De ferske regnskapstallene til Facebook Norge viser en omsetning på 54,6 millioner og et driftsresultat på 19,6 millioner kroner.

Det er en kraftig forbedring sammenlignet med tilsvarende tall i 2018 da omsetningen endte på 44,6 millioner kroner. Aldri har Facebook bokført en større omsetning på det norske markedet, men tallene ligger langt unna det som anslås å være omsetningen til Facebook i Norge.

- Denne omsetningen i Norge er jo bare en brøkdel av den reelle omsetningen. Mitt anslag for 2019 var 2,4 milliarder og det er i denne størrelsesorden den virkelige omsetningen ligger på, sier reklamekjøper og sjefforhandler i mediebyråetnettverket Group M, Jarle O. Thalberg, til Kampanje.

- Hvor mye vil de vokse i år? 

- De vil nok få en vekst også i 2020, men ikke like stor vekstrate som tidligere. Jeg tror de kan runde 2,5 milliarder i 2020, sier Thalberg. 

Les også: Milliardveksten fortsetter for Facebook og Google i Norge

Jobber med DNB i Norge
Kommunikasjonsrådgiver og teknologientusiast, Hans-Petter Nygård-Hansen, sier omsetningen Facebook legger frem i Norge er knyttet til norske kunder og kontoer.

- Omsetningen er reell i den grad man ser på kundene Facebook betjener i Norge og de norske annonsekontoene. De utgjør 54 millioner kroner og en slik konto og kunde er for eksempel DNB som håndteres fra det norske Facebook-kontoret, sier Nygård-Hansen.

De ferske regnskapstallene viser at det går enda bedre resultatmessig i Facebook. Driftsresultatet øker med mer enn 150 prosent til rekordhøye 19,6 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2019 endte på 7,78 millioner kroner.

Dermed øker også resultatet før skatt og den mye omtalte skatten verdens største sosiale medier-plattform betaler i Norge og i de landene Facebook opererer.

Den totale skatten internettgiganten betalte i Norge øker i 2019 til snaue 5,4 millioner kroner. Det viser Facebooks norgesavdelings regnskap for 2019.

- Ikke veldig solidarisk og sosialt
Kommunikasjonsrådgiver Hans-Petter Nygård-Hansen er ikke imponert over skatten Facebook betaler i Norge.

- Hvis vi legger veksten i omsetning på 22 prosent i Norge til grunn på anslagene til Group M, så ville Facebook omsatte for 2,8 milliarder kroner i fjor i Norge. De betalte dermed fattige to prosent i skatt av omsetningen, sier han.

Nygård-Hansen legger frem et regnestykke som viser at med en mer «normal» resultatmargin ville Facebooks resultater vært mye høyere i Norge

- Aftenposten regnet seg frem til en Facebook-margin på 65 prosent for noen år siden. I så fall skulle Facebook hatt et resultat på 1,82 milliarder i 2019 i Norge, og når de betaler 5,3 millioner kroner i skatt høres ikke det veldig sosialt og solidarisk ut, sier Nygård-Hansen

- Lite solidarisk:

Kommunikasjonsrådgiver og erfaren teknologientusiast Hans-Petter Nygård-Hansen er ikke imponert over Facebooks bidrag til fellesskapet i Norge - Når de betaler 5,3 millioner kroner i skatt høres ikke det veldig sosialt og solidarisk ut, sier han.

- Betaler den skatten vi skal
Camilla Nordsted, kommunikasjonsansvarlig i Facebook, sier selskapet «tar sine skatteforpliktelser alvorlig»

- Vi betaler den skatten vi er forpliktet til etter gjeldende regler og vi har i år betalt 5,4 millioner kroner i skatt, som er en økning på 86 prosent sammenlignet med forrige år. Annonseinntekter som understøttes av våre lokale team i Norge blir ikke lenger registrert av vårt hovedkontor i Dublin, men lokalt i Norge etter at vi i 2018 endret vår salgsstruktur, sier Nordsted til Kampanje.

Det har lenge vært jobbet hardt både nasjonalt og internasjonalt med å finne nye ordninger som i større grad skattlegger de globale teknologigigantene hardere i de enkelte markeder. Nordsted sier Facebook ønsker en slik ordning velkommen.

- Vi ser gjerne en ny felles internasjonal løsning for skattebetaling gjennom OECD, og vi aksepterer at det kan bety at vi skal betale mer skatt, og ikke minst betale den forskjellige steder under en ny ramme, sier hun.

- Behov for internasjonale løsninger
Nordsted sier Facebook er «forkjempere for at det skal finnes en rettferdig skattelovgivning som gjelder alle, så det ikke blir gjort forskjell mellom land og bransjer.»

- Vi betaler i henhold til de nåværende reglene størstedelen av vår skatt i USA, fordi det er der mesteparten av våre stabsfunksjoner, aktiva, og risiko er plassert. Vår effektive skatteprosent har de siste fem årene ligget på over 25 prosent, men vi mener grunnleggende at det er behov for en internasjonal løsning, som kan sikre et pålitelig system med bred støtte, sier hun.

Tidligere i sommer omtalte Kampanje også Google regnskapstall i Norge som viste en omsetning på «rekordhøye» 351,4 millioner kroner. Skatten Google la igjen i Norge var på 6,6 millioner kroner.

Les også: Google Norge dobler omsetningen – går i pluss for første gang på tre år