Lite igjen av «Rema 1000-byrået» Foll – over 100 mill. har forduftet fra topplinjen

- Byrået har vært gjennom en transformasjon, og virker å være på rett vei, sier den nye eieren.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Selv om Foll har hatt større underskudd på baken de siste årene, med unntak av 2021 da man såvidt gikk i pluss, viser 2022-tallene til Foll at man fortsat sliter med inntjeningen og at man er langt unna toppårene. Behørig omtalt i Kampanje forsvant storkunden Rema 1000 ut i 2018, noe som medførte flere kronglete år med store underskudd og omsetningsfall før komunikasjonskonsernet Media Bergen kom inn på eiersiden i 2020. Etter et break even-år i 2021 hvor omsetningen holdt seg rundt 31 millioner kroner, fortsetter nå Foll å «krympe».

I 2022 omsetter selskapet for 22 millioner kroner. Det er hele 108 millioner kroner mindre enn toppåret i 2017, og siden den tid har tre av fire ansatte forsvunnet ut døren for byrået som i dag teller 13 årsverk. Byråleder Eilif Kiland fremholder likevel at de fortsatt er det «samme byrået»

- Men endret i størrelse og bredden i tjenestespekter, sier Kiland til Kampanje og fortsetter:

- Nedslagsfeltet og kjernekompetansen til Foll er den samme.

For byrået som i 2021 gikk knapt i pluss, ender driftsresultatet for 2022 med et underskudd på like under 700.000. Samtidig faller byråinntekten med omtrent syv millioner kroner og ender på 20 millioner kroner. Kiland forklarer nedgangen med et halvår preget av «post-pandemi og usikkerhet i markedet».

- Vi merket et visst måtehold i beslutningsprosesser og oppstart av nye prosjetker frem mot sommeren 2022, som mange andre. Hele andre halvår var derimot et meget sterkt og godt halvår for Foll. Tidene tatt i betraktning, og veksten i andre halvår, gjorde oss tålelig fornøyd og forsiktig optimistiske, fortsetter Kiland.

- Hva tenker du om den størrelsen dere ligger på nå med tanke på omsetning og byråinntekt, er det der dere skal være? 

- Vi har måttet skalere selskapet noe gjennom pandemien, men det har handlet om å styre trygt og sikkert for så å komme i posisjon for ny vekst. Nå er vi klare for nye oppdrag og utfordringer, svarer Kiland.

Fortsatt tunge tak - måtte permittere ansatte

Det har flere ganger denne våren blitt rapportert om et strammere reklamemarked med mindre investeringsvilje. Om man tar Mediebyråforeningens rapporter om fallende investeringer gjennom sine medlemmer som en pekepinn, skal markedet ha falt med fem prosent på årets fem første måneder, eller en nedgang på drøye 210 millioner kroner. 

Samtidig er varehandelen særlig utsatt for inflasjon og den svake norske kronen. Det har også Foll merket seg.

- Nå har vi vært igjennom tre år med pandemi, krig i Europa og en brå endring i økonomien, som påvirker markedet. For Foll, som jobber med og påvirkes av varehandelen, er det viktig å alltid være raske med å tilpasse oss endringer. Vi tar løpende vurderinger på bemanning og kostnader, og handlet raskt i vår, kommenterer Kiland.

Det har medført at fire ansatte måtte permitteres fra andre kvartal av, men Kiland forteller at de forventes å være tilbake i fullt arbeid igjen til høsten. Samtidig planlegger byrået å ruste opp med to nye designere. 

- Våren 2023 var tøff for hele bransjen. Økonomien og prisveksten har påvirket reklamebransjen mye, også oss. Vi har gjort noen midlertidige grep i en periode i vår, men med forventning til at det ikke er nødvendig i andre halvår. 

- Hva slags oppdrag merket dere at det ble mindre av våren 2023?

- Nedgangen i oppdrag var jevnt fordelt, med litt reduksjon i budsjettene eller litt måtehold på nye prosjekter hos flere. Men vi merker allerede nå før sommeren at det satses mer igjen, og håper for bransjens del at dette fortsetter utover året. Det må satses for å vinne markedsandeler og opprettholde posisjoner.  
 
Foll samarbeider i dag blant annet med taxfree-selskapet Retail Norway, i tillegg til Meny, Ark, Soundgarden, Frosta Chips og Ava of Norway.
Ute av selskapet:

Det mangeårige teamet Stuart Granlund-Jones og Ståle Møystad Østhaugen, som i sin tid tok over selskapet fra Tomm Fjeldheim og omdøpte byrået til Foll, er begge ute av selskapet de har brukt flerfoldige år på.

