Millionunderskudd og halvert omsetning for Egmont-byrå: - Situasjonen ble kritisk

- Alle ansatte ble helt eller delvis permittert, sier daglig leder Berit Wattne.

Publisert / Oppdater

Ragnhild Aarø Njie
Ragnhild Aarø Njie Journalist

I desember kunne selskapet Core Content – som tidligere gikk under navnet Cloud Media – melde om positiv resultatvekst de siste seks månedene av koronaåret 2020. 

Til tross for fremgang vitner selskapets årsregnskap for 2020 om harde økonomiske tider for selskapet. Omsetningen falt fra 33,4 millioner i 2019 til litt under 16 millioner i 2020, og selskapet endte i fjor med et negativt driftsresultat på 2,6 millioner. 

Berit Watne, daglig leder i Core Content, sier til Kampanje at situasjonen ble kritisk for bedriften under koronakrisen.

- Mange av kundene våre tok en covid-pause. Det gjorde at alle måtte bli helt eller delvis permittert. Fra august satset vi igjen og kunne hente tilbake alle åtte ansatte i hundre prosent stilling, sier Wattne.

Hun forteller at Core Content ikke sa opp noen ansatte, men at det i kraft av permitteringene var enkelte ansatte som valgte å gå videre. I tillegg flyttet noen ansatte fra Oslo. Totalt ble staben redusert med seks personer.

Hovedårsaken til fjorårets underskudd startet imidlertid i 2019.

- Da besluttet Orkla å legge ned content-huben Plusstid, hvor vi hadde totalansvar med flere heltidsressurser. Så gikk Gresvig, som var en annen stor kunde, konkurs

- Legger stein på stein

I fjor sommer var Kampanje først ute til å melde at Egmont Publishing gikk inn som største eier i Cloud Media, og at Wattne og Adina Broady Aasebø økte sine eierandeler i selskapet. 

- Hvor viktig har det vært å ha Story House Egmont på eiersiden i denne krevende perioden?

- Med covid-19 og nedstengingen i mars, ble situasjonen forverret og da så man seg nødt til å diskutere selskapets videre fremtid. Etter en prosess med flere kandidater falt valget på Story House Egmont, samtidig som de ansatte tok over 50 prosent av aksjene i selskapet, sier Wattne. 

- Med Egmont på eiersiden har selskapet fått ro til å satse og bygge videre på en sterk og god kultur med svært kompetente og komplementære mennesker, fortsetter hun. 

- Hvordan henter dere dere inn igjen?

- Vi hentet teamet tilbake i hundre prosent stillinger fra august. Vi hadde tett dialog med kunder som hadde tatt en covid-pause og laget sammen strategier og planer for ny oppstart.

- Det vi også gjorde i denne perioden var å videreutvikle eksisterende produkter og tjenester og tenke nytt.Vi gikk ut til markedet og snakket med kunder og potensielle kunder om deres reelle behov. I tillegg jobbet vi aktivt med kunder som vi hadde hatt dialog med, og som valgte å starte med innsiktprosjekter, som så videre ble tatt ut til content, sier Wattne.

Wattne beskriver prosessen med å hente seg inn igjen med å legge stein på stein.

- Vi fortsetter å levere med passion og kvalitet til våre fantastiske kunder, basert på det teamet vi er. Det er i tillegg kjempeviktig for oss å proaktivt utvikle selskapet og proaktivt lete etter potensial i markedet og våre kunders og deres kunders behov.

Les også: - «Innsikt» har blitt et buzzord som slenges rundt

- Høsten ser lys ut

- På tampen av 2020 meldte dere om positiv resultatvekst den siste halvdelen av året. Har dere fortsatt denne trenden inn i 2021?

- Det vi sikter mot er et nullresultat for 2021. Vi har sett en positiv omsetningsvekst måned for måned fra januar til i dag. Vi har fått flere nye spennende og strategisk viktige kunder i 2021, sier Wattne. 

Hun forteller også at de har gjort flere nye ansettelser den siste tiden. Nå teller selskapet ti ansatte. 

- Kristian Dalen er ansatt som digital designer. Han har en unik kompetanse på digital historiefortelling og en sterk kreativ profil. Tidligere i år ansatte vi Eva Mehus som Social Media Manager. Hun har lang erfaring fra blant annet Posten og Kirkens Nødhjelp. Hun jobber både strategisk og operativt for å skape treffsikre digitale kampanjer.

I tillegg har selskapet nylug ansatt Rubi Søvik fra Kamille i Story House Egmont. Hun tiltrer sin stilling i august.

- Hun har en unik bakgrunn både som journalist og content-rådgiver med spisskompetanse på helse, skjønnhet, mat og interiør. 

Wattne sier at de skal ansatte ytterligere en ressurs på performance så snart som mulig. 

-  I praksis er vi 15 ansatte, fordi vi også har et tett samarbeid med noen utvalgte ressurspersoner som over tid leverer på flere av prosjektene våre.

- Hvordan ser utsiktene for 2021 ut?

- Vi jobber med flere nye store kunder og høsten ser svært lys utVi ser frem til å skape fantastiske resultater sammen med eksisterende og nye kunder og det blir en svært aktiv høst for oss, avslutter Wattne.

Her kan du se alle tallene til Core Cotent for 2021 Alle tall i MNOK. Content-byrå halverte omsetningen i korona-året

Core Content  2020 2019 Endring i prosent
Omsetning 15,9 33,4 - 52
Driftsresultat - 2,6 - 1,5 -
Resultat før skatt - 2.6 - 1,5 -

Millionunderskudd og halvert omsetning for Egmont-byrå: - Situasjonen ble kritisk