I formiddag presenterte Medietilsynet en helt ny rapport om NRK og statskanalens påvirkning på konkurransen i mediemarkedet. Medietilsynet fastslår at NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og at NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett ikke ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert.

Les mer: Mener NRK ikke ødelegger for konkurrentene

Det står i skarp kontrast til hovedanklagene fra andre, kommersielle medier. De viser til at lisenspengene økes, mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner på fem år. At NRK publiserer gratis på nett innhold som ligner på det de kommersielle aktørene tilbyr, har også skapt mye irritasjon i de kommersielle mediehusene.

- Blankofullmakt til NRK
Konsernredaktør Einar Hålien i Schibsted benyttet første anledning til å refse rapporten som Medietilsynet hadde lagt frem.

- Maken til ensidig fremstilling er det lenge siden jeg har sett, sa han da det ble åpnet for spørsmål fra salen.

Han mener Medietilsynet risikerer å gi NRK en blankofullmakt til å utvide sin virksomhet på nett, dersom rapporten blir førende for fremtidig mediepolitikk.

- Hvis denne rapporten skulle bli offisiell norsk politikk for NRK, legger det ingen begrensninger for NRKs videre ekspansjon i digitale flater, sier Hålien til Kampanje.

- Hva hadde du forventet av rapporten?

- Jeg hadde forventet noe mer balanse og vilje til å erkjenne det vi har snakket om lenge. NRK er en utfordring for oss fordi vi er nødt til å legge mer av innholdet vårt bak betaling for å finansiere journalistikken vår, mens NRK fosser frem med gratisinnholdet sitt.

Se intervju med konsernredaktør Einar Hålien i Schibsted:


NRK-sjef: - Som forventet fra Schibsted
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener rapporten viser at Schibsted bommer med sin analyse.

- Ja. Nå har vi fått et faktagrunnlag, som jeg har vært enig i at vi må fremskaffe, og nå får vi diskutere på dette faktagrunnlaget. Jeg synes Schibsteds reaksjon er helt som forventet. Den tror jeg var forberedt uavhengig av hva rapporten hadde sagt. Så debatten fortsetter og det ser jeg frem til, sier Eriksen til Kampanje.

Saken fortsetter etter bildet.

Fornøyd NRK-sjef: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen (i midten) kunne ikke ha bedt om en bedre konklusjon på Medietilsynets rapport, som fastslår at NRK bidrar positivt til mediemangfoldet. Foto: Eivor Eriksen.

Medietilsynet: - Gir ikke blankofullmakt
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet mener de står på trygg grunn med de analysene som er gjort

- Vi gir ikke blankofullmakter til noen, det er det eventuelt politikerne som gjør, sier hun til Kampanje.

Velsand viser til at analysene de har gjort av konkurransen, innholdet og bruksmangfoldet alle peker i samme retning.

- Ja, NRK er en stor aktør og har naturlig nok en påvirkning på markedet, men påvirkningen er positiv. Den bidrar til kvalitet og mangfold, og det er ingenting som tyder på at den har konkurransebegrensende virkning.

Saken fortsetter etter bildet.

Avviser kritikken: Medietilsynet-direktør Mari Velsand mener de står på trygg grunn med de analysene som er gjort av NRKs påvirkning på konkurransen i mediemarkedet. Foto: Eivor Eriksen.

- Ikke overraskende
Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet ble ikke rystet over Medietilsynets rapport, som på mange områder frikjenner NRK fra mange av anklagene han og andre har kommet med.

- Jeg er jo ikke overrasket i det hele tatt. Det var som forventet. Man må ta i betraktning at Medietilsynet har hatt kort tid til å gjøre dette arbeidet, og det har derfor sine begrensninger, sier Markussen til Kampanje.

- Det jeg tar med meg og som jeg syns er viktig, er at vi endelig har fått diskusjonen om NRK og mediemangfold i Norge. Den er irreversibel, fortsetter han.

- Jobber med et medieforlik
Han mener rapporten vil være viktig når man utformer en ny mediepolitikk i Norge.

- Jeg har tro på at den rapporten her er begynnelsen på en etappe hvor man over tid kan følge utviklingen omkring mediemangfoldet i Norge. Når kulturministeren gjentar at man tar dette med seg og debatterer videre, så er det tydelig at man nå jobber innad i departementet med et medieforlik i Norge. Det er også noen underliggende styringssignaler i det som kom fra Medietilsynet, sier Markussen.  

- Er det noe du er kritisk til i rapporten?

- Ja, jeg syns man går for lite inn på det med konkurrent-analysen, altså hvor mye penger NRK har til disposisjon for å bruke digitalt sammenlignet med de private aktørene. De burde hatt en ren konkurrent-analyse, og det er overraskende at det ikke er ett poeng her. Det er slik at det vi prøver å ta betalt for kan NRK legge ut gratis. Det er det punktet jeg skulle likt å se grundigere behandlet. Blir dette stående? Da har NRK fått carte blanche til å få det de vil, men jeg tror ikke vi er der lenger, og jeg tror debatten vil føre frem.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes vil ikke felle en dom over Medietilsynets rapport ennå.

- Vi trenger å sette oss inn i rapporten. Vi vil særlig se på om Medietilsynet har tatt inn over seg hvor raskt og dramatisk mediemarkedet endrer seg, og hvordan det påvirker balansen mellom NRK og andre norske mediehusene, skriver han i en e-post til Kampanje.

Se intervju med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: