Det var i sommer at Berit Wattne og Adina Broady Aasebø tok over kontrollen i selskapet Cloud Media. Sammen med Egmont, som kom inn på eiersiden, kjøpte de ut de to gründerne Tom Bye Johansen og Ragnar Bø, som tidligere eide drøyt 50 prosent av aksjene. Høsten er brukt til å sette en ny kurs for selskapet.

-  Da Norge stengte denne våren, benyttet vi anledningen til å ta en strategisk time-out. Vi skiller oss fra andre byråer siden vi har innsikt som et utgangspunkt for vår produksjon og spredning, men det ble viktig for oss å dyrke dette enda tydeligere, sier Wattne i Cloud Media i en melding. 

Da Egmont Publishing kom på banen i sommer og sikret seg 50 prosent av aksjene i selskapet, kalte Wattne de permitterte tilbake i arbeid. Hun sier at de tidligere hadde noen få, store kunder, og at de ble sterkt påvirket av koronakrisen.

- Siden august har vi jobbet målrettet og med klokkertro på at veien vi har valgt, er riktig. På et snaut halvår har vi snudd selskapet, fått et nytt kundetilfang og fått en positiv resultatutvikling hver måned. Det er selvfølgelig utrolig gøy, men ikke overraskende å se at vi lykkes, sier Wattne.

I 2019 gikk Cloud med et tap på drøye én million kroner av en omsetning på 33,4 millioner kroner. 

- Det å ta en tydelig posisjon som et content-byrå med sterkt fokus på å virkelig forstå, har gitt resultater, både for våre kunder og for oss som byrå, sier Wattne i meldingen.

- Kundene ønsker å grave dypere
Leder for innovasjon og innsikt i Cloud Media, Adina Broady Aasebö, har det siste året brukt mye tid på å intervjue ledere og bedrifter som har opplevd koronapandemien som utfordrende.

- Jeg registrerer at behovet for god innsikt er større enn noen gang. Stadig flere bedrifter ønsker å forstå sine egne kunder, men også sitt eget produkt og sin egen posisjon. Mange har tilgang til mer data, men gir disse dataene de rette svarene? Vi opplever at flere av kundene våre ønsker å grave dypere og finne nye svar for så å ha en så treffsikker og relevant kommunikasjon som mulig, sier Broady Aasebö

Wattne sier at de ansatte i Cloud Media har mye å gjøre om dagen, og at de nå må forsterke laget. 

- Veksten vi opplever, gjør at vi trenger flere flinke folk. På nyåret må vi ansette flere, sier hun.