Alt tyder på storstreiken ble for stor til å vare lenge og torsdag ettermiddag ble det først enighet mellom LO og NHO.

- Et historisk godt resultat, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

- Nå har vi en akseptabel løsning på bordet, sa NHO-leder Ole Erik Almlid.

Noen timer senere var det også klart at YS avslutter streiken nå. Det betyr at rundt 25.000 streikende kan komme tilbake på jobb fredag morgen og at lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) kan starte som planlagt i starten av mai.

- At streiken nå er over betyr at våre forhandlinger med MBL kan starte 4. mai som planlagt, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad til Kampanje.

Les også: NRK-journalister fikk den største lønnsveksten

Som NHO-medlem ville det være vanskelig for MBL å gå i forhandlingene dersom streiken mellom LO og NHO hadde vedvart. Nå kan begge partene finslipe egne argumenter i lys av forhandlingene mellom LO og NHO og ta med seg sluttresultatet inn i egne lønnsforhandlinger. 

I avtalen LO og NHO har inngått, er det enighet om en ramme på 5,2 prosents lønnsvekst, men at en større andel av det gis i sentrale tillegg.

- Hva tenker du om sluttresultatet?

- Vi er en uavhengig fagforening som ikke er bundet av frontfagsrammen, men resultatet peker retning og jeg er glad for at partene kom til enighet og særlig løftet dem som har minst, sier Tryggestad.

22.947 LO-medlemmer og 1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen mange timer på overtid sist søndag.

På motsatt side av bordet skal journalistene møte MBL som er arbeidstagerorganisasjonen i medieindustrien.

- Vi går inn i forhandlinger med tanke om å komme til enighet og skal bruke tid på å finne frem til en bærekraftig løsning, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset til Kampanje.

Det er satt av to dager til forhandlingene mellom NJ og MBL. NRK-journalistene forhandler på egenhånd og der starter forhandlingene allerede neste uke.