VG-sjefens TikTok-paradoks: - En plattform brolagt med problemer

TikTok kommer som en kule på markedet og vinner stadig flere unge mediekonsumenter. Kulturministeren mener utviklingen er tankevekkende.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Forrige uke innrømmet justisminister Emilie Enger Mehl at hun har hatt den kinesiske videodelingstjenesten TikTok på sin jobbtelefon, og i etterkant har diskusjonene gått varmt blant politikere og mediefolk om TikToks sikkerhetsutfordringer og hvem som kan ha appen. Nylig avla VGs sjefredaktør Gard Steiro også Kulturdepartementet et besøk for å skissere opp noen av problemstillingene knyttet til verdens raskest voksende sosiale medier-plattform. 

- TikToks raske vekst er tankevekkende. Det er fascinerende at