Podkastveksten har stoppet opp - én av tre nordmenn lytter ikke

Samtidig øker betalingsviljen for podkast og spesielt hos én gruppe lyttere. Det viser ferske tall fra Den Store Podrapporten.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

For tredje år på rad har mediehusene Schibsted, NRK og Bauer Media fått Norstat til å kartlegge utviklingen i podkastmarkedet. Årets undersøkelse ble gjennomført i januar og viser for første gang ingen vekst i den totale lyttingen.

65 prosent av befolkningen oppgir at de lytter til podkast, enten daglig, ukentlig eller en sjelden gang. Det er nøyaktig like mange som i fjorårets undersøkelse. Den ukentlige dekningen er på 27 prosent. Selv om det er litt færre enn i fjor, er ikke nedgangen signifikant.

Podkast-ekspertene i Medie-Norge legger ikke skjul på at de er overrasket over at veksten tilsynelatende er helt stabil etter at den fra 2020 til 2021 vokste med fem prosentpoeng.

- Vi har hatt to år med pandemi hvor mange har hatt mer tid og sikkert har lagt til seg noen nye vaner. Mange lytter jo til podkast hjemme. Det kan ha skjedd noe når man har gått litt tilbake til hverdagen, sier analyseansvarlig Heidi Thomassen i Bauer.

Hun møter Kampanje sammen med sine kollegaer i NRK og Schibsted for å knuse tallene i rapporten.

Så mange lytter til podkast

Norstat har spurt nordmenn hvor ofte de lytter til podkast. De fleste svarer at de lytter til podkast sjeldnere enn ukentlig. Ti prosent er overhodet ikke kjent med podkaster. Tall i prosent.

 • 15
  Daglig
 • 12
  Ukentlig
 • 38
  Sjeldnere
 • 25
  Lytter aldri
 • 10
  Ikke hørt om

- Vil være kaotisk fremover

Den viser at det fremdeles er 35 prosent av befolkningen som aldri har hørt på en podkast eller ikke vet hva det er. Blant de som vet hva podkast er, men sjelden eller aldri lytter, oppgir en tredjedel at de ikke har tid til formatet. Det er en utfordring som kan ha blitt forsterket etter hvert som koronatiltakene har blitt tatt bort.

- Det er naturlig at man får mindre tid etter hvert som samfunnet har åpnet opp og folk fyller kalenderen sin med andre aktiviteter. Man har det mer hektisk. Det ligger helt klart et stort potensial i å nå dem som foreløpig ikke lytter til podkast, så vi jobber selvfølgelig for å redusere denne andelen, sier Linn Melgaard, kommersiell podkastspesialist i Schibsted.

Én av fem opplever også at det er så mange podkaster at de ikke vet hvor de skal begynne.

- Der må vi hjelpe dem med å finne veien inn i dette mediet. Det som er litt spesielt med podkast som medium er at det er veldig fragmentert. Få podkaster når bredt, og så har man et mangfold av sjangere og ulike temaer som når relativt smalt, sier publiseringsanalytiker Benedikte Solstad i NRK.

Spotify, Apple og NRK Radio er de mest populære appene for å lytte til podkast. Undersøkelsen til Norstat viser at lytterne setter pris på å få alle podkastene de lytter til på et sted, men den tiden er definitivt forbi. Ikke bare har Schibsted plassert flere av Norges mest populære podkaster på egen app bak betalingsmur, NRK har tatt bort flere av sine egne podkaster fra konkurrerende plattformer for lose lytterne inn på sin egen app NRK Radio.

- Er norske mediehus i ferd med å gjøre det enda vanskeligere for folk å finne podkaster?

- Vi ser på det motsatt i NRK. Vi jobber for å vise frem bredden og mangfoldet i lydtilbudet vi har. Vi har tidligere opplevd å miste redaksjonell kontroll og bli sensurert på tredjepartsplattformer, blant annet da vi hadde IS-logoen i podkasten «Det svarte flagget». Vi vil sørge for at befolkningen kan finne alt vi har å tilby når de går inn på NRK Radio og hjelpe dem med å finne mer å lytte på, sier Solstad.

- Men fra et brukerperspektiv, blir det mer utfordrende når man må forholde seg til flere apper?

- Dette er en fase vi er inne i akkurat nå. Vi har Spotify som opptrer som en hub for alt podkastinnhold, men samtidig ser det ikke ut til at de har helt bestemt seg for om de først og fremst er en distributør, eller innholdsleverandør. Hadde de bare vært en distributør, hadde de vært lettere å forholde seg til, sier merkevare- og programdirektør Kristoffer Vangen i Bauer.

Han mener markedet har vært preget av kaos og det mediehusene nå gjør er å forsøke å verne om innholdet sitt.

