I kjølvannet av en tilsynsaksjon mot 40 toppbloggere i mai, har Forbrukerombudet nå sendt ut brev med strengere krav til merking av reklame. Bakgrunnen er at om lag halvparten av bloggerne som ble gransket i mai hadde for dårlig merking av kommersielt innhold i sosiale medier og på egen nettside.

I brevet med overskriften "Merking av reklame i sosiale medier" står det blant annet:

- En gjennomgående tendens er at bloggere unnlater å merke innlegg når de deltar på et arrangement i regi av en næringsdrivende. Typisk en kundekveld, lanseringsfest, konsert eller lignende. Den næringsdrivende har invitert deg som blogger dit med en forventning om at du omtaler arrangementet og/eller den næringsdrivendes produkter i sosiale medier. En slik omtale er å anse som reklame, og skal dermed merkes.

I brevet er det ingen tydelige beskrivelser av hvordan man konkret skal merke innleggene i sosiale medier.

Dette er det flere som reagerer på. Lars-Kristian Eriksen, mannen til Caroline Berg Eriksen (også kjent som Fotballfrue), stiller seg undrende til mye av innholdet og skriver følgende på Facebook-gruppen ”Stort og smått om sosiale medier i Norge”.

- Er det andre enn meg som oppfatter det som helt urimelig, og en utvanning av reklamebegrepet?

I kommentarfeltet er det flere som sier seg enig i at dette er et underlig krav fra Forbrukerombudet, og enkelte går så langt som å hevde at ”slik Forbrukerombudet legger listen nå, vil betydningen av reklame forsvinne totalt”.

Les også: - Strengere krav for bloggere enn journalister

- Presseforbundet har også strammet inn
På spørsmål om ikke dette blir veldig strenge krav til bloggerne, sammenlignet med hva journalistene må forholde seg til, forklarer Forbrukerombudet at også journalistene har fått strengere regler de må følge gjennom VVP.

- Presseforbundet har endret på Vær Varsom-plakaten, og det betyr at også journalister må være tydeligere på merking, sier Forbrukerombud Gry Nergård til Kampanje.

Dersom bloggerne bryter reglene kan konsekvensen være økonomiske sanksjoner.

- Markedsføringsloven har regler om sanksjoner. For det første kan det bli gitt betinget økonomiske konsekvenser. Du kan få et vedtak mot deg der det blir satt krav om at du ikke gjør det igjen, forklarer Nergård.

Det er ikke blitt gitt økonomiske sanksjoner til bloggere før, men for skjult reklame er det tidligere blitt krevd inn 200.000 kroner for brudd.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Konsekvenser:

- Dersom bloggerne ikke følger regelverket kan det komme økonomiske sanksjoner, forklarer Forbrukerombud Gry Nergård. Foto: CF Wesenberg

- Det blir veldig skeivt
Thomas Moen i United Bloggers er blant de som stiller seg kritisk til de nye reglene. Han mener skillet mellom friheten til bloggere og journalister blir bemerkelsesverdig stor.

- Det er fascinerende å se at Forbrukerombudet prøver veldig hardt å finne riktig form på hvordan de skal håndheve dette. Det blir veldig skeivt når skillet mellom hva en blogger kan gjøre, og hva en journalist kan gjøre, er så stort, sier han til Kampanje.

Denne merkingen av innlegg, som ikke nødvendigvis er sponset eller betalt, blir både slitsomt for leserne og tungvindt for bloggerne, mener Moen.

- Det er absolutt veldig bra at Forbrukerombudet kommer med tydelige retningslinjer for betalte innlegg og kommersielt samarbeid, men nå har de gått ett steg for langt. Teknisk sett skal alt merkes nå. Dersom en blogger mottok en sparkebukse for et halvt år siden, og nå kler barnet sitt i den, så må hun merke innlegget. Det blir merkelig.

Internt i United Bloggers er det strenge krav om å følge markedsføringsloven. Bloggselskapet er tydelige på at de kommer til å følge retningslinjene til Forbrukerombudet, men poengterer også at de kommer til å ta en samtale om det hele med ombudet til høsten.

- Vi jobber hele tiden med å ha dialog med bloggerne og Forbrukerombudet. Bloggerne skal være oppdatert til en hver tid. I systemet vårt har vi også en funksjon som gjør at bloggerne kan krysse av for reklame, så det blir merket på en skikkelig måte. Vi kommer til å følge retningslinjene, men vi skal ha et møte med Forbrukerombudet i august, og da kommer vi til å ta opp disse innstrammingene, avslutter Moen.