Nyvalgt NJ-leder skal forhandle journalistlønn i mai: - Årets oppgjør blir krevende

Mener norske journalister har fått redusert kjøpekraften.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

I dag starter lønnsforhandlingene mellom NHO og LO. De skal forhandle «rammen» for alle lønnsforhandlinger som nå kommer utover våren og 185.000 LO-medlemmer kan gå ut i streik om det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret med NHO. Det er ventet at kravene til LO vil ligge på rundt fem prosent. Lederen av LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundets Jørn Eggum, har varslet et lønnskrav mellom 4,8 og 5,4 prosent. Lederen av NHO-giganten Norsk Industri, Stein Lier Hansen, har på sin side anslått en smertegrense på 4,5 prosent.

Senere i vår skal også journalistforbundet forhandle lønn med Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Kampanje har snakket med den gjenvalgte lederen i Norsk Journalistlag (NJ), Dag Idar Tryggestad, som forteller at journalister som de fleste arbeidere har tapt kjøpekraft det siste året. NJs forhandlinger med Mediebedriftenes landsforening (MBL), som er deres største tariffområde, starter torsdag 4. mai med frist fredag 5. mai. 

På spørsmål om NJ er avhengig av et godt resultat fra frontfagene, svarer NJ-lederen at de registrerer hva som diskuteres i forhandlingene, men at de ikke er bundet av det.

- Vi utformer våre egne krav og vil kommentere dem når tidspunktet er riktig, sier Tryggestad til Kampanje. 

NJ-lederen forteller videre at arbeidsmarkedet for journalister har gått veldig opp og ned den siste tiden.

- I de største byene, og der hvor det er stor konkurranse, er det rift om jobbene og få tak i folk. Samtidig ser vi en bekymringsfull utvikling der mange mindre, og spesielt lokale medier, sliter med å få tak i folk. Lav lønn er selvsagt en av forklaringene på det, legger han til. 

Les også: DN-journalister på lønnstoppen - her er bransjens best betalte

- Fikk redusert kjøpekraft

På spørsmål om hvordan fjorårets lønnsoppgjør stod seg når inflasjonen ble så høy, svarer NJ-lederen at lønnsstatistikken for 2022 presenteres 12. april og at de ikke kan si noe om hvordan oppgjøret endte for deres medlemmer før det.

Ifølge NJ og MBLs statistikk fra fjoråret var det journalistene i Dagens Næringsliv som stakk av med den beste lønnen i bransjen. Der lå bransjelønnen på 848.294 kroner.

Tryggestad påpeker imidlertid at selv om statistikken ikke er klar så vet de at det ble et svakt oppgjør for flere i fjor og at det trolig vil prege årets lønnsoppgjør. 

- Som for lønnsmottakere flest ble fjoråret et år hvor også våre medlemmer fikk redusert kjøpekraft. Det er mange av våre medlemmer som merker dette godt nå, og særlig for de mange som tilhører lavtlønnsgruppen. Vi vet at årets oppgjør blir krevende fordi det er mange faktorer som påvirker det. Men vi er godt forberedt og vil fremme krav som bransjen vil tåle å kunne innfri. Det handler i år som tidligere om vilje og ikke evne, sier han. 

I år er det et såkalt mellomoppgjør og det betyr at det kun skal forhandles om penger og dermed sikre NJs medlemmers kjøpekraft. De endelige kravene utformes først over påske, opplyser Tryggestad om.

- Vi jobber alltid for et så godt resultat som mulig, og vi merker at det er en tydelig forventning i organisasjonen om at vi må levere i år, understreker han. 

Sist uke hadde Norsk Journalistlag sitt tredagers lange landsmøte på Gardermoen. Der hadde de mange debatter om rekruttering, kompetansebygging og lønn.

- Det handler om å få på plass vilkår som gjør at vi har et arbeidsliv å leve av og med. I dag er det alt for mange som ikke greier å skille mellom jobb og fritid, og som jobber mye ulempe for å kunne få en anstendig lønn. Slik kan vi ikke ha det, avslutter han. 

Også NRK skal ha lønnsforhandlinger denne våren. Det skal etter planen starte tirsdag 25. april, med frist for å bli enige torsdag 27. april. NJs leder i NRK, Rolf Johansen sier til Kampanje at han ikke har grunn til å tro at de massive kostnadskuttene i statskanalen vil påvirke oppgjøret. 

- Hvordan opplever du at lønna til NRK-journalister har utviklet seg sammenliknet med andre journalister?

- Det kan jeg ikke svare på før statistikken er klar, sier Johansen.

Les også: Skal spare 100 millioner på ansatte-kutt - legger frem spareplan for NRK-styret

Nyvalgt NJ-leder skal forhandle journalistlønn i mai: - Årets oppgjør blir krevende