VG-sjefen opplever tøffere konkurranse fra NRK: - Mye mer enn for noen år siden

Men kulturminister Anette Trettebergstuen mener rapporten fra Medietilsynet viser at NRK er akkurat der de skal være.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

NRK bidrar til et bedre innholdstilbud for norske mediebrukere, og på nasjonalt plan, der konkurransen mellom NRK og de kommersielle mediehusene er størst, kommer det stort sett publikum til gode. Det er konklusjonen i en ny rapport Medietilsynet har laget på bestilling fra Kulturdepartementet. Rapporten skal brukes i arbeidet med å lage nye styringssignaler for mediepolitikken i perioden 2023 til 2026.

Les mer: Medietilsynet: - Ingen grunn til å innskrenke NRK på det digitale markedet

Sjefredaktør og administrerende direktør i VG, Gard Steiro, kan særlig skrive under på ett punkt i Medietilsynets NRK-rapport. Konkurransen fra NRK har blitt tøffere for de nasjonale nyhetsnettstedene i løpet av de siste fire årene.

- Det er en mye mer direkte konkurranse fra NRK nå enn det var for noen år siden. Jeg opplever at det er en annen og tøffere konkurranse. Hvordan det vil påvirke mediemangfoldet på sikt, får vi først svar på om noen år, sier Steiro til Kampanje.

Allerede nå mener Steiro at konkurransen fra NRK påvirker VG negativt.

- Etter min mening er konkurransen så tøff at den påvirker vår evne til å bygge bærekraftige forretningsmodeller. Det er sikkert delte meninger om det er positivt eller negativt, men det er et politisk spørsmål om den negative effekten er så stor at man ønsker å gjøre noe med det, sier Steiro.

- På hvilken måte påvirker konkurransen fra NRK evnen deres til å bygge bærekraftige forretningsmodeller?

- Konkurransen fra NRK er ikke udelt negativt. Den virker også skjerpende. Men hvis man skal klare å finansiere journalistikken fremover med fallende papirinntekter, er vi nødt til å skape større digitale inntekter. Med et større NRK, blir området smalere enn om NRK hadde hatt et annet tilbud. Når konklusjonen er som den er i denne rapporten, må man heller stille spørsmål om hva skal NRK skal gjøre den kommende perioden for å oppfylle de kravene de har til å bidra til økt mediemangfold, legger han til.

- Står fortsatt i en stor transformasjon

Det er tre og et halvt år siden Medietilsynet leverte en lignende rapport. Da var konklusjonen at NRK i all hovedsak bidrar positivt til mediemangfoldet. Flere mediehus var sterkt kritiske til rapporten den gangen, blant dem Schibsted.

Nå mener Medietilsynet at NRK utøver et sterkere konkurransepress på kommersielle aktører i det digitale markedet, men denne nettoeffekten vurderes altså å være positiv for publikum.

- Dersom NRK skulle styrke seg ytterligere på innhold som er særlig viktig for betalingsviljen, kan det på virke risikobildet, men i dag vurderer vi ikke at konkurransen fra NRK har negative effekter på kort eller lang sikt, sa direktør for Medietilsynet, Mari Velsand, på dagens pressekonferanse.

VG-sjefen mener det er viktig at det er en åpen diskusjon om NRKs innvirkning på konkurransen, og viser til at mange mediehus fortsatt befinner seg i en sårbar situasjon.

- De fleste kommersielle mediene i Norge står fortsatt i en stor transformasjon. Selv om det har vært en positiv utvikling i abonnementsmodellen og annonsemarkedet har væt noe bedre enn man kunne ha fryktet, så er det viktig å følge dette videre.

Administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening (MBL), Randi S. Øgrey, vil ikke konkludere på noe vis før hun har gått grundig gjennom rapporten.

- Mange av medlemmene dine har vært kritiske til NRKs virksomhet på nett. Ser du noe i denne rapporten som støtter den kritikken?

- Først og fremst må jeg si at jeg ikke har fått lest rapporten. Det er nettopp de analysene vi kommer til å gå ganske dypt inn i. Hvordan definerer man konkurranse?  Mediehusene i Norge gjør det veldig bra på digital brukerbetaling, samtidig, så er det noe med å se fremover, hvordan vil det være fremover og hvordan skal arbeidsdelingen være i markedet, sier hun.

NRK-sjefen: - Ikke et problem

NRK-sjefen trenger ikke like lang tid på å konkludere.

- Denne rapporten gir et helhetlig bilde av situasjonen, både rundt NRK og mediebransjen for øvrig. Vi har et stort mediemangfold og vi har en allmennkringkaster med høy tillit og om evner å nå ut bredt. Det er ikke et problem. Det er en stor verdi i det norske samfunnet, som vi har sett i pandemien, sier Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

- Tror du kritikken fra de kommersielle aktørene vil stilne med denne rapporten?

- Jeg opplever at situasjonen er ganske rolig nå. Det er ikke noe faktagrunnlag for at et svekket NRK vil gjøre situasjonen bedre hos de kommersielle mediene.

Kulturministeren mer rapporten fra Medietilsynet er gode nyheter, også for kommersielle aktører som opplever at NRK går dem i næringen.

- Jeg har fått med meg de bekymringene, men rapporten som er lagt frem i dag er godt nytt i så måte og viser at NRK ligger der NRK skal være også, konkurransemessig, sier Anette Trettebergstuen til Kampanje.

Til neste år skal regjeringen legge frem styringssignaler for mediepolitikken de neste fire årene. Mye tyder på at det er Facebook og Google, ikke NRK, som utgjør trusselen for mediemangfoldet i kulturministerens øyne.

- Vi trenger en mediepolitikk som gir kvalitetsjournalistikk og nyheter ut til folket. Jeg vet at norske mediehus er i stor konkurranse fra de store globale tech-gigantene som suger annonseinntekter og endrer folks medievaner, sier Trettebergstuen.

Les mer: Slår alarm om «skrikende behov for regulering»: - Vi kan ikke lenger lukke øynene

Rykende fersk rapport:

Anette Trettebergstuen og Thor Gjermund Eriksen med NRK-rapporten som slår fast at det ikke er grunnlag for å innskrenke NRK på det digitale markedet. Foto: Eivor Eriksen

VG-sjefen opplever tøffere konkurranse fra NRK: - Mye mer enn for noen år siden