Tirsdag formiddag mottar kulturminister Trine Skei Grande (V) rapporten om NRKs ansvar for mediemangfoldet fra Medietilsynets direktør Mari Velsand.

Rapporten skulle egentlig ha vært ferdig 1. mars, men fristen ble utsatt. Oppdraget fra regjeringen var tredelt: Hvordan bidrar NRK til innholds- og bruksmangfold, i hvilken grad bidrar NRK til mediemangfold gjennom samarbeid med andre aktører og altså hvordan NRKs digitale innhold påvirker andre medier og kommersielle aktører.

Konklusjonene i rapporten er kanskje ikke helt som bestilt i de kommersielle mediehusene. For Medietilsynet har funnet at  NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge, og NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert. Det er blant hovedkonklusjonene i Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet.

Rapportens hovedkonklusjoner er slik:

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet gjennom å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag
  • NRKs bidrag til mediemangfoldet tydeliggjøres særlig gjennom distriktsvirksomheten (regionale nyheter)
  • NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt
  • NRKs tilstedeværelse på nett ser ikke ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert
  • Det kan ikke påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og betalingsvilje for digitale nyheter
  • Det er større likheter innholdsmessig mellom de nasjonale «populærmediene» enn mellom NRK og disse aktørene
  • NRK fungerer som en fellesarena når det gjelder mediebruk
  • NRKs samarbeid med kommersielle aktører er i positiv utvikling
  • De kommersielle medieaktørene er fortsatt i en krevende transformasjonsfase – lokale og regionale medier er særlig utsatt.
  • Årsaken synes ikke å være konkurransen fra NRK. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold

Les hele rapporten her

Se video fra pressekonferansen her:

- Ingen løsning å svekke NRK
Medietilsynet har sett på hele NRKs virksomhet.

– Medietilsynet har analysert NRKs virksomhet, særlig digitalt, både ut fra et innholds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig sammenheng, nasjonalt og regionalt. Vår rapport konkluderer med at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sier direktør Mari Velsand.

Hun fortsetter:

– Når det er sagt, er det viktig å understreke at vi ser at den kommersielle delen av mediebransjen, og da særlig lokale og regionale aviser, fortsatt står i en krevende transformasjonsfase, og at den samfunnsviktige journalistikken dermed er under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot denne delen av bransjen, sier Velsand.

Hun viser i den sammenheng til forslagene som ble lagt fram av Mediemangfoldsutvalget.

- Løsningen på de kommersielle medienes utfordringer er etter Medietilsynets vurdering ikke å svekke NRK. Det vil kunne ha negative virkninger for det samlede norske mediemangfoldet, sier Velsand.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen kunne koste på seg et bredt smil på dagens pressekonferanse. Rapporten gir ham ny ammunisjon i den evige debatten med de kommersielle konkurrentene. Men overrasket ble han ikke.

- Jeg er veldig glad for at rapporten sier at vi er en fellesarena i Norge. Rapporten er som forventet. En lignende rapport som kom for tre år siden, viste det samme bildet av NRK og konkurransen i markedet, sier Eriksen til Kampanje.

Se intervjuet med kringkastingssjefen her:

Grande: - Viktig rapport
Kulturminister Trine Skei Grande sier dette om den nye rapporten:

- Mediemangfold er avgjørende for ytringsfrihet og for demokratiet vårt. Derfor har jeg invitert alle partiene på Stortinget til å samles om et bredt mediepolitisk forlik. Rapporten fra Medietilsynet kan gi et faktagrunnlag for den viktige prosessen vi nå skal i gang med som blant annet skal munne ut i en stortingsmelding om mediestøtten, sier hun.
Rapporten vil også bli sentral på andre områder:

 - Rapporten er også viktig for å kunne vurdere hvordan NRK følger opp sitt ansvar om å bidra til mediemangfold framover, og vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når vi i budsjettet for neste år skal fastsette et fireårig styringssignal for NRK, sier kulturministeren.

Til Kampanje sier kulturministeren at Medietilsynets rapport ikke får noen konsekvenser for mediestøtten til de kommersielle mediene.

- Nei, denne rapporten sier ingenting om det. Hvordan vi skal legge til rette for mediestøtten til de private mediehusene blir en annen skål.

Se intervjuet med kulturministeren her:

I oktober i fjor sa daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at det i særlig grad er NRKs aktivitet på nett og omstillingen som norske medier står oppe i, som gjør utredningen aktuell.

Har tapt 2,7 milliarder
Hovedanklagene fra andre medier går blant annet ut på at lisenspengene økes, mens de kommersielle mediene har tapt 2,7 milliarder kroner på fem år. At NRK publiserer gratis på nett innhold som ligner på det de kommersielle aktørene tilbyr og om dette i så fall innvirker negativt på mediemangfoldet, er sakens kjerne.

Utredningen vil bidra til kunnskapsgrunnlaget for regjeringens varslede stortingsmelding om mediestøtten, som ventes å komme i løpet av året.

I november arrangerte Medietilsynet sitt innspillmøte om NRK og mediemangfold, som var første fase i en utredning som skal være ferdig i mars neste år.

- Undergraver inntektssiden til mediene
Sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet satte tonen under innspillsmøtet, som ble et stormløp mot NRK-dominansen.

- Når staten går inn og bruker åtte milliarder kroner på statsstøtte (All mediestøtte til NRK, aviser, inkl. momsfritak. Red. anmerkning), så må ingen komme og fortelle meg at det ikke virker brutalt og nådeløst konkurransevridende, sa Markussen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen svarte at NRK ikke gjør noe annet enn å oppfylle oppdraget som er gitt av Stortinget.

- NRK har én eneste ambisjon. NRK skal oppfylle allmennkringkasteroppdraget vi har fått fra Stortinget. Stortinget sier blant annet NRK skal utvikle nye tjenester og være til stede på alle viktige plattformer, også internett, sa Eriksen.

Les også: Mener NRK bruker stadig mer penger på nettet - vil ha tallene på bordet