Kostnadene og forpliktelsene knyttet til konsernets drift blir samlet sett ikke ansett å være bærekraftige, heter det i en pressemelding fra Gresvig Retail Group.

Administrerende direktør Lars Kristian Lindberg uttrykker tro på at det er mulig å finne interessenter for videre drift.

– Vi har den siste tiden gjort grunnleggende endringer i selskapet, blant annet ved å beslutte å samle oss bak ett navn, Intersport. Vi har også ryddet kraftig i varelageret og styrket samspillet mellom netthandel og fysiske butikker, sier Lindberg, som tiltrådte som ny sjef for ett år siden.

Lindberg tok jobben i Gresvig etter å ha sluttet som en av de øverste sjefene i Rema 1000. Han ble hentet til Gresvig-systemet for å lede en større snuopasjon og lede det hardt presse sportskjeden gjennom en større omprofileringer av G-sport til Intersport. 

- I dag har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget. Jeg er lei for usikkerheten dette skaper for våre ansatte, men jeg mener vi har lagt et godt grunnlag som jeg håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på, sier Lindberg.

Les også: Norske teknologi-gründere står bak Gresvig-konsernets digitale superbutikk

Les også: Sluttet i Rema 1000 – nå blir han toppsjef i Gresvig

Tapte over 600 millioner
Gresvig har i en årrekke drevet sportsbutikker under to kjeder: G-Sport/G-max og Intersport. Totalt består konsernet av i underkant av 95 egeneide butikker, med mer enn 2.200 ansatte og en omsetning i 2019 på 3,2 milliarder kroner.  

Konkursbegjæringen vil omfatte alle egeneide butikker - 100 franchisebutikker er ikke omfattet av konkursen.

– Vi har god dialog med banken, som har uttrykt vilje til å bidra til drift i en fase slik at bostyrer kan få kartlagt mulige interessenter og vurdert grunnlag for videre drift, sier Lindberg.

Eierselskapet Gresvig Retail Group gikk på en kjempesmell i 2018 og tapte nesten 600 millioner kroner. Selskapet har ikke levert tall for fjoråret. 

- Som eier har vi stått bak selskapet og ledelsen gjennom både opp- og nedturer siden 2006, og vi har stor tro på den strategien som er utarbeidet, blant annet med tettere tilknytning til det internasjonale Intersport-systemet, verdens største sportskjede. Bare de siste tre årene har vi tilført mer enn én milliard kroner, sier sier Olav Nils Sunde, styreleder i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS i pressemeldingen. 

- Vi kan imidlertid ikke forsvare å tilføre selskapet ytterligere ressurser uten en grunnleggende endring i konsernets samlede kostnader. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene, avslutter han. 

Dermed fortsetter de tøffe tidene i markedet for sportsbransjen å gjøre seg gjeldende. Tidligere i år gikk Birk Sport konkurs og XXL har også lagt bak seg noen fryktelig måneder. 

Les også: Resultatvarsel fra XXL - taper en halv milliard i inntekter