Frode Eilertsens gründerselskap stupte med nesten 100 millioner etter Varner-brudd: - Ser på ulike muligheter fremover

Gründerne klarte ikke å opprettholde aktiviteten i selskapet. Nå går Pioner en usikker fremtid i møte.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Etter å ha ledet Schibsted gjennom mediekonsernets digitale transformasjon, skulle Frode Eilertsen gjøre det samme for Varner-gruppen. Men det som skulle bli starten på et digitalt eventyr for den norske klesgiganten, endte opp i et bittert rettsoppgjør. Først saksøkte Eilertsen Varner for 105 millioner kroner for brudd på kontraktsforpliktelser, så svarte Varner med å kreve 155 millioner kroner av Eilertsens eget gründerselskap Pioner.

Tidligere i år inngikk partene et forlik, men regnskapet til Pioner for 2020 illustrerer effekten av at partnerskapet med Varner fikk en brå stans i slutten av 2019. 

Topplinjen endte på 12,7 millioner kroner, bare 11 prosent av omsetningen fra året før. I 2019 var omsetningen på 109 milliioner kroner. 

- Det påvirket en del prosjekter som ble vurdert og det påvirket finansieringsmulighetene på en del prosjekter. Da avtalen med Varner brått ble avsluttet i slutten av 2019, måtte vi ganske raskt prøve å omstille oss for å holde på folkene våre, så det var noe som ble påvirket av det, sier styreleder i medeier i Pioner, Pedro Fasting.

 - Har dere klart det?

- Nei, det var vi ikke i stand til å opprettholde aktiviteten på det nivå vi hadde da dette skjedde. Vi var 35-40 stykker på det tidspunktet, men over natten stoppet betalingene som fulgte av avtalene, sier han. 

- Begrenset og redusert aktivitet

Pioner skal - ifølge egne nettsider - forberede etablerte selskaper for fremtiden og skape nye, banebrytende virksomheter. Ifølge regnskapet hadde Pioner ni ansatte i fjor, men selskapet har engasjert en kombinasjon av faste ansatte og oppdragstakere så det reelle tallet for årsverk var høyere, forklarer Fasting. 

- Hvor mange teller selskapet nå?

- Det er begrenset og redusert aktivitet i selskapet nå.

Mesteparten av inntektene i 2020 knyttes til Go Good, en digital plattform for gjenbruk som satser på kontorinnredning med brukte møbler.  Go Good har tidligere Trigger-sjef Preben Carlsen som største eier, men også Frode Eilertsen og Fasting, er inne på eiersiden. Koronakrisen skapte ytterligere vanskeligheter for selskapet, forteller Fasting.
Ledelsen vurderte gjennom 2020 ulike partnerskap og prosjekter for å holde teamet samlet ifølge Fasting.

- Har dere besluttet å avvikle selskapet?

- Nei, det er ikke avviklet, vi har redusert aktivitet og ser på ulike muligheter fremover. 

Kampanje har forsøkt å komme i kontakt med Frode Eilertsen uten og lykkes. 

Forlik gir bedre balanse

Pioner tapte 126.000 kroner i fjor. Året før hadde selskapet et overskudd på 961.000 kroner. 

Regnskapet for 2020 viser en negativ egenkapital på 1,2 millioner kroner etter tre års drift, men forliket Pioner inngikk med Varner i år skal ha påvirket selskapets balanse positivt, skriver styret.

Fasting vil ikke kommentere detaljene i forliket.

Varner er fortsatt på eiersiden i Pioner med ti prosent.

- Det ligger ikke et salg i forliket dere inngikk?

- Nei.

Her kan du se alle tallene til Pioner for regnskapsåret 2020. Alle tall i MNOK.Omsetningen stupte i Pioner

Pioner  2020 2019 Endring i %
Omsetning 12,7 108,7 - 88,3
Driftsresultat - 0,1 1,1 -
Resultat før skatt - 0,1 0,9 -

 

Frode Eilertsens gründerselskap stupte med nesten 100 millioner etter Varner-brudd: - Ser på ulike muligheter fremover