Slankere Schjærven holdt overskuddet oppe - ny toppsjef bommet med 15 millioner kroner

- Vi la opp til en ganske flat utvikling for 2020, sier den nye sjefen i Schjærven Reklamebyrå.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Med en omsetning på over en halv milliard kroner er Schjærven-konsernet en av landets største byrågrupper (se full tabell i bunn av saken). Omsetningen er godt hjulpet av mediebyrået Re: Media, men den store motoren i gruppen er Schjærven Reklamebyrå. Nå foreligger tallene for det krevende fjoråret som også ble det første året som byråleder i reklamebyrået for Stein Erik Bostad. Han har jobbet i Schjærven-konsernet som økonomidirektør siden 2012, og har lang fartstid i fra norsk reklamebransje. Han har blant annet jobbet i mange år i Nord DDB.

Bostad sier reklamebyrået kom seg greit gjennom koronapandemien sammen med alle de andre selskapene i konsernet som, i tillegg til mediebyrået, også teller selskapene Produksjonssjefen og Clockwork. 

- Vi kom oss resultatmessig greit gjennom 2020. Budsjett og forventninger var naturlig nok mye høyere, men slik ble det jo ikke da vi stengte ned kontoret i mars. Fra mars og april handlet det i stor grad om å holde hodet over vannet. Vi var godt rustet for å jobbe effektivt fra hjemmekontor, men det har uansett ikke vært noen ideell løsning for de ansatte, sier Bostad, byråleder i Schjærven Reklamebyrå, til Kampanje.

Les også: Tar styringen i Schjærven: - Han har lost byrået gjennom et meget krevende 2020

Vi er alltid interessert i nye og store kunder, men det er forskjell på å pitsje fordi du må og fordi du har lyst. Stein Erik Bostad, byråleder i Schjærven

Bommet med 15 mill.

Han sier budsjettet i reklamebyrået ble lagt 15 millioner kroner over det faktiske resultatet, noe som ga byrået som jobber med kunder som XXL, Power, Montér, Optimera og BI en byråinntekt på snaue 81 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2019 var på 96 millioner kroner.

- Vi la opp til en ganske flat utvikling for 2020, men så ender vi opp med å bomme med 15 millioner kroner. Vi hadde noen kunder der aktiviteten falt veldig, men så var det andre som kompenserte deler av fallet, sier han.

Bostad tok altså som over som byråleder midlertidig i mars i fjor, da det ble klart at Anders Waage sluttet i byrået. I oktober fikk Bostad jobben permanent etter at Schjærven-konsernet med konsernsjef Ståle Schjærven hadde satt i gang en ekstern sjefjakt. 

- Men den beste mannen satt på huset?

- Det var vel headingen i Kampanje, men det er viktig for meg å understreke at jeg ikke var verken rådgiver eller kreatør, men mer en leder med økonomisk og administrativ erfaring, sier han.

- Du trives fortsatt i stillingen?

- Ja, det er kjempebra og det er veldig gøy i Schjærven. Det er en god organisasjonskultur og lange kunderelasjoner som bidrar til at folk trives og blir lenge, sier han.

Her kan du se alle tallene til Schjærven Reklamebyrå for regnskapsåret 2020. Alle tall i MNOK. Lite lønnsom reklame*

Schjærven Reklame 2020 2019 Endring i %
Omsetning 101,8 126,7 - 19,7
Byråinntekt  81,0 96,0 - 15,6
Driftsresultat 0,4 0,3 + 33
Resultat før skatt 0,9 0,4 + 125

*Driftsmarginen i reklamebyrået Schjærven var på beskjedne 0,5 prosent. 

Har slanket staben

Han sier han står «fullt og helt inne for tallene» som viste et driftsresultat på en halv million kroner, og en må da helt tilbake til 2017 før Schjærven-byrået kastet godt av seg på bunnlinjen med et overskudd på 7,5 millioner kroner.

- Fra mars og april handlet det i stor grad om å holde hodet over vannet og vi fikk oss en ordentlig dupp med noen solide driftsunderskudd og var som resten av bransjen litt i sjokktilstand. Men så løsnet det nærmere sommeren og vi var i grei drift gjennom hele høsten, sier han.

Bostad sier at det ble gjort grep på kostnadssiden både på personalssiden og på andre driftskostnader.

- På det meste var vi en kort periode på våren rundt 25 prosent permitterte, så det var ikke så veldig aggressivt. Samlet dro vi ned personalkostnadene ganske mye i 2020 mot 2019, men det var antall hoder og ikke permitteringer, sier han.

Ser en på tallene til Schjærven-konsernet kommer det frem at lønnskostnadene falt med rundt 15 millioner og at antall ansatte gikk ned fra 130 årsverk i 2019 til fjorårets 107, en nedgang på 23 ansatte eller drøye 17 prosent.

- Vi har blitt færre de siste årene, men mener vi i dag har en mer oversiktlig størrelse og ikke minst en organisasjon som krever mindre og ikke alltid må lande store kunder. Vi er alltid interessert i nye og store kunder, men det er forskjell på å pitsje fordi du må og fordi du har lyst, sier Bostad.

Reddet overskuddet

Det er særlig tapet av kunden Elkjøp som krympet Schjærven som selskap og tilbake i 2017 talte byrået på det meste over 170 personer.

- I fjor og i år har vi lagt ned mye arbeid i eksisterende kundemasse og ser at det i stor grad har befestet de lange forholdene vi har med våre kunder. En del new biz-jobbing rakk vi også på høsten, noe som ga oss et par fine kunder som vi vil komme tilbake til. Men ellers har vi merket at annonsører var mindre opptatt av å bytte byrå i 2020 og at de fokuserte mest på driftsmessige utfordringer, sier Bostad.

Ser en på konserntallene så endte Schjærven dermed opp med et overskudd på 4,5 millioner kroner.

- Jeg synes vi skal si oss fornøyd med det med tanke på det året vi har lagt bak oss. Vi har fått med oss de ansatte på viktigheten av alt vi gjør og fått uttelling for det samspillet vi i dag har på huset og den gode kulturen vi har i selskapet.

- Men marginene kan bli bedre eller?

- Vi ligger godt an og det ser lysere ut for inneværende år.

- Klarer dere å hente inn de 15 millionene dere bommet med i reklamebyrået?

- Det skal bli noe høyere, men vi henter nok ikke inn alt.

- Hva håper du overskriften er et par år frem i tid når vi skriver om Schjærven?

- At vi har vist oss å være en god og riktig partner for kundene våre. Det mener jeg vi har befestet i en vanskelig periode der vi har stilt opp for de eksisterende kundene i en krevende tid, men der kundene også har vist oss lojalitet. Vi har veldig langsiktige kundeforhold som ingen i bransjen matcher og det er vi selvfølgelig veldig glade for, sier Bostad.

Her kan du se alle tallene til Schjærven-konsernet for regnskapsåret 2020. Alle tall i MNOK,. Omsetningsfall på over 100 millioner

Schjærven  2020 2021 Endring i prosent
Omsetning 513,8 637,2 - 19,4
Driftsresultat 4,9 4,7 + 4,3
Resultat før satt 4,5 3,8 + 18,4

Slankere Schjærven holdt overskuddet oppe - ny toppsjef bommet med 15 millioner kroner