I dag gjorde Amedia det klart at de vil velge Google som teknologileverandør på det programmatiske annonsesalget. Dermed avsluttes en lang dragkamp mellom Schibsted og Google, som begge har kjempet om mediekonsernets gunst.

For Schibsted betyr valget et tilbakeslag i forsøket på å bygge opp en norsk reklameallianse.

Selv om han har brukt lang tid på å velge side, forteller Amedia-sjef Are Stokstad til Kampanje at det til syvende og sist ikke har vært et vanskelig valg.

- Jeg har bare lovord å fortelle om Appnexus som teknologi og det Schibsted forsøker å bygge, men for oss handler det om «time to market», og da snakker jeg om hva situasjonen ville blitt for oss. Vi ville brukt lenger tid på en del integrasjonsprosesser med Schibsted og derfor gjorde det valget av Google nå svært enkelt. Vi har hele tiden sagt at det som var avgjørende for oss var å komme raskt til markedet med den beste tilgjengelige løsningen, sier han.

Les mer: Stokstad om Google: - Et svært enkelt valg

- Har brukt mye ressurser
Konserndirektør for annonser i Schibsted, Per Håkon Fasting, sier til Kampanje at han er overrasket over avgjørelsen.

- Jeg er overrasket fordi det har vært en omfattende prosess der vi har brukt mye ressurser på å svare opp deres mange spørsmål, og de har brukt fire måneder på å bestemme seg. Når Stokstad i dag sier at det har vært et enkelt valg, så synes jeg det er litt underlig at det har tatt fire måneder å komme til en slik konklusjon, sier Fasting.

- Amedia mener de hadde kommet for sent ut til markedet dersom de hadde inngått et samarbeid med dere. Hva er ditt svar på det?

- Amedia synes å ha vurdert timingen av de tekniske integreringene som viktigere enn det strategiske rasjonale som de sier seg 100 prosent enig i og støtter. Det blir spennende å følge implementeringen, der Google formodentlig har slått på stortromma og sikkert stiller opp med mye ressurser for å få det på plass.

Har fått med finsk publisist
- Har Schibsted brukt for lang tid på å få plattformen opp og stå?

- Nei, når Schibsted og Appnexus, etter bare to års samarbeid, blir evaluert i fire måneder i en omfattende prosess opp mot giganten Google - betyr det vel at vi tross alt er kommet ganske langt på relativ kort tid, det er vi godt fornøyd med. Appnexus har fått ytterlige vind i seilene og signert en rekke kontrakter med europeiske publisister i det siste, den siste som er offisielt kjent er den finske publisisten Alma Media, sier Fasting.

- Det er ingen sammenheng mellom det å velge Google teknologi og det å gjøre det bra eller bedre enn konkurrenter i det norske markedet. Schibsteds store digitale selskaper VG og Finn, som nå kjører på egen teknologi, har i det digitale annonsemarkedet tatt andeler gjennom hele 2016. Det er til tross for at flere andre nettaviser kjører på Google-teknologi. Da snakker jeg om nettavisenes andel av det digitale markedet, sier han.

- Ikke avgjørende
Fasting avviser at de har vært avhengig av å få Amedia med på AppNexus.

- Amedia er som kjent bare ett av flere spor vi jobber med i Schibsted fremover. Det hadde vært veldig fint å få med Amedia, men det er på ingen måte avgjørende. Vi jobber videre med base i grunnmuren Schibsted/Polaris, sier Fasting.

Han fortsetter:

- Det strategiske rasjonale står fast, samarbeid mellom premium-publisister blir absolutt nødvendig for å møte internasjonal konkurranse, for å skape gode lokale alternativer. Slike samarbeid kan baseres på annonseplattformer, men kan også like godt være basert på samarbeid knyttet til data eller andre ting som eksempelvis kvalitets standarder. Slike samarbeid mellom premium-publisister skjer over hele Europa akkurat nå. Vi vil fortsette samtalene med norske medieselskaper rundt disse mulighetene. Norske annonsører og mediebyråer ønsker dette og uttrykker det klart og tydelig. Schibsted er selskapet det pekes på for å få dette til

- Betyr Amedias avgjørelse at Schibsteds allianse blir kraftig svekket?

- Nei. Schibsted/Polaris står kjempesterkt. Det har jeg gjort rede for, og man kan samarbeide selv om man ikke jobber på samme teknologi. Her er det fortsatt et hav av muligheter og vi deler åpenbart samme visjon.

- Styrker Google
- Bidrar Amedia til å bygge opp Google på det norske markedet på bekostning av lokale aktører?

- De bidrar til å styrke Google på det norske markedet og muliggjør at norske annonsører enda lettere kan investere i visninger utenfor norske premiumpublisister.

- Forsurer dette relasjonen mellom Schibsted og Amedia?

- Vi er profesjonelle og har samarbeidspunkter med a media på en rekke andre områder.

Les også: Schibsted går «all in» i programmatisk milliardmarked