Kampanje Forlag AS er et medieselskap som tilbyr nyheter, informasjon og fagstoff for hele medier- og kommunikasjonsbransjen. Vi henvender oss til alle som jobber med markedsføring, medier, design og reklame og kommunikasjon samt tilstøtende næringer som jobber inn mot disse aktørene. Kampanje er unikt posisjonert som en rendyrket publikasjon for denne delen av næringslivet.

Kampanje Forlag AS har en rekke ulike produkter som og distribuerer sitt innhold på PC, mobil, tablet og i vårt magasinet som kommer ut seks ganger i året. Vårt mål er å oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff presentert på en journalistisk innsiktsfull, poengtert og underholdende måte.

I tillegg har Kampanje Forlag også startet opp et nytt virksomhetsområde knyttet til konferansemarkedet og vi er i dag til stedet i dette markedet med konferanser som Social Media Days, Årets Markedsfører, Media Business og Byrådagen.

Kjerneleser/målgruppe
Kampanjes leserkrets særpreges av en høy andel ledere og beslutningstakere. Blant Kampanjes totalt 36 000 lesere (64 prosent menn - 36 prosent kvinner) befinner det seg 13 500 ledere. (kilde: MMIs Fagpresseundersøkelse 2005).

Kampanjes lesere tilhører den dynamiske delen av befolkningen. Majoriteten av leserne har en husstandsinntekt på kr. 600.000 + og befinner seg i alderen 30 til 50 år. Moderne, individualistiske og merkevareorienterte konsumenter med høy inntekt som gjerne bruker penger. Åpne for alt som er nytt. Opptatte av biler, fart og spenning – og positive til reklame. En mer distinkt profil enn dette finner du ikke hos noen andre businessblader enn Kampanje.

Handlekraftige beslutningstakere
Kampanjes leserkrets særpreges av en høy andel ledere og beslutningstakere. Sannsynligheten for at du treffer den eller de som tar avgjørelsen på kjøp av dine varer og tjenester er svært stor. Majoriteten av Kampanjes 36.000 lesere befinner seg innen fagområder som markedsføring, salg, medierelatert virksomhet og reklame. MMIs Fagpresseundersøkelse 2005 er en god dokumentasjon på hvem du treffer i Kampanje. Totalt 3274 intervjuer representerer 430.000 lederes lesevaner.

Kampanje har som mål å samle bransjen på våre fysiske og digitale møteplasser for på den måten bidra til å drive medie- og markedsføringsfaget fremover.

Besøksadresse:
Prinsens gate 22 (Bragegården). Inngang mellom DolceVita isbar og butikken Småting. Fjerde etasje.

Postadresse:
Kampanje Forlag AS
Prinsens gate 22
N-0157 Oslo