Det begynner å bli en stund siden Eldar Skylstad sluttet i mediebyrået Carat. Men nå har endelig Paal Fure funnet Skyldstads erstatter: Pelle Stensson blir ny administrerende direktør i Carat. Han kommer fra konkurrenten Mec hvor Stensson har vært kundedirektør og jobbet i over 13 år.

- Carat er et byrå som alltid har ligget langt fremme ift utviklingen og jeg gleder meg veldig til å få lov til å påvirke kursen til det som mange oppfatter som Norges ledende mediebyrå. Carat er et av Norges mest spennende fagmiljøer og jeg er bevisst det ansvaret som ligger på det byrået som velger å ta markedslederskapet på alvor, sier Pelle Stensson.

Dermed gikk det ikke mange dagene før Stenssons nye jobb ble klar. Mandag denne uken gikk Mec ut og fortalte at Stensson sluttet i byrået.

- Pelle ble valgt blant mange meget kompetente aktuelle personer. Hans erfaring med et mediebyrås mange og sammensatte oppgaver for hver og en oppdragsgiver kombinert med hans faglige tyngde og prestasjoner gjorde valget av Pelle enkelt, sier den nye toppsjefen i Aegis Media, Paal Fure.

Fure tok selv nylig over ansvaret som ny Aegis-sjef etter at mangeårige toppsjef Helge Onsum sluttet i mars i år. Nå har Fure funnet den første av sine to mediebyrå-sjefer.

- Med Pelle på laget vil Carat få en sterk operativ leder med både evne og vilje til å styrke både kjernevirksomheten samt utvikle byrået videre. Markedet i dag er krevende og med Pelle som administrerende direktør får Carat en sterk og klar leder med solid mediebyråbakgrunn til å lede et moderne byrå inn i fremtiden, sier Fure.

Carat var lenge det største mediebyrået i det norske markedet før byrået etterhvert ble passert av Mediacom som det største målt i bruttoomsetning. Men som byrågruppe er fortsatt Aegis Media store og som gruppe de senere årene ligget på en medieomsetning på litt over to milliarder kroner, en byråomsetning på rundt 200 millioner og et resultat før konsernbidrag til eierne på mellom 40 og 50 millioner.

Stensson mener Carat har en vilje og evne til å utvikle seg fremover.

- Mediebyråbransjen går spennende tider i møte, og både Carat og jeg er godt rustet til å møte fremtiden, sier Stensson.