Til tross for vinter-OL i februar åpner reklameåret 2018 svakt for tv med en vekst på 0,7 prosent for perioden januar og februar. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen som samler inn omsetningstall fra noen av landets største reklamekjøpere.

Ifølge foreningen var veksten på samme tid i fjor på hele 12.2 prosent.

- Det blir spennende å følge utviklingen til tv og med den nye tv-målingen på plass, bør disse tallene følges nøye, sier daglig leder i Mediebyråforeningen Merete Mandt Larsen i en kommentar.

Dermed utvikler tv seg svakere enn totalmarkedet som etter to måneder i år hav vokst med 4,5 prosent.

- Det er på nivå med prognosene, sier Mandt Larsen.

I 2017 vokste markedet med 2,4 prosent og veksten etter to måneder er dermed større enn tallene for hele fjoråret viste.

En av de store reklamevinnerne på kanalsiden i fjor var utendørs, men utendørsreklamen starter ikke året like godt som det avsluttet 201. Veksten er her på 3,5 prosent etter to måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

Internett som gruppe øker med 15,5 prosent og tar nå hele 33,2 prosent av markedet mot 30 prosent markedsandel i samme periode i 2017.

Mediebyråforeningen har gjort flere store endringer i statistikken i år og og offentliggjør også færre tall enn tidligere. 

- Det er viktig å merke seg at vi i 2018 har endret barometeret og fordelt programmatisk kjøp der de hører hjemme i den enkelte undergruppe. Dette for å bevisstgjøre oss om at programmatisk er ikke en kanal, men en måte å kjøpe medier på. Tallene fra 2017 er i så måte også gjort om slik at dette skal kunne være sammenliknbart. Vi har allikevel samlet det totale tallet for programmatisk kjøp, på en egen linje slik at det fremdeles kan følges etter ønske fra medlemmene. Skal jeg trekke noe frem fra internett-gruppen, må det være video som vokser med 45,3 prosent, sier Mandt Larsen.

Her ser du omsetningstallene til de største mediekanalene for perioden januar og februar i 2018 sammenlignet med tilsvarende periode i 2017:

Kanal 2018 2017 Endring i prosent
Tv 698.823 693.752 + 0,7
Internett 557.019 482.411 + 15,5
DM 125.677 126.677 - 0,7
Dagspresse 90.807 102.594 - 11,5
Utendørs 87.793 84.790 + 3,5
Radio 67.396 74.270 - 9,2
Kino 30.991 19.491 + 59,0
Ukepresse 9.355 11.849 - 21,0
Totalt 1.677.996 1.605.641  + 4,5