Slik reagerer medietopper på Støres drømmeregjering: - Ønsker meg en kultur- og demokratiminister

Få de første reaksjonene på nattens stortingsvalg her fra noen av landets viktigste medieorganisasjoner.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Hos TV-produsentene sier Åse Kringstad i Virke Produsentforeningen at hun har store forventninger til en ny regjering, og at det hun ønsker seg aller mest er «politisk anerkjennelse av viktigheten av å ha et uavhengig og sterkt, norsk produksjonsmiljø». I natt ble det klart at Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre blir landets neste statsminister, og dermed avløser Erna Solberg fra Høyre som har styrt landet med borgerlig politikk de siste åtte årene.

- Det må føres en politikk som gir mulighet for eierskap og rettigheter til egen katalog og eget innhold, eller det vi kaller intellectual property, sier Kringstad.

Det betyr ifølge Virke-toppen, som har alle de store TV-produksjonsselskapene som medlemmer, at det må legges til rette for at man som uavhengig TV-produsent «kan eie og profittere på eget innhold.»

- Det kan ikke bare gå i favør av en strømmeplattform eller en kanal. Vi må jobbe for å få en mer bærekraftig og solid norsk produksjonsbransje, sier hun.

Et virkemiddel hun gjerne skulle sett bli innført med en ny regjering, er en medfinansieringsordning.

- Strømmeaktører må forpliktes til å bidra inn i norsk innhold, enten som andel av omsetning avgitt til fond eller gjennom en investeringsplikt, også forventer vi at en eventuell ny regjering vil bidra med mer midler til filmfondet og at insentivordningen flyttes ut av kulturbudsjettet og blir regelstyrt.

- Har du noen favoritter til å bli ny kulturminister?

- Det blir veldig sjelden den man tror, og jeg vet fra min tidligere jobb i departementet at det alltid er spennende inn til siste stund hvem som blir kulturminister. Det kommer an på konstellasjonen vi til slutt får. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tidligere hatt kulturministre, men jeg vil ikke kaste inn noen navn. Det som er viktig er at det kommer en person med tyngde og gjennomføringskraft, sier Kringstad.

Ønsker seg kultur- og demokratiminister

Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey, sier hun ikke bare ønsker seg en kulturminister.

- Jeg ønsker meg en kultur- og demokratiminister. Ser vi oss litt i bakspeilet så har både mediepolitikken og den jobben de redaktørstyrte mediene gjør bare blitt enda viktigere i denne stortingsperioden. Mediepolitikken er blitt større og er i dag også demokratipolitikk, sier hun.

- Hvem skulle det vært?

- En politiker som har makt og gjennomføringskraft, rett og slett. Det er det vi ønsker oss. Også må vedkommende forstå digitaliseringen og klare å gripe fatt i de utordringene vi står overfor med tanke på åpenhet, deltagelse og tillit i samfunnet og verdien av det rike mediemangfoldet for den offentlige samtalen.

Hun trekker også moderniseringen av mediestøtten og en bedre balanse i mediemarkedet i forhold til portvoktere og tech-gigantene.

- Norske mediehus er i fremste rekke hva gjelder digitale brukere og abonnement, men det er viktig at en ny regjering tar opp kampen mot de globale tech-gigantene og sikrer mer rettferdige konkurransevilkår. Det handler ikke bare om skatt, men også på områder som innsyn, bruk av ulovlig innhold og at redaktørstyrte mediers innhold skal beskyttes. I dag definerer tech-selskapene kampen, spillereglene og de har også dommeren, mens mediehusene må kjempe for hver bidige krone i annonsekronene.

- Tror du på romsligere mediebudsjetter med en ny regjering?

- Det er all grunn til å øke mediestøtten all den tid vi har fått flere etableringer som kommer til å søke støtte. Vi ønsker oss en mediestøtte som underbygger innovasjonen. Vi er ikke i mål og står kanskje foran noen av de mest krevende endringene og da trenger vi en minister som kan spille på lag med bransjen og som ser utfordringene og er med å sikre mediemangfoldet.

 - Du har ikke et navn til oss?

- Nei, det får du ikke, sier hun.

- Bedre vilkår for journalistikken

Hos Norsk Redaktørforening sier generalsekretær, Arne Jensen, at han på vegne av foreningen «ønsker seg en offensiv mediepolitikk».

- Vi ønsker oss en politikk som både sørger for gode og forutsigbare, så langt det er mulig, økonomiske og driftsmessige rammevilkår, men ikke minst bedre vilkår for journalistikken. Det gjelder alt fra tilgang til offentlige data og til bedre ytringsklima for kildene, særlig ansatte i offentlig sektor, et enda tydeligere kildevern og at Storting og regjering slutter med å vedta nye lover som uthuler kildevernet og skremmer kildene gjennom innsamling av kommunikasjonsdata og andre metoder. Regjeringen har i flere år holdt på med en evaluering av offentlighetsloven, uten å komme i mål. Det må den nye regjeringen få fart på, og ta initiativ til nødvendige lovendringer i kjølvannet av denne, sier han.

- Noen favoritt-navn med tanke på jobben som minister? 

- Jeg har ikke tenkt å lansere noen favoritt som kulturminister, men håper på en statsråd som både har kunnskap om og engasjement for frie, redaktørstyrte medier, og som ser verdien av dem, sier han.

Slik reagerer medietopper på Støres drømmeregjering: - Ønsker meg en kultur- og demokratiminister