Kilder sier til Wall Street Journal at Rupert Murdoch er entusiastisk over ideen om å splitte medieselskapet i to forskjellige børsnoterte selskaper. Planen innebærer å skille underholdningsdelen fra avis- og forlagsvirksomheten.

En endelig avgjørelse skal ennå ikke være tatt ifølge Wall Street Journal, som er eid av News Corp. En splitting er blitt diskutert i flere år uten at noe har skjedd så langt. Går planen igjennom, vil News Corp. bli delt opp i et selskap for film og tv, og et langt mindre selskap for aviser og bøker.

Delingen av selskapet vil bli ønsket velkommen i aksjemarkedet hvor investorerene er langt mer begeistret for film- og tv-virksomheten enn News Corps trykte medier. Tv-delen av News Corp omfatter 20th Century Fox film studio, Fox broadcast network og Fox News channel.