Mediebyråene kjøpte reklame for i alt 491 millioner kroner i juli. Det er 18,6 prosent mer enn i samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen.

Etter sju måneder har byråene investert til sammen 5, 288 milliarder kroner, som er en økning på 5,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor (se alle tall for alle kanaler for perioden januar-juli og juli nederst i artikkelen).

Les om junitallene: Internett slår tv i reklamemarkedet

Tror ikke veksten bremser
Sosiale medier - anført av giganten Facebook - fortsetter å vokse kraftig i det norske reklamemarkedet, og tar også stadig større jafs av mediebyråenes reklameinvesteringer også. I juli steg byråinvesteringene i sosiale medier med nærmere 40 prosent til 44 millioner kroner. Etter sju måneder ligger reklameomsetningen i sosiale medier på 339 millioner, en vekst på 37 prosent.

En av landets største reklamekjøpere, Group M, tror ingenting på at reklameveksten på Facebook vil avta. Forhandlingsdirektør Jarle O. Thalberg sier det slik:

- Sosiale medier fosser frem. Noen har tenkt at veksten vil bremse, men det vil den ikke. Det er mange annonsører som ikke har hoppet fullt på her ennå, så i 2017 vil det være en voldsom vekst i sosiale medier og da først og fremst Facebook, som står for over 90 prosent av totalen i sosiale medier. Det er jo slik at kombinasjonen av massekommunikasjon gjennom tv og oppfølging i Facebook har stor effekt for mange annonsører, sier Thalberg.

 Les også om maitallene: Trøbbel i tv-paradiset - faller i reklamemarkedet

Les også om apriltallene: Nå lysner det i reklamemarkedet: - Det blir mange vinnere i år

På vei mot to milliarder
Han tror Facebook nærmer seg en ny milepæl i det norske reklamemarkedet.

- Facebook kan komme til å omsette for nærmere to milliarder kroner i det norske markedet i 2017, sier han.

Han mener annonsørene den siste tiden er blitt mer opptatt av massekommunikasjon.

- Det har vært en trend å gå snevrere inn mot målgrupper og retargeting har medført at annonsører fort har fokusert mer på denne jobben enn på massekommunikasjon og det å gå etter nye kunder. Som alltid bør en gjøre begge jobber godt. Vi ser at det nå er ny fokus på jobben med massekommunikasjon og det å jobbe med nye kunder og ikke minst de enormt mange salgene som skjer hver eneste dag. Det krever sterk daglig dekning, og vi ser nå kraftig vekst i tv- og utendørsreklame som er typiske massekommunikasjonskanaler.

Thalberg sier dette om reklamefesten utendørs:

- Byråene bestilte utendørsreklame for 26 millioner kroner, en økning på 47 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Etter sju måneder er det omsatt utendørsreklame via mediebyråene for 305 millioner, en økning på 33 prosent.

- Utendørs har blitt mer digitalt og kan i større grad målstyres, men brukes allikevel hovedsakelig som et massemedium. Det er fullt mulig å kjøpe dager og værstyre, men det koster så mye ekstra at der går fort vinninga opp i spinninga.

Artikkelen fortsetter etter bildet.

Godt reklameår: - Alt i alt er det et godttreklamemarked totalt sett så langt 2017. Vi tror i våre prognoser på et bedre marked enn på mange år med moderat vekst og holder på denne prognosen, sier forhandlingsdirektør Jarle Thalberg i Group M.

- Tv-kanalene har gode dager
Han tror ikke reklameveksten for utendørs for hele året 2017 blir så høy som den er nå.

- Vi forventer sterk vekst for utendørs i 2017, men ikke 33 prosent økning. Man skal huske på at i 2016 så var høsten sterkere og det blir dermed vanskeligere klare vekst. Totalt for året tror vi på rundt 20 prosent vekst for utendørsreklame.

I juli økte mediebyråene reklameinvesteringene i de kommersielle tv-kanalene med 34 prosent til 166 millioner. Ved utgangen av juli lå tv-investeringene på 1,991 milliarder kroner, som er 5,4 prosent mer enn i samme periode i 2016.

- Tv-kanalene har gode dager, men det er en stor utfordring med kanalenes begrensede varelager, altså hvor mange seere kanalene har å selge. Den tradisjonelle tv-seingen står ennå sterkt, men den er klart på vikende front. Vi tror dermed det blir vanskelig å få den veksten for hele 2017 som vi har sett hittil i år. Likevel tror vi nå på større vekst enn tidligere og at totalomsetningen på tv kan vokse med rundt fire prosent i 2017, sier Thalberg.

Mer fart i programmatisk til høsten
Etter sju måneder har programmatiske reklamekjøp en omsetning på 432 millioner kroner, som er opp 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Programmatisk har noe lavere vekst enn i 2016, men det er fremdeles sterk vekst. Veksten er større nå enn på begynnelsen av året. Dette er som ventet og jeg spådde dette tidligere på Kampanje. Dette skyldes mye tekniske utfordringer på video og store formater  som hesteskoformatet som ikke kan kjøpes programmatisk og som naturlig er stor andel når en ser på volum. Vi venter større vekst i programmatisk i andre halvår når disse formatene trolig kan kjøpes programmatisk, sier Thalberg.

Les også: Tror programmatisk-veksten flater ut - uenige om milliarden kommer i 2017 (Abonnement)

Her er mediebyråenes omsetning for perioden januar-juli 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanal Januar-juli 2017  Januar- juli 2016  Endring i prosent
 Internett  1.823.179  1.629.916  + 11,9 %
 - Display     439.395     484.423  - 9,3 %
 - Mobil     125.884     158.733  - 20,7 %
 - Progr.     431.856     353.605  + 22,1 %
 - Sosiale 
    338.869     247.189  + 37,1 %
 - Søk     316.485     252.487  + 25,3 %
 - Video     170.690     133.479  + 27,9 %
 Tv  1.991.105  1.885.146  + 5,6 %
 Radio     224.638     215.137  + 4,4 %
 Kino       64 654       51.779  + 24,9 %
 Utendørs     304.645    229.410   + 32,8 %
 Dagspresse     343.455    424 393  - 19,1 %
 Ukepresse      57.816      72.964  - 20,8 %
 Fagpresse      16.394      16.269  + 0,8 %
 DM    436.890    442.335  - 1,2 %
 Andre medier       25.781        49.541  - 48,0 %
 Totalt  5.288.557

 5.016.890

 + 5,4 %

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.

Her er mediebyråenes omsetning for juli 2017 sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanal Juli 2017  Juli 2016  Endring i prosent
 Internett  184.044  167.686  + 9,8 %
 - Display    30.014    37.377  - 19,7 %
 - Mobil    14.104    14.504  - 2,7 %
 - Progr.    39.709    30.409  + 30,5 %
 - Sosiale 
   44.232    31.994  + 38,2 %
 - Søk    43.469    42.574  + 2,1 %
 - Video    12.516    10.828  + |5,6 %
 Tv  166.232  124.020  + 34,0 %
 Radio    28.683    25.797  + 11,2 %
 Kino      8.620    6.426  + 34,1 %
 Utendørs    26.058    17.707  + 47,2 %
 Dagspresse    25.653    26.434  - 3,0 %
 Ukepresse      5.956      5.127  + 16,2 %
 Fagpresse         133           77  + 46,8 %
 DM   43.322  37.616  + 15,2 %
 Andre medier      2.131  2.824  - 24,5 %
 Totalt  490.812

 413.714

 + 18,6 %

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.