Schibsted-sjefen er «dritskeptisk» til TikTok: - De skal ikke få mine data

Likevel mener Schibsted-ledelsen at det er viktig at mediehusene eksperimenterer med appen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Fredag morgen la Schibsted-konsernet frem sine siste tall for 2022. De viser at selskapet som gir ut aviser som VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet møter motstand i reklamemarkedet. Omtrent samtidig kom SSB ut med nye tall som viser overraskende høy prisvekst i januar.

Totalinflasjonen var på syv prosent på årsbasis i januar. Dagens Næringsliv skriver at det på forhånd var ventet en totalinflasjon på 6,5 prosent ifølge Bloomberg-estimater.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted legger ikke skjul på at prisveksten skaper bekymring.

- Det er klart at vi alle er preget av den, og vi har ikke sett hele konsekvensen på folks kjøpekraft enda, den vil forsterke seg fremover. Men på den andre siden har Schibsted det siste halve året tatt gode grep for å tilpasse seg den nye virkeligheten. Jeg er mye tryggere på at vi håndterer dette på en ålreit måte, sier hun til Kampanje.

- Er den makroøkonomiske utviklingen i starten av året verre enn dere la til grunn da dere banket spareplanen på 500 millioner kroner?

- Nei, det vil jeg ikke si. Jeg vil si at utviklingen er ganske stabil for vårt vedkommende.

Ifølge Schibsted-sjefen ser konsernet ingen tegn til at flere nordmenn kutter i abonnementene sine som følge av prisveksten.

- Det er nok et stykke ned på lista av hva folk kutter. Annonseøkonomien er veldig sårbar når makroøkonomien skifter, og vi ser det til dels i jobbportalen på Finn, der det flater ut og går noe ned etter sterk vekst siden covid, og det blir spennende å se om det slår inn på e-handelen etter hvert. Men abonnement er ikke det første som blir truffet hos oss.

Les også: Tillitsvalgt om Schibsted-kuttene: - Mange er usikre på jobben sin

Ny milepæl på brukerinntekter

Schibsted hadde tre milliarder kroner i totale abonnementsinntekter i 2022. Det er ny milepæl for konsernet. Neste milepæl er en dobling av de digitale abonnementsinntekter fra 1,3 milliarder til 2,6 milliarder. Det skal skje innen 2025. 

- Abonnementsstrategien vår er tredelt. Det ene handler om å vokse ut av hver enkelt merkevare, og der hadde vi tosifret vekst i digitale abonnementsinntekter i alle våre store merkevarer i 2022. Den neste fasen av denne strategien handler om å lage en sammenvevd portefølje som kombinerer ulike produkter. «Full tilgang»-produktet i Norge er første eksempel på det. Vi ser at disse brukerne er mer lojale, vi reduserer churn og disse abonnentene bruker oss mer, sier konserndirektør i Schibsted News Media, Siv Juvik Tveitnes.

- Den tredje vekstkurven handler om å knytte til oss nye produkter og tjenester til nyhetsmediene våre. Det er Podme et eksempel på, sier Juvik Tveitnes.

Schibsted oppga i september at de hadde nådd 200.000 Podme-abonnenter. Hva tallet er nå, vil de ikke si.

- Det har økt siden september og er en del av veksttallet vi presenterte i dag på digitale abonnement (+ 20 prosent i fjerde kvartal, red. anm.), men utover det kommenterer vi ikke på Podme per nå.

Les også: Reklamesvikt for Schibsted-aviser

Forventer svakere annonsemarked

Når det kommer til nedgangen i annonsemarkedet, er Schibsted-toppene trygg på at smellen ikke blir like stor i Norge som i Sverige.

- Men vi forventer at første kvartal blir et svakere annonsemarked, sier Siv Juvik Tveitnes.

- Det er viktig å huske på at vi legger bak oss to år med veldig sterke tall som vi sammenligner oss med. De absolutte tallene er ikke så gærne, legger Skogen Lund til.

Så langt rammes Finn hardere av nedgangen i annonsemarkedet. Mens det digitale annonsesalget til Finn faller, øker det for de norske mediehusene.

- Det er også en effekt av at da mediene var mer eller mindre utsolgt, så flyter det mer til Finn. Finn er også mer eksponert i enkelte nisjer som hører til markedsplasser, sier Skogen Lund.

Samtidig er det klart at content marketing-satsingen til Schibsted, som ledes av Schibsted Partnerstudio i Norge, hadde rekordomsetning i fjerde kvartal.

- Dette er et annonseprodukt som fungerer. Vi har sterke contentteam i Norge og Sverige som leverer bra til annonsekundene våre. Det er høy etterspørsel og god effekt, sier Juvik Tveitnes.

- TikTok er et tveegget sverd

De siste ukene har diskusjonen om TikTok rast på flere ulike nivåer. Justisminister Emilie Enger Mehl var onsdag kalt inn på teppet i Stortinget for å svare på en rekke spørsmål om hennes bruk av appen på en tjenestetelefon. Hun la seg flat og innrømmer at hun burde vært helt åpen om at hun hadde TikTok på en ugradert tjenestetelefon mye tidligere.

Les mer: Går hardt ut mot norske mediers TikTok-satsing: - Ikke veldig klokt

For flere Schibsted-medier har TikTok blitt en stadig viktigere kanal for å nå ut til unge mediebrukere, men mediesjef Siv Juvik Tveitnes erkjenner at satsingen har problematiske sider.

- Dette er et tveegget sverd. Vi vet at det er utrolig mange unge der, derfor er det utrolig viktig for nyhetsmediene å forstå hvordan bruken er. Samtidig har du hele kontroversen med at dette er et kinesisk selskap og at man ikke har kontroll på dataene, sier Siv Juvik Tveitnes.

Schibsted-ledelsen har ikke kommet med retningslinjer eller føringer til hvordan mediehusene skal forholde seg til TikTok.

- Jeg tror det er viktig at de bruker sin innovasjonskraft for å prøve å forstå dette mediet. Det er også viktig at de som jobber med sensitive redaksjonelle prosjekter er varsomme i bruken av det. Dette blir håndtert og fulgt opp av hver enkelt merkevare.

- Ser dere på TikTok som en konkurrent eller samarbeidspartner?

- Det er litt begge deler, man klarer seg ikke uten, de er der og er viktige i veldig mange folk sine liv. Vi må forstå bruken og hva som driver det. De attraherer en brukergruppe som er attraktive for oss.

Verken Kristin Skogen Lund eller Siv Juvik Tveitnes har installert TikTok på mobiltelefonene sine.

- Hvorfor ikke?

- Jeg er dritskeptisk til TikTok. De skal ikke få mine data i hvert fall, sier Skogen Lund.

- Av samme grunn, men jeg har barn som er veldig aktive, så jeg prøver å følge med på hva de holder på med, sier Juvik Tveitnes.

Les også: VG-sjefens TikTok-paradoks: - En plattform brolagt med problemer

Her kan du se alle regnskapstallene til Schibsted for fjorårets fjerdekvartal. Alle tall i MNOK. Sterkere Schibsted-resultat enn ventet

Schibsted 2022 2021 Endring i %
Omsetning 3,988 3,936 + 1
Driftsresultat* 651 634 + 3
Resultat før skatt 559 - 19.782** -

* Brutto driftsresultat (EBITDA) 
** I fjerdekvartal i 2021 gjennomførte Schibsted en stor avskrivning av verdien av sine Adevinta-aksjer. 

Schibsted-sjefen er «dritskeptisk» til TikTok: - De skal ikke få mine data