Schibsted-eide Adevinta avslutter tredje kvartal med en omsetningsvekst på 1,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er særlig i Frankrike og Brasil at selskapet ser en positiv trend etter koronasmellen som rammet selskapet tidligere i år.

Rubrikkomsetningen økte med 4,6 prosent i kvartalet, men den digitale display-omsetningen falt med 4,3 prosent. I andre kvartal falt disse forretningsområdene til sammenligning med 15 prosent og 32 prosent, så dermed er det snakk om et ordentlig korona-comeback for Adevinta.

Les også: - Adevintas utfordring er at de må holde styr på et mylder av merkevarer

Forventer tøffere reklamemarkeder
Adevinta skriver i resultatmeldingen at forbedringen de så i andre kvartal har fortsatt inn i tredje kvartal og gitt en positiv utvikling både i juli, august og september.

- Vi ser store vekstmuligheter i markedet som følge av akselererende digitale forbrukertrender og et større behov for effektive nettløsnimger. Våre ledende posisjoner har blitt bekreftet gjennom krisen. Sterke kunderelasjoner og forbedret produktportefølje vil fortsette å støtte opp under vår forretningsutvikling, selv om makrobildet forblir usikkert, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i meldingen.

I sine utsikter for resten av året forventer Adevinta tøffere reklamemarkeder. 

- Reklamemarkedene er fortsatt svake noe som påvirker inntektene våre mer i fjerde kvartal på grunn av sesongvariasjoner, heter det i rapporten. 

Reddes av oppkjøp
Oppkjøpet av franske L'Argus Groupe, som ble gjennomført i oktober 2019, bidrar sterkt til forbedringen i selskapet. Ekskluderer man denne omsetningen, hadde Adevinta en omsetningsnedgang på 2,6 prosent.

Ser en på driftsresultat, inkludert felleseide selskaper, økte det med 33 millioner kroner i tredjekvartal fra 596 millioner norske kroner i fjor, til årets  629,4 kroner.

Brukte 300 mill. på Ebay-kjøp
I sommer ble det også kjent at Adevinta blar opp 9,2 milliarder dollar i kontanter og aksjer for å sikre seg Ebay Classifieds Group. Kjøpet gir Ebay en eierandel på 44 prosent i det nye selskapet, med en stemmeandel på 33,3 prosent, mens Schibsteds andel går ned fra 59 til 33 prosent.

Selskapet forventer nå hente ut inntekts- og kostnadssynergier som vil gi en resultateffekt på 134-165 millioner euro i det tredje driftsåret etter transaksjonen ferdigstilles i første kvartal 2021. 

Avtalen med Ebay om å kjøpe deler av virksomheten, hadde imidlertid store kostnader noe som senket overskuddet før skatt i Adevinta fra 423 millioner kroner i tredje kvartal i 2019 til et underskudd på 140 millioner kroner i tredje kvartal i år.  

I kvartalsrapporten heter det at Adevinta brukte nærmere 300 millioner kroner på transaksjonen som ble kostnadsført i tredje kvartal. 

Avtalen innebærer at Ebay får 2,5 milliarder dollar i kontanter og 540 millioner Adevinta-aksjer.

Les mer: Adevinta sikrer seg Ebay-selskaper: - Blir verdens største digitale rubrikkselskap

Her kan du se tallene for årets tredjekvartal for Adevinta. Alle tall omregnet i MNOK.

Adevinta 2020 2019 Endring i %
Omsetning* 2.020,5 1.987,5 + 1,6
Driftsresultat** 149,9 451,9 - 66,8
Resultat før skatt - 140,0 423,2 -

*Inkludert felleseide selskaper
**EBIT