Både Rune Danielsen og Christian Thu har i det siste hatt interessante innlegg om hva den forestående døden for tredjepartscookien vil ha å si for digital annonsering. Endringen vil «være fundamental og endre makt- og rollefordelingen i markedet» og publisister skal «gjenerobre sitt eget marked», hevdes det, og det er lett å være enig. Når støtte for tredjepartscookies fjernes i 2022 vil vinnerne være de publisistene og annonsørene som har sterke datasett og en tydelig strategi på hvordan dette skal utnyttes. Så har debatten dem imellom etter hvert tatt inn på et litt unødvendig sidespor om det er annonsørene eller publistene som egentlig sitter på den beste eller skarpeste dataen om norske forbrukere, når man i stedet burde snakke om hvordan denne dataen skal aktiveres.

Vi har det neste året en enestående mulighet til å bygge et nytt digitalt økosystem som står seg uten tredjepartscookies, og som vil fungere uavhengig av «walled gardens». Dette systemet må bygges opp rundt tilgjengeliggjøring av publisisters førsteparts-IDer på en måte som lar seg kombinere med grunnleggende programmatiske funksjoner som frekvensstyring og fungerende kjøpsalgoritmer.

Danielsen etterspør i sitt siste innlegg en felles ID-løsning for alle norske medier. Om man hadde lyktes med det hadde ting blitt enklere, men det er høyst usannsynlig at Schibsted eller Amedia skrinlegger sine løsninger etter å investert betydelig i disse, og om så skulle skje kommer det i hvert fall ikke til å skje innen støtten for tredjepartscookies fjernes.

En felles ID-løsning er da heller ikke absolutt nødvendig for å finne en løsning som lar seg skalere. Tilgjengeliggjøring av publisistspesifikke IDer vil riktignok ikke la annonsører spore brukerne på tvers av domener, men det vil tillate optimalisering og frekvensstyring på domenenivå. Noe som er vesentlig mye bedre enn hva tilfellet er nå i nettlesere som Safari og Firefox, hvor støtten for tredjepartscookies allerede er fjernet. I disse browserne har man da ikke noe adresserbart publikum, programmatisk funksjonalitet som frekvensstyring er ikke tilgjengelig, kjøpsalgoritmene i DSPene fungerer ikke, og det er betydelige rapporterings- og attribusjonsutfordringer. 

Uten en løsning knyttet til førsteparts-IDer vil man enten måtte forholde seg til et slikt miljø i alle nettlesere, og ikke bare den tredjedelen av nettleserne det er tilfelle for nå, eller så må man belage seg på kohortebaserte løsninger fra browserne, bedre kjent som Google’s Privacy Sandbox og deres Federated Learning of Cohorts (FLoC). 

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til hvordan løsningen til slutt vil fungere, men det som er åpenbart er at browser blir «gatekeeper» for all data og både publisist og annonsør mister kontroll og innsikt i databruk på egne domener, samt muligheten til å aktivere egne data. 

Jeg lever selvsagt ikke i den villfarelsen at FLoC ikke vil spille en betydelig rolle for digital markedsføring, eller at det ikke vil finnes tilfeller hvor det gir all mulig mening å belage seg på dette som en del av strategien sin, det er derfor alle de ledende DSPene også vil ha støtte for annonsering mot FLoC. Poenget er at vi også må bygge et økosystem som fungerer uavhengig av dette og som lar annonsør og publisist beholde kontrollen over egne data og gi mulighet til å aktivere denne, og som vil sikre et fortsatt fritt og åpent internett utenfor «walled gardens». 

Et økosystem tuftet på førsteparts-IDer vil gi fortsatt programmatiske muligheter, i tillegg til å ha bedre og mer robuste datasett å basere seg på uten risiko for datalekkasjer. Det vil også være betydelig lettere å sikre at et slikt økosystem er i henhold til både GDPR og Schrems II da man som publisist vil ha full kontroll på at den eneste IDen som blir brukt har de nødvendige samtykkene og kun blir prosessert aktørere med europeiske servere.

Vi i Adform har selvsagt våre tanker og løsninger på hvordan et økosystem knyttet mot førsteparts IDer kan se ut, og kan blant annet allerede motta og agere på en hvilken som helst førsteparts ID i vår DSP, men det viktigste nå er ikke å avgjøre hvordan økosystemet skal se ut til slutt. Det essensielle nå er å komme i gang med testing, og den jobben må begynne hos publisistene ved at de tilgjengeliggjør sine førsteparts IDer slik at annonsører kan begynne å agere på disse i Safari og Firefox. Bonusen her er altså at man vil kunne få umiddelbare resultater både som publisist og annonsør, men vi må komme i gang nå. For 2021 kommer til å gå fort og uten en løsning som har skalert innen tredjeparts cookien dør, vil det ikke spille noen rolle om det egentlig er publisistene eller annonsørene som sitter på de beste og skarpeste dataene om norske forbrukere.