- Tiden i Atea har vært ekstremt lærerik. Jeg har i mange år nå vært en del av den utvidede ledergruppen og jobbet med utrolig mange flinke folk, spennende kunder og med ulike problemstillinger. Det sagt så var sjansen til å jobbe med en trøndersk gigant innenfor skreddersydd teknologi og da attpåtil mot et internasjonalt marked, altfor spennende til å si nei til, sier Ida Lee-Wright i en pressemelding.

Norbits nye kommunikasjons- og markedssjef skal nå være med å videreutvikle Norbit som merkevare.

- Jeg vil kunne dra nytte av erfaringen min innen både strategi og endringsledelse, samfunnspåvirkning, merkevarebygging, kommunikasjon og markedsføring, samtidig som jeg får jobbe mot helt nye målgrupper. Det er mildt å si at jeg gleder meg ekstremt til å kunne dra av min internasjonale erfaring, og å få brukt det engelske språket i arbeidssammenheng igjen, sier hun.

Norbit er en global leverandør av teknologi og har tre forretningsområder i form av Oceans, Connectivity og Product Innovation og Realization. I Norge har selskapet hovedkontor i Trondheim og om lag 400 ansatte.

- Det vi leverer er svært avansert teknologi som benyttes innenfor helt forskjellige områder, blant annet leverer vi sonarsystemer for kartlegging av ting i havet, og teknologi som benyttes i bompengesystemer rundt omkring i Europa, sier Lee-Wright.

- Ida har en faglig tyngde og spennende erfaringsbase innenfor kommunikasjon og varemerkebygging. Norbit som børsnotert konsern, med flere forretningsenheter inn mot et internasjonalt marked, har et mangfold av spennende utfordringen for en senior innenfor dette fagfeltet. Dyktige kommunikasjonsfolk bidrar direkte til verdiskapning og vekst, sier konsernsjef i Norbit, Per Jørgen Weisethaunet.