Rune Danielsen i Capia fokuserer nesten utelukkende på medienes data og dekning når han frykter jeg bommer i min mening om at norske medier sitter på det beste datagrunnlaget for annonsører i vårt marked.

Les mer: - Jeg frykter at Christian Thu og Amedia bommer litt når de hevder at medienes data er best

Her undervurderer Danielsen norske mediehus sin gode blanding av teknologi og aksept hos brukerne for å hente inn de riktige dataene - samt kunnskapen om den norske forbrukeren.

Vesentlig redaksjonelt innhold og troverdighet – både i forhold til innhold, personvern med mer - hopper han pent bukk over.

For dette hevdet jeg i artikkelen fra 31.03.21: «Norske og nordiske medier skal slå hardt tilbake på egen hjemmearena. Vi har kunnskapen om nordmenn, de beste og mest relevante dataene, vi har teknologi helt på høyde med de multinasjonale, de mest troverdige redaksjonelle produktene – og vi har respekt for personvernet.»

Visst kan det tolkes litt «høy og mørk». Men dette betyr ikke at jeg sier at norske medier har bedre data enn annonsørene, men snarere at vi har data, innsikt, annonsekontekst og teknologi som ikke står tilbake for noen. Og her snakker jeg ikke for Amedia alene. Min mening er i forhold til norske og nordiske medier.

Der hvor tilsynelatende avstanden mellom Danielsen og meg er størst, er imidlertid troen på norske mediers evne til å hente inn, samt forvalte forbrukerdataene – samt på kombinasjonen av dataene med troverdighet og det å ligge i et miljø som oppfattes som relevant, seriøst og ikke minst trygt for merkevaren.

For å være best egnet til å løse kommunikasjonsoppgavene for annonsøren, så bør man først og fremst levere den beste pakken. Dernest så bør man aller helst være best på hver av de isolerte delene. Men delene henger sammen i en helhet.

Det hjelper ikke å ha den høyeste frekvensen, dersom miljøet annonsen din havner i ikke har tillit eller konteksten ikke er relevant. Det hjelper heller ikke å ha de laveste prisene, dersom personvernet ikke blir behandlet i henhold til lovverket. Det handler om å skape verdi og effekt hvor kvalitet er i førersetet, ikke bare kvantitet og pris.

Jeg innrømmer at de norske mediehusene ikke er best i «alt». Danielsen har rett i at både Google og Facebook har større dekning enn Amedia og Schibsted hver for seg. Vi har også et stykke igjen før vi har like gode kjøpsløsinger som dem. Norske medier må bli enklere å kjøpe fra. Og vi må bli flinkere til å synliggjøre verdien av annonseinvesteringen hos oss. Dette jobber vi iherdig med.

Det som jeg allikevel mest av alt er opptatt av her, er at vi har løsningene for annonsørene nå når tredjeparts data ikke lenger kommer til å være en del av medie- og kampanjeplanleggingen.

Og når det gjelder data, så handler jo ikke dette her om at det enten er annonsørene eller mediene som har den beste dataen. Dette handler jo om at annonsørene og mediene sammen må jobbe tettere for å skape de beste resultatene gjennom bruk av dataen vi begge har. Dette vet Sylinder og Norgesgruppen. Dette vet også Rema 1000 og Coop. Det vet selvsagt også andre annonsører.

Ingen bør kjenne sin egen målgruppe bedre enn hva annonsøren selv gjør. Og annonsørene sitter med utrolig mye spennende kjøpsdata. Sammen med våre data blir dette dynamitt.

Og det er derfor jeg sitter med en følelse av at Danielsen undervurderer hva vi har av data via vårt aID – og at han glemmer det potensielle samspillet med dataene som annonsørene sitter på. Samtidig fremhever Danielsen viktigheten av å samspille med annonsøren. Det er vi svært enige om.

Via vårt verktøy for identifikasjon – aID med 1,8 millioner nordmenn – er brukerne registrert med sitt mobilnummer. Dette er unikt for hver person i Norge, og lar oss finne dem igjen fra andre steder, som offentlige registre. Derfra henter vi mye av dataen vi bruker i aID og våre målgrupper. Dette gjør også at vi sitter på data som hva slags type bolig våre brukere har, om de har hytte, familiesituasjon, inntekt, hva slags type bil de kjører og masse mer. Dette er skarpe data som vi har koblet sammen med våre aID-data, men selvsagt anonymisert.

Danielsen stiller likevel gode spørsmål – og det holder oss alltid skjerpet. Han gjør en viktig jobb. En ting er hva vi vet at vi har – en annen ting er om markedet har absorbert det. Det er jo her hele fundamentet for markedsføring ligger. Nettopp det å sikre at målgruppen sitter med kunnskap og forståelse – som vi som avsender mener er viktig og riktig.

Slik jeg ser det, er det ikke noe grunnlag for å være bekymret nå når tredjeparts data, slik vi kjenner det i dag, forsvinner til neste år – og mye er allerede forsvunnet. Annonsørene har i stedet grunn til å juble – og ser allerede nye muligheter.

Det nye lovverket rundt GDPR og personvern er noe positivt. Ikke bare for brukeren, men også for annonsøren. Ja, det regulerer markedet – og skal hindre useriøse aktører og uakseptabel atferd, først og fremst mot enkeltindividet.

Men sammen med annonsøren er vi i ferd med å finne svært så gode løsninger for alle parter. Derfor gleder vi oss til annonsekampene i år og årene fremover. Kamper hvor dommerne har strammet inn kraftig – og at ufint spill premieres med rødt kort.

Til det beste for alle med gode motiver.