- Jeg tipper det fortsatt vil være litt kaotisk fremover.

Les også: Tror podkast-reklame vil bli større enn ukepresse - men pengene «renner ikke inn» for mediehusene

Podkast-lyttingen øker i Oslo

Det er spesielt to ting som kjennetegner den typiske podkast-lytteren. For det første er vedkommende relativt ung. Blant de mellom 20 og 39 er den totale dekningen på nærmere 90 prosent. I denne målgruppen lytter nesten halvparten til en podkast ukentlig.

Den typiske podkast-lytteren bor gjerne også i en storby, mer spesifikt Oslo. I hovedstaden er den totale dekningen på 79 prosent uavhengig av alder, opp nesten ti prosentpoeng fra 2021. 40 prosent av Oslo-beboerne lytter til podkast ukentlig. Det er vesentlig mer enn de som bor i andre norske storbyer (30 prosent) og mer enn dobbelt så mange som de som bor på landsbygda (17 prosent).

- Hva er det som gjør podkast til et Oslo-fenomen?

- Det er en sammensetning av mange mennesker på et sted og mange unge folk, sier Benedikte Solstad fra NRK.

- Det har nok også noe med utdannelse å gjøre. Vi vet fra tidligere at det er flere som hører på podkast blant de med høyere utdannelse, sier Mads Motrøen fra Norstat.

- Forhåpentligvis er veksten i Oslo et frempek om at det skjer en bevegelse også andre steder og at taket ikke er nådd for dem som har lyst til å lytte til podkast, sier Solstad.

Oslo skiller seg ut

Grafen under viser den totale dekningen, altså nordmenn som oppgir at de lytter til podkast, fordelt større og mindre byer i Norge. Tall i prosent.

 • 61
  Landsbygda
 • 58
  Mindre by
 • 60
  Mellomstor
 • 69
  Større by
 • 79
  Oslo

Flere vil betale for eksklusivt innhold

Når det kommer til hvilke podkaster folk velger å lytte til, mener det store flertallet (72 prosent) at det er veldig viktig at podkasten er lett tilgjengelig. Nesten like mange (71 prosent) mener det er viktig at den er gratis, mens 67 prosent verdsetter god lyd høyt.

Schibsted har det siste året satset stort på brukerbetalte podkaster med tjenesten Podme. Den huser både Herman Flesvig, Mikkel Niva, Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne, for å nevne noen. Linn Melgaard fra Schibsted understreker at de samtidig satser på åpne podkaster.

- Vi har to strategier i Schibsted. Podme er i vekst og er viktig for oss, samtidig er også de kommersielle inntektene svært viktig og det satses mye på åpent annonsefinansiert podkastinnhold i mediehusene våre, sier hun.

Schibsted kan samtidig glede seg over at betalingsviljen faktisk har økt siden sist. 41 prosent av alle lyttere kunne tenke seg å betale for podkast for å slippe reklame og 38 prosent svarer det samme når de fristes med ekslusivt innhold. Det er en vekst på åtte prosentpoeng på to år.

- Får du spørsmål om du vil ha noe gratis, så svarer folk ja, men hvis alternativet er at man kan få podkasten fri for reklame hvis man betaler litt, så svarer mange også ja, sier Benedikte Solstad.

Betalingsviljen har økt spesielt mye hos kvinner. For to år siden kunne bare 24 prosent av alle kvinner tenke seg å betale for eksklusivt innhold. Nå svarer 37 prosent det samme.

Les også: Schibsted stormer mot 200.000 podkast-kunder

Flere vil betale

Norstat har spurt nordmenn om de kunne tenke seg å betale for en podkast for å få eksklusivt innhold. Tall i prosent.

 • 30
  2020
 • 34
  2021
 • 38
  2022

Vil ha lengre episoder

Det er også en tydelig trend at folk ønsker seg lange podkast-episoder. 42 prosent mener episodene bør være mellom 30 og 45 minutter og bare åtte prosent mener de bør være på mindre enn 20 minutter.

- Når man først skal høre på podkast, så vil ikke folk høre på korte podkaster. Da vil man ha noe lengre, sier Heidi Thomassen.

- Det er interessant at det er enn forventning om at podkast som format skal gå dybden. Det oppleves som frustrerende for folk når man hopper raskt over et viktig poeng eller et interessant tema, sier Solstad.

- Tror dere dette vil føre til en mindre satsing på korte podkast som «Forklart» og «Oppdatert»?

- Det kan være et fint format for å komme inn i podkast-universet, ettersom tid er en viktig grunn til at folk ikke lytter til podkast i dag.

Podkastveksten har stoppet opp - én av tre nordmenn lytter ikke