I dag legges den årlige Medieundersøkelsen frem under Nordiske Mediedager. I undersøkelsen svarer norske journalister og redaktører på hvem de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. 

Sist Kampanje omtalte den årlige Medieundersøkelsen, var under fjorårets valgkamp. Da langet Frps Sylvi Listhaug ut mot massive rødgrønne flertallet i Medie-Norge

Årets resultater viser at Norske journalister i stor grad stadig stemmer rødgrønt - men visse endringer har likevel skjedd. Mens 10,5 prosent av norske journalister i fjor oppga at de ville stemt på Senterpartiet (Sp), oppgir kun 3,1 prosent det samme i år. 

Mens Senterpartiet opplever velgerflukt i Medie-Norge, peker pilene oppover for Venstre. I fjor oppga 4,8 prosent av journalistene at de ville stemt på partiet, mens dette tallet i år har økt til 10,4.

Senterpartiet har dermed trolig mistet flere velgere blant norske journalister enn i den øvrige befolkningen, mens Venstre vokser mer blant norske journalister enn i den øvrige befolkningen. 

Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nationen, sier at hun ikke er overrasket over at Senterpartiet mister velgere blant norske journalister.

- Norske journalister og redaktører hadde heller ikke sympati med Senterpartiet da distriktsopprøret rullet gjennom Norge og hele den norske befolkningen. Dette fallet i oppslutningen blant norske journalister fra i fjor til i år, synes jeg er mindre interessant enn at norske journalister og redaktører nok hverken fanget opp stemningen i folket, eller hadde forståelse for opprøret mot sentralisering og kampen for grunnleggende helsetjenester og velferdstjenester i distriktene, sier Halvorsen til Kampanje.

- Et markant skille
Hun viser til en av dagens sesjoner under Nordiske Mediedager, «Klasseblind, anekdotisk og engasjert: tre diagnoser på norsk journalistikk», der forsker Jan Fredrik Hovden pratet om klasseblindhet i norske medier.

- Jeg tror han er inne på noe helt essensielt som vi må snakke mye mer om i mediene, både når vi rekrutterer journalister og når vi jobber dypere med målgrupper for å gjøre oss relevante for leserne. Det har skjedd et markant skille i mediebransjen. Inntaket til journalistutdanningen har blitt profesjonalisert og strømlinjeformet, sier Nationen-redaktøren.

- Én ting er partipreferanser - noe annet er om vi som journalister og redaktører forstår hvordan mennesker i Norge lever på tvers av yrker, geografi og økonomi. Der tenker jeg at Senterpartiets slagord «nær folk» er relevant for flere av oss. Ikke at man må sympatisere med Senterpartiet, men det handler om å kjenne dem man skal levere relevant innhold til, legger hun til.

Tror Venstre tar fra MDG
Også MDG mister velgere blant norske journalister.

Halvorsen mener at det kan se ut som Venstre har vokst på bekostning av MDG, som har falt fra 15,1 prosent i fjor til 11,9 blant norske journalister i år.

- Det er mitt umiddelbare inntrykk. Det generelle bildet er at journalister og redaktører er mer tilbøyelig til å sympatisere og stemme Venstre enn den øvrige befolkningen. Vi har en rekke norske medier som springer ut av den sosial-liberale tradisjonen, det er en del av den norske avishistorien. I tillegg tror jeg at dette speiler at journalister og redaktører er mer opptatt av klima- og miljøspørsmål enn den øvrige befolkningen. Det er interessant, men også utfordrende. Det kan bety at vi prioriterer det stoffområdet - men da er spørsmålet om vi går med fanen litt for langt foran flokken, sier hun.

Les også: Klimagap mellom nordmenn og journalister - én av fire mener mediene skaper unødig engstelse

Slik svarte norske journalister på spørsmålet «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» i år:  

Parti Redaktører Journalister
Rødt  4.6 13.2
SV 11.5 17.2
MDG 8.5 11.9
Ap 23.8 24.9
Sp 4.6 3.1
Venstre 13.8 10.4
Krf 3.1 2
Høyre 26.2 14.2
Frp 3.1 2
Andre 0.8 1,1
Antall spurte 130 646

Alle tall er oppgitt i prosent. Slik så resultatene ut i fjor:

Parti Redaktører Journalister Publikum
Rødt  2.5 10.3 8.2
SV 11,6 17.3 11,1
MDG 5.0 15.1 6.0
Ap 23.1 24.0 19.3
Sp 13.2 10.0 15.5
Venstre 14.0 4.8 4.7
Krf 3.3 1.9 2.6
Høyre 24.8 12.9 22.6
Frp 0.0 1.9 7.1
Andre 2.5 1.6 2.9
Antall spurte 121 629 883

Medieundersøkelsen er utført av Respons Analyse.