Medietilsynet overleverer mandag formiddag sin nye NRK-rapport til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) på Pressens Hus. Rapporten er bestilt av Kulturdepartementet med det formål å se på hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

- Vi vurderer at NRK tilfører en merverdi med det totale innholdstilbudet til publikum. De leverer bredt, variert og samfunnsnyttig stoff, sier leder av Medietilsynet, Mari Velsand, under presentasjonen.

I en melding fra tilsynet heter det derfor at det finnes noen grunn til å begrense NRKs virksomhet. 

- Konkurransepresset har økt noe i det nasjonale markedet, men vurderingen er at dette kommer publikum og mediemangfoldet til gode, fortsetter Velsand. 

- Vurdert problemstillinger på nytt
Det er tre og et halvt år siden Medietilsynet leverte en lignende rapport. Da var konklusjonen at NRK i all hovedsak bidrar positivt til mediemangfoldet. Flere mediehus var sterkt kritiske til rapporten den gangen, blant dem Schibsted.

- Når vi har vurdert problemstillingene på nytt, er spørsmålet hva som har forandret seg på disse fire årene, og hvordan ser bildet ut i november 2021, spør Velsand.

Medietilsynet konkluderer med at NRK utøver et sterkere konkurransepress på kommersielle aktører i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt enn i 2018, men denne nettoeffekten vurderes å være positiv for publikum.

- Dersom NRK skulle styrke seg ytterligere på innhold som er særlig viktig for betalingsviljen, kan det på virke risikobildet, men i dag vurderer vi ikke at konkurransen fra NRK har negative effekter på kort eller lang sikt, sier Velsand. 

Se intervju med Medietilsynet-direktøren og kulturministeren her:

Har gått forbi Dagbladet
At konkurransepresset på nasjonale medier er styrket siden 2018, tror hun kan skyldes en økt satsing på hendelsesnyheter og bearbeidet innhold. NRK har byttet plass med Dagbladet som VGs nærmeste konkurrent, men det kan ha virket skjerpende på VG, mener Medietilsynet, og viser til at Schibsted-avisen har økt inntektene og brukertallet i samme periode.

Det er medieforskere ved Universitetet i Bergen som har analysert sammenhengen mellom bruk av NRKs digitale nyhetstilbud og betalingsviljen for digitale nyheter uten å altså ha funnet noen negativ sammenheng. Tvert imot kan funnene deres tyde på en positiv sammenheng mellom bruk av NRK og betalingsviljen for nyheter på nett.

Forsvarer NRK:

Vår nye kulturminister fikk mandag formiddag overlevert en ny NRK-rapport og Anette Trettebergstuen sier NRK utfyller en viktig mediepolitisk rolle. - Det er viktig for meg som medieminister å ha en allmennkringkaster som fortsetter å levere kvalitet i alle flater, sier hun. Foto: Eivor Eriksen.

- En viktig rapport
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener det er en viktig rapport som Medietilsynet nå legger frem.

- Dette er en viktig rapport som danner mye av grunnlaget for det viktige arbeidet jeg som medieminister skal gjøre fremover. Ingen kommer utenom NRK, sånn er det jo, og NRK er viktig, sier Trettebergstuen.

I tillegg kommer rapporten til å inngå i Kulturdepartementets arbeid med å utvikle et styringssignal for NRK i perioden 2023 til 2026.

– Neste høst skal regjeringen bestemme retningen for mediepolitikken fram til utgangen av 2026. Denne rapporten blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt. Både NRK og andre norske mediehus ligger langt framme i den digitale utviklinga, men konkurrerer også skarpt med pengesterke multinasjonale selskaper om nordmenns oppmerksomhet. Det er viktig for meg som medieminister å ha en allmennkringkaster som fortsetter å levere kvalitet i alle flater, sier Trettebergstuen.

Legger NRK-plaklaten ut på høring
Kampanje har tidligere omtalt NRKs eget styringssignal for den samme perioden og der var konklusjonen at NRK mente de trenger enn høyere vekst i tilskudd til kringkastingskassa sammenlignet med tidligere år. 

Les også: NRK ber regjeringen om mer penger - vil ruste opp digitalt og produsere nyheter på flere språk

Regjeringen legger i dag også ut NRK-plakaten ut på åpen høring.

- Vi inviterer ikke til en bred høring fordi vi mener det er noe grunnleggende gærent med formuleringen av NRKs samfunnsoppdrag. Grunnen til at vi gjør det er at det er syv år siden sist, sier Trettebergstuen.

Se intervju med MBL-sjef Randi S. Øgrey og NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen:


Her er hovedpunktene fra den nye rapporten til Medietilsynet om NRKs virksomhet og bidrag til mediemangfoldet. 

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og det samlede tilbudet til publikum ved å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag, både gjennom et bredt innholdstilbud og ved at tilbudet brukes av majoriteten i befolkningen.
  • Siden forrige utredning i 2018, har konkurransepresset fra NRK økt i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt. VG er markedsleder, men NRK er blitt VGs nærmeste konkurrent. NRK synes også å ha blitt en noe nærmere konkurrent til Dagbladet, men VG er fortsatt Dagbladets viktigste konkurrent. Konkurransepresset NRK utøver mot Aftenposten har trolig endret seg mindre enn konkurransepresset NRK utøver mot VG.
  • Medietilsynet vurderer at den økte konkurransen har virket skjerpende og ikke har hatt negative effekter overfor kommersielle aktører. NRKs tilstedeværelse har dermed positiv virkning på det totale tilbudet til publikum.
  • NRKs regionale tilbud konkurrerer i liten grad med lokal- og regionaviser, og konkurransepresset vurderes som lite i disse markedene.
  • Det er en positiv sammenheng mellom regelmessig bruk av NRKs nyheter og å ha tilgang til betalte nyheter på nett. Det er likevel ikke belegg for å si at bruk av NRK fører direkte til betalingsvilje. Det kan også være at de nyhetsinteresserte både betaler for nyheter og bruker NRK mye.
  • Det er høy konsentrasjon i podkastmarkedet, der Schibsted og NRK har alle store nyhets- og aktualitetspodkaster. Vurderingen er at konkurransen fra NRK virker skjerpende på Schibsted, og dermed er positiv for tilbudet til publikum.