Etter at den nye rettspsykiatriske vurderingen av Anders Behring Breivik ble kjent tirsdag, har norske medier nok en gang bedt Oslo tingrett om å tillate direkte overføring av tiltaltes forklaring i retten, melder NTB.

I et hastebrev til Oslo tingrett tirsdag kveld ber generalsekretærene for Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund om en ny vurdering når det gjelder overføring fra retten. De viser til den nye rettssakkyndige rapporten hvor Breivik blir funnet tilregnelig og den store interessen rundt de sakkyndiges ulike konklusjoner.

Avdelingsdirektør Erling Moe i Domstoladministrasjonen lover raskt behandling av den nye forespørselen fra mediene.

- Vi vil vurdere denne saken fort slik at mediene får et svar i god tid før Breivik starter sin forklaring i retten til uka, sier Moe til NTB.

Det vil være teknisk mulig å overføre deler av en forklaring fra retten ettersom tv-signalene kan gis en tidsforsinkelse på inntil 10 minutter. Dette kan gi rom for å redigere vekk informasjon det ikke er gitt tillatelse til å kringkaste.