Det var store forventninger knyttet til hva kultur- og medieminister Anette Trettebergstuen (Ap) skulle legge frem i dag under presentasjonen av regjeringens mediepolitikk på Pressens Hus. Fremleggelsen fant sted på Høstmøtet i regi av Norsk Redaktørforening (NR).

Trettebergstuen ble møtt med latter fra salen da hun åpnet med et spark til hennes forgjenger Abid Raja (V) fra scenen:

- Jeg kommer ikke til å være en kulturminister som bruker mest tid på å prate om meg sjæl. Men jeg skal dele dette med dere: Det er jo sånn at for oss politikere er dere journalister ofte det siste vi tenker på når vi sovner og det første vi tenker på når vi våkner. Det sier litt om medienes rolle. Dere er på oss døgnet rundt, og takk for det.

Trettebergstuen fortalte at hun grubler og bekymrer seg mye for fremtiden i bransjen. Hun understreket de frie medienes avgjørende rolle i et demokrati, og nevnte flere ganger at mediepolitikken er noe av et hun vil bruke mest tid på som kulturminister.

Fra scenen avslørte hun at regjeringen vil øke pressestøtten med 10 millioner kroner - noe som samtidig ble kjent gjennom en budsjettlekkasje.

- Vi øker rammene for produksjonstilskuddet på 8 millioner, og dette rettes mot lokalavisene. I tillegg gir vi 2 millioner til Senter for undersøkende journalistikk, sier hun. 

- Vi er opptatt av at mediene og et mangfold av medier skal ha gode rammevilkår. Det handler rett og slett om demokratiet vårt og den frie journalistikken. Hurdalsplattformen er tydelig på at vi vil satse på mediene, det er et viktig demokrati-grep, utdyper hun til Kampanje.

- Skrikende behov for regulering
Arbeidet for at de globale tech- og teknologiaktørene viser åpenhet i bruk av data og betaler skatter i de landene de operer i, som også er en del av Hurdals-plattformen, ble trukket frem gjentatte ganger. 

Trettebergstuen sier at kampen mot de store tech-gigantene sin innvirkning på de store nyhetsmediene blir helt sentral for henne fremover.

- Selv om sosiale medier forenkler og beriker livene våre, blant annet med at vi kan holde kontakt med hverandre, finne informasjon og at det senker terskelen for å ytre seg – så må vi ikke glemme at disse multinasjonale selskapene undrar skatt og overhodet ikke har som forretningsmodell å bidra til et godt og demokratisk ordskifte, sier hun og fortsetter:

- De samler store data om medienes lesere , som de nekter å dele. Vi vet at de bruker plattformene bevisst til å spre villende innhold. De blokkerer også innhold far redaktørstyrte medier, sa Trettebergstuen fra scenen, og trekker blant annet frem saken om at magasinet Altså er blokkert fra Facebook.

- Denne tiden er forbi, vi kan ikke lenger lukke øynene for det her og for de store tech-gigantenes negative innflytelse. 

- Det er et skrikende behov for regulering av disse aktørene som griper inn i livene våre og samfunnet på samme måte, fortsetter hun.

Norge skal sette sitt stempel på EU-kamp mot Facebook
Til Kampanje sier Trettebergstuen at hun har tatt et iniativ blant sine nordiske kollegaer til at de skal stå sammen i prosessen som pågår i EU. 

- Det skal vi gjøre ved å sette vårt stempel på det og å stå på de frie, redaktørstyrte mediene sin side i det arbeidet. Og også samle oss som en stemme mot de store tech-gigantene utenom disse prosessene. Det er et av de temaene jeg kommer til å løfte som medieminister og jeg har med meg mine kollegaer på dette til neste år. 

Fra scenen peker Trettebergstuen også på at Norge sammen med 135 andre land i sommer har kom frem til hvordan man skal skattelegge tech-gigantene og andre multinasjonale selskaper med 15 prosent.

- Dette vil gi dere bedre konkurransevilkår. Det er vi beredt til å implementere og sette ut i live her hjemme, sier hun.

Skal arrangere konferanse om tech-utfordringene
Hun trekker også frem at Norge nå samarbeider internasjonalt - ikke bare med andre nordiske land, men også i EU – i et forsøk på å regulere tech-gigantene. Hun trakk frem Digital Services Act og The Digital Markets Act.

- De nordiske landene må stå sammen. Vi skal ikke og kan ikke gi Facebook rett til å gripe inn i redaksjonelle mediers frihet, sier Trettebergstuen. 

Trettebergstuen sier også at hun har tatt initativ til en internasjonal konferanse, som vil finne sted i løpet av neste år.

- Vi skal samle alt fra forskere til medier og alle som kan noe om og mener noe om hvordan vi kan komme innunder disse tech-gigantene, utdyper hun til Kampanje. 

Les også: Avslører innblanding fra eiere i ny redaktør-undersøkelse: - Alvorlig og bekymringsverdig, mener varsler