rolf Johansen, i en melding.

Se hele lønnsstatistikken her. 

NJ: - Et svakt lønnsår
Da Kampanje snakket med den gjenvalgte lederen i Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad, tidigere i år, kunne han fortelle at journalister, som de fleste arbeidere, har tapt kjøpekraft det siste året. Han kommenterer i dag de nye tallene på denne måten. 

- Selv om det er store variasjoner innad i medlemsmassen, viser dette at 2022 ble et svakt lønnsår for våre medlemmer. Det er skuffende siden svært gode resultat i mediehusene i fjor skulle gi grunnlag for gode lokale oppgjør, sier Tryggestad.

NJs forhandlinger med Mediebedriftenes landsforening (MBL), som er deres største tariffområde, starter torsdag 4. mai med frist fredag 5. mai. Siden NRK huser så mange journalister forhandler klubben i NRK lønn selv, mens landets øvrige journalister forhandler samlet gjennom NJ. 

Mener veksten var høyere
Også arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har forberedt seg til årets lønnsoppgjør og legger frem en lønnsstatistikk for redaksjonelle medarbeidere som viser en vekst innenfor journalistområdet på 5,2 prosent når en ser på utviklingen for de personene som er med i grunnlaget i både 2021 og 2022. 

I motsetning til NJ og NRJ sammenligner MBL her det samme antallet journalister som var med i ordningen i de to årene. 

- Tallene viser at det er variasjon mellom bedriftene, slik det skal være når den enkelte bedrifts økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne legges til grunn i lokale forhandlinger, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.

Gjennomsnittlig bransjelønn for de 3.022 journalistene som er omfattet av de fire overenskomstene mellom MBL og NJ endte dermed på 711.539 kroner, en vekst på drøye 35.000 kroner. 

- I oppgjøret i fjor ble partene enige om å løfte startlønnen for journalister gjennom 30.000 kroner i såkalt teknisk overføring. Vi avtalte da at vi skal heve minstelønnen med ytterligere 25.000 i årets oppgjør, også nå gjennom at det motregnes mot personlig tillegg, sier Engen.

Flere journalister
Men som MBL påpeker, er det som følge av en voldsom ansettelsesbølge i norske mediehus kommet inn langt flere personer i bedriftene, enn det er forsvunnet ut. Dette bidrar til at veksten for det MBL kaller identiske bedrifter, det vil si alle ansatte i 2021 og alle ansatte i 2022, er lavere og på 3,8 prosent, et tall man kjenner igjen fra lønnstatstikken til NJ. 

En årsak til det er at de personene som er kommet inn i grunnlaget naturlig nok er yngre og har lavere ansiennitet enn de som har forsvunnet ut, som  er med på å dra veksten ned.

Se listen over landets best betalte journalister her. 

Plassering Medier 2022 2021 +/-%
1.  Dagens Næringsliv 887.372 848.294 + 4,6
2. Bergens Tidende 842.588 814.344 + 3,5
3.  VG 832.095 796.212 + 4,5
4.  Aftenposten 829.088 793.776 + 4,4
5.  Stavanger Aftenblad 822.412 786.661 + 4,5
6.  Utdanning 821.500 787.518 + 4,3
7. Viaplay 815.424 - -
8. E24 803.954 745.007 + 7,9
9. Trønder-Avisa 801.239 746.264 + 7,4
10. Adressa 787.073 766.296 + 2,7