P4 snur negativ reklametrend - øker omsetningen med 70 millioner kroner

- Veksten i etterspørselen er historisk sterk, sier P4-sjefen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

De siste årene har vært krevende for det norske radioselskapet P4 Radio Hele Norge, som har Viaplay Group i ryggen. Selskapet henter alle sine inntekter fra reklamemarkedet og her har radiokanalene fått en kald skulder av annonsørene. På tre år har omsetningen til P4-gruppen falt med snaue 130 millioner kroner, men nå viser ferske regnskapstall at trenden har snudd.

I 2021 hadde P4-gruppen en omsetning på 359,2 millioner kroner. Det er en vekst på over 24 prosent sammenlignet med året før og radiokonsernet begynner dermed å nærme seg gamle høyder. I 2017 var omsetningen på godt over 400 millioner kroner.

P4-sjef Kenneth Andresen peker på en fornyet interesse for radio og lyd blant annonsørene som den viktigste driveren bak veksten.

- Jeg opplever at radio er mye høyere på agendaen enn for bare noen få år siden og at det er større oppmerksomhet rundt hva radio kan bidra med. Veksten i etterspørselen etter radioreklame er historisk sterk og vi opplever en kombinasjon av at eksisterende kunder øker investeringene sine kraftig, samt at vi har en sterk økning av nye kunder som enten prøver radio for første gang eller gjenoppdager radio, sier han til Kampanje.

Han retter samtidig en stor takk til sine ansatte for innsatsen de legger ned.

- Vi er velsignet med de flinkeste folkene i bransjen. Kombinasjonen av at det lages fantastisk mye godt innhold på alle våre åtte radiokanaler, samt en veldig sterk innsats på hele den kommersielle siden er helt avgjørende for resultatet.

- Påvirkes av utviklingen i norsk økonomi

P4-gruppen hadde et driftsresultat på 104,9 millioner kroner. Det er en vekst på hele 70 prosent fra 2020.

Samtidig øker både program- og lønnskostnadene i selskapet.

- Kostnadene reflekterer et betydelig økt aktivitetsnivå i forhold til 2020 som var preget av korona. Det generelle aktivitetsnivået var derfor av naturlige grunner lavt. Det gjør i sin tur at kostnadene øker i et år hvor vi i større grad var på vei mot mer normale forhold, sier Andresen.

- Hvordan vil du oppsummere 2022 så langt?

- Som nok et veldig sterkt år for oss. Vi fortsetter å investere i innhold og har lansert flere nye spennende programkonsept i år. Blant annet ny morgensending på P5 med Niklas Baarli, Vida-Lill Berge og Stian Røste. P4 er fortsatt den soleklare markedslederen på kommersiell side, men P5 er virkelig i ferd med å bite seg fast som en av hovedkanalene i norsk radio.

Mediebyråforeningens statistikk viser at norske annonsører fortsetter å investere mer penger i radioreklame, men veksten er ikke like stor som i fjor. Etter første halvår har omsetningen av radioreklame via mediebyråene økt med 14,2 prosent.

- Er det på linje med det dere ser i P4?

 - Jeg kommer ikke til å kommentere konkrete tall, men jeg kan si at vi fortsatt opplever sterk vekst og stor etterspørsel. Jeg er helt sikker på at vi kommer til å se tilbake på 2022 som nok et godt år for radio.

- Nå øker rentene og prisene, og kjøpekraften til nordmenn er ventet å falle. Forventer dere at dette vil påvirke etterspørselen av radioreklame på noen måte?

- Utviklingen i norsk økonomi vil selvsagt også påvirke reklamemarkedet. Radio er ikke løsrevet fra totalmarkedet eller makroøkonomiske forhold. Foreløpig har vi ikke sett noen tegn til fallende etterspørsel, snarere tvert imot.

P4-gruppen 2021Tjener mer penger på radioreklame

P4-gruppen 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 359,2 289,2  
Driftsresultat 104,9 61,6 + 70,2

Tall i MNOK.