Tidligere Foll-sjef meldte overgang til Anti Hamar

I tillegg til at Foll har blitt slankere, har det også skjedd endringer i den kreative ledelsen i selskapet siden sist Kampanje omtalte retailbyråets regnskapstall. Blant annet forsvant konseptdirektør og partner Stuart Granlund-Jones ut høsten 2021 etter nærmere 24 år i selskapet, og ikke minst la mangeårig byråleder og partner, Ståle Møystad Østhaugen, inn årene sommeren 2022. 

Kiland forteller at den tidligere byrålederens avgang lå i kortene, og «hans ønske om å gi stafettpinnen videre var godt planlagt». I dag jobber Østhaugen ved Antis Hamar-kontor, mens Granlund-Jones har meldt overgang til Kiwi. De to kjøpte i sin tid ut Tomm Fjeldheim da byrået endret navn fra Fjeldheim & Partners til Foll Reklamebyrå.

- Har tapet av Ståle Møystad Østhaug vært merkbart? 

- Ståles ønske om å flytte hjem til Hamar og Mjøsas bredder, og slippe pendlerlivet til Oslo, var noe vi hadde stor forståelse for. Han var en kjær kollega, en god venn og mentor, og han er selvsagt savnet i kontorlandskapet, kommeneterer Kiland. 

Han påpeker også at man har fylt opp med folk til å ta over ansvaret etter de to Foll-veteranene. Blant annet konseptutviklerne Ole Jørgen Oulie, Eivind Solberg, Maiken Eriksen og Kåre-Ronny Sletten. I tillegg kom Simen Holen inn som kundedirektør fra Schibsted i samme tidsrom som Møystad startet opp i Anti Hamar.

I en SMS til Kampanje skriver Østhaugen at «i forbindelse med at jeg bygget hus i sjøkanten ved Mjøsa og flyttet til Hamar, solgte jeg meg helt ut av Foll og fikk meg jobb som kundedirektør i Anti Hamar».

- Så foruten å være både et nasjonalt og internasjonalt prisvinnende miljø innen identitesdesign og reklame, har Anti Hamar også etablert et retail-ben å stå på slik at vi i sannhet kan levere et 360-produkt til våre samarbeidspartnere, skriver Østhaugen.

Her kan du se tallene til Foll Reklamebyrå for regnskapsåret 2022. Alle tall i MNOK. Knapt underskudd for Foll

Foll Reklamebyrå 2022 2021 Endring i %
Omsetning 22,0 31,0 - 29
Driftsresultat - 0,7 0,1  
Resultat før skatt - 0,5 0,1  

- Byrået har vært gjennom en transformasjon

Samme året som reklamekonsernet Media Bergen samlet sine byråer under navneparaplyen Apriil i 2020, tok de også over som hovedaksjonær i Foll Reklamebyrå. Da var fortsatt blant annet Østhaugen og Granlund-Jones inne på eiersiden etter transaksjonen. Ifølge Finansavisen verdsatte Media Bergen byrået til rundt 10 millioner kroner. 

Også morkonsernet har hatt en tung vår i år, hvor de blant annet har avviklet byråene Apriil Innhold og reklamebyrået April Reklame Oslo. For ikke lenge siden trakk også  konsernsjef, Tina Stiegler, seg etter under ett år i selskapet. Det er nå investoren bak Media Bergen, Ove Grønnevik, som inntil videre styrer skuta. 

Han er ordknapp når han blir spurt om hva han som eier tenker om utviklingen i Foll siden Media Bergen ble hovedaksjonær i 2020. 

- Egentlig ikke så mye å si utover at byrået har vært gjennom en transformasjon og virker å være på rett vei, skriver Grønnevik i en SMS til Kampanje.

- Hvordan ser veien ut fremover for Foll nå? 

- Vi skal fortsatt fokusere på kreative konsepter for retail, og vi må hele tiden følge med på markedet og tilpasse oss tidene. Fokuset vårt vil alltid ligge på vekstkonsepter som selger mer, og samtidig bygger sterke merkevarer. Fra høsten av styrker vi oss ytterligere på design, og vi er optimistiske for fremtiden, avslutter Kiland.

Les også: Tina Stiegler slutter i Media Bergen etter under ett år

Lite igjen av «Rema 1000-byrået» Foll – over 100 mill. har forduftet fra topplinjen