Amedia inngår avtale med Google om leveranse av ny annonseteknologi, skriver mediekonsernet i en pressemelding. Teknologien skal bli implementert i løpet av våren.

- Amedia har valgt Google som teknologileverandør da dette gir oss både tilgang til deres ledende teknologi og mulighet til å komme raskt ut i markedet med nye slagkraftige produkter. Vi er svært glade for at avtalen nå er på plass og at vi allerede ved påsketider kan ta i bruk den mest effektive løsningen det er mulig å tilby annonsørene for programmatisk annonsesalg. Dette vil styrke oss ytterligere og øke vår attraktivitet og konkurransekraft som digital annonsekanal, sier konsernsjef Are Stokstad i meldingen.

Det betyr at Schibsted ikke har klart å få med Amedia på den programmatiske plattformen AppNexus, som skal være et motsvar til den amerikanske giganten Googles tunge tilstedeværelse på det norske annonsemarkedet.

Den nye og automatiserte måten å plassere reklamemillionene på gjennom handlediskene til Googles Doubleclick og Schibsteds AppNexus, vokste med over 70 prosent i fjor til nesten 700 millioner kroner i mediebyråene. Det er en økning på 285 millioner kroner sammenlignet med 2015.

Les mer: Tror programmatisk-veksten flater ut - uenige om milliarden kommer i 2017 (abonnement)

- Deler Schibsteds ønske
Amedia skriver i meldingen at det avgjørende for Amedia har vært å få på plass en teknologisk løsning som gjør det mulig å levere på det annonsekundene etterspør, få utnyttet den unike posisjonen konsernets mediehus har i lokalmarkedene, og få dette ut i markedet så raskt og enkelt som mulig slik at Amedia kan møte denne etterspørselen.

- Vi søker hele tiden samarbeidsløsninger som understøtter våre lokale mediers utvikling. Den teknologiavtalen vi har inngått med Google er fleksibel og gir et potensial for inntektsvekst. Det vil bidra til å styrke vår redaksjonelle slagkraft og kommersielle attraktivitet. Men det er behov for et økt samarbeid mellom norske publisister som går utover det rent teknologiske. Denne avtalen er ikke til hinder for å utvikle et slikt samarbeid med alle norske publisister framover, sier Stokstad.

Han forteller at Amedia har hatt en god og konstruktiv dialog med Schibsted om framtidig samarbeid av både teknisk og kommersiell karakter. Samtalene tar ikke slutt selv om Amedia nå velger Google, mener Stokstad.

- Amedia deler fortsatt Schibsteds ønske om et utvidet samarbeid mellom norsk publisister og vi vil bidra aktivt til dette også fremover, sier Stokstad.

Les mer: - Samarbeider godt med både Schibsted og Google

Har over 750.000 brukerprofiler
Allerede på senvinteren i 2015 inviterte Schibsted norske konkurrenter til en reklameallianse. Polaris Media, med Schibsted som største eier, nappet i vår. Men nå glipper en av de største fiskene.

Les mer: Polaris vil inn i Schibsted-allianse

Les mer: Schibsted går «all in» i programmatisk milliardmarked

- Amedia har over 750.000 registrerte brukerprofiler på vår aID-plattform. I kombinasjon med Googles dataplattformer kan vi nå utnytte våre data til å bygge attraktive kundesegmenter og tilby nye kraftfulle målrettede kommunikasjonsmuligheter til annonsørene, sier konserndirektør for salg og marked, Victoria C. Schultz.

- Vi har svært god kunnskap om våre lesere og brukere over hele landet. Med den teknologien vi nå vil ta i bruk øker vårt handlingsrom og våre lokale posisjoner vil bli enda mer attraktive, legger hun til.