Utfordres av Schibsted på podkast

P4-gruppen har en av landets mest populære podkaster, «Misjonen med Antonsen og Golden», men det siste året har både P4 og konkurrenten Bauer Media opplevd ny konkurranse på podkast-fronten fra Schibsted. Det norske mediekonsernet har gått tungt inn i lydmarkedet og sikret seg eksklusive avtaler med noen av landets største podkast-profiler som Herman Flesvig, Mikkel Niva, Sigrid Bonde Tusvik, Lisa Tønne og trioen bak «Radioresepsjonen». Alt legges bak betalingsmur i appen Podme.

Les mer: Schibsted stormer mot 200.000 podkast-kunder: - For oss er det volumet som er viktig

- Tror du Schibsted vil lykkes med sin satsing på betalte podkaster?

- Med unntak av NRK som slipper lønnsomhetsbetraktninger, så kan jeg ikke tenke meg mange som har bedre forutsetninger enn Schibsted til å lykkes med dette. De har store abonnementsbaser hvor de kan drive prøving, oppsalg og bundling, i tillegg har de tilgang på massive markedsføringskanaler. Deres modell for dette er også mye mer sammensatt enn å selge rene podkastabonnement. Det tror jeg er en stor fordel, sier Andresen.

- Står dere fast på strategien om annonsørfinansierte podkaster eller kan det bli aktuelt å ta seg betalt direkte fra brukerne her?

- Vår strategi og utgangspunkt ligger fast. Vi følger utviklingen i lydmarkedet tett og siden det skjer såpass mye skal jeg ikke utelukke hva fremtiden kan bringe, men vår kjernekompetanse er først og fremst innholdsproduksjon og annonsesalg. Det er styrkene våre og det er på disse områdene vi kommer til å fokusere i den nærmeste fremtid.

- Ikke overraskende at veksten avtar

Samtidig er det mye som tyder på at podkastmarkedet som helhet opplever voksesmerter. En undersøkelse Schibsted, NRK og Bauer Media la frem før sommeren viser ingen vekst i den totale lyttingen. 65 prosent av befolkningen oppgir at de lytter til podkast, enten daglig ukentlig eller en sjelden gang. Det er nøyaktig like mange som i fjorårets undersøkelse. Den ukentlige dekningen er på 27 prosent. Selv om det er litt færre enn i fjor, er ikke nedgangen signifikant.

Les mer: Podkast-veksten har stoppet opp - én av tre nordmenn lytter ikke

Mediebyråforeningens statistikk viser også en svært beskjeden omsetningsvekst på 0,1 prosent for podkastreklame i første halvår.

- Er det skuffende?

- De norske tallene føyer seg inn i rekken av lignende tall fra mange andre markeder, der både lytting og annonseinntekter på podkast flater ut. Mye tyder på at pandemien var en ekstraordinær driver for både lytting og investeringer i podkast. Det er derfor ikke så overraskende at veksten avtar når verden er i ferd med å normalisere seg, sier P4-sjefen.

- Et interessant trekk å ta med seg i denne sammenheng er at innholdsproduksjonen overhodet ikke viser tegn til å flate ut. Selv om både lytting og inntekter står på stedet hvil, øker produksjonstempoet og antallet aktører i podkastbransjen voldsomt. For lønnsomheten i bransjen vil dette være faktorer det vil være interessant å følge fremover, legger han til.

- Er det blitt vanskeligere å utvikle markedet for podkast-reklame når flere av landets største podkaster velger bort reklame til fordel for brukerbetaling?

- Det spørsmålet er det for tidlig å si noe om, sier Andresen og viser til at podkastmarkedet er i stadig endring.

- Vi opplever at interessen for digitale annonseformater for lyd er sterkt økende. Det inkluderer også podkast, men drives først og fremt av muligheten til å kjøpe målrettede annonser som blir lagt inn i våre digitale lydstrømmer. Det åpner for å bruke lydannonsering på helt nye måter. Det er på dette området det mest spennende rundt lyd skjer for tiden.

- Dere har en eier som nylig døpte seg om fra Nordic Entertainment Group til Viaplay Group og som har strømmemarkedet som sitt ubestridte fokus. Hva slags rolle kan P4 spille fremover her?

- Vår rolle er den samme, helt uavhengig av navneskiftet. Radio har alltid vært og er fortsatt den dag i dag en stor og viktig del av konsernets medievirksomhet i Norge.

P4 snur negativ reklametrend - øker omsetningen med 70 millioner kroner