Debatten om annonseblokkering går for fullt i mediebransjen her på berget og internasjonalt. Utbredelsen av såkalt adblocking går raskt og noen tror det kan bli et stort problem for norske mediehus om ikke lenge.

Mens bransjen grubler på og diskuterer mottiltak, tenker også flere aktører utenfor boksen. Etter det Kampanje erfarer omsetter Dagbladet for 70-80 millioner kroner på såkalte håndholdte enheter i år. Det vil si mobil og brett. Toppbanneret på Dagbladet og andre mediehus sine mobilutgaver gir penger i kassa, men formatet har også sine åpenbare svakheter. I høst har derfor Dagbladet fjernet toppbanneret fra Dagbladet.no på mobil. Resultatet har vært formidabelt, ifølge mediehuset. Den gjennomsnittlige lastetiden på forsiden ble halvert, og «in-screen»-verdiene (mer om det lengre ned i artikkelen) har økt med opptil 27 prosent.
 
- Resultatet var overraskende bra

- Vi i Dagbladet hadde en hypotese om at annonsenes innlastingstid ga oss stadig større utfordringer, sier Chris Tallerås Steen. Hun er digital salgsdirektør i Aller og Dagbladet.

- Vi bestemte oss for rett og slett å fjerne toppbanneret for å se om vi kunne påvirke både leseropplevelsen og annonsenes effektivitet. Samtidig flyttet vi på våre netboards, slik at de skulle bli en mer naturlig del av innholdet, forteller Tallerås Steen.

Les også: Medieallianse vil stenge adblock-døra

Les også: - Ser ikke behov for dramatiske tiltak

Hun er overveldet over resultatene.

- Resultatet var overraskende bra, og vi fikk mangedoblet in-screen-verdien av disse annonseformatene. Over tid ser vi at den ene annonsen som er blitt løftet oppover på siden er blitt sett av mer enn tre ganger så mange brukere. Også de andre annonsene er blitt mye mer synlige og virkningsfulle, sier Tallerås Steen.

- Annonsene ble oppfattet som irriterende
Kommersiell direktør i Aller Media og Dagbladet, Per Brikt Olsen, forteller at mediehuset måtte ta grep.

- Med lang lastetid på toppen begynner folk å skrolle før annonsen kommer frem. Det er både irriterende og annonsen gir kun verdi for de som sitter og venter til alt er lastet inn, sier kommersiell direktør Per Brikt Olsen i Dagbladet og Aller Media.

Han fortsetter:

- Paradoksalt nok er en av grunnene til at annonsene lastes tregt ned at det er hengt på så mye tredjeparts coockies fra byråene for å nettopp sjekke inscreen og andre paprametere. Desto mer man henger på av denne type informasjonskapsler desto saktere går nedlastingen. Når vi lar vår toppbanner komme rett under det redaksjonelle, så får annonsen langt høyere inscreen. I tillegg gir det en brukeropplevelse som handler om at det redasjonelle innholdet kommer opp raskt, sier Per Brikt Olsen.

Kuttet toppbanner:

Toppbanneret på Dagbladet og andre mediehus sine mobilutgaver gir penger i kassa, men formatet har også sine åpenbare svakheter. I høst har derfor Dagbladet fjernet toppbanneret fra Dagbladet.no på mobil.

Tror leserne tåler relevant reklame
«In-screen» handler om i hvilken grad en annonse har vært synlig i skjermen eller ikke, og defineres ved at minst halvparten av en displayannonse er synlig i skjermen i minst ett sekund (to sekunder for video). Dette er langt fra et nytt fenomen. Mediebyråene har lenge hatt fokus på «in-screen» og kvalitet på annonsevisninger. I papiravisene er man godt vant med å måtte betale mer for plasseringer kjent for gode visninger, som for eksempel forside, bakside og side en, to og tre.

Ifølge salgsdirektør Chris Tallerås Steen ga endringene svært gode resultater for annonsørene.

- Toppbanneret hadde en direkte innvirkning på in-screen-verdiene på alle annonseplasseringene. I testperioden uten toppbanner hadde vi en in-screen-økning på 27 prosent på netboard 1 og 20 prosent på netboard 2 og 3 på forsiden. I tillegg løftet vi netboard 2 på artikkelnivå inn i brødteksten i artiklene, altså der øyet til leserne befinner seg, og økte in-screen-verdien med hele 205 prosent.   

Tallerås Steen mener mobilleserne ikke er negativ til god og relevant reklame.

- Men de reagerer og sier fra blant annet ved bruk av annonseblokkering når annonsene blir oppfattet som irriterende, lite relevante og som et forsinkende ledd i nedlastingstiden, sier hun.

- In-screen blir den nye valutaen
Salgsdirektøren sier det er for tidlig å slå fast hvilken effekt fjerningen av toppbanneret på DB mobil har hatt på ad block-andelen. Steen mener imidlertid at de økte in-screen-verdiene gir en god indikasjon på at annonsene er plassert på riktig sted og at den er så god at brukerne velger å stoppe opp.

Tallerås Steen mener mediene, byråene og annonsørene i fellesskap må jobbe for å skape annonser som oppleves som en integrert del av det øvrige redaksjonelle innholdet, med mål om å bedre brukeropplevelsen.

- Fremover kommer in-screen til å bli den nye valutaen for annonsekjøp. Du betaler for å være synlig. Vi på må aktivt samarbeide med våre redaksjoner og utviklingsavdelinger for å finne de beste annonseplasseringene som brukerne også aksepterer og som gir mest verdi for annonsørene. Så er det opp til annonsørene å utforme kreative og engasjerende kampanjer som får aksept hos brukerne, sier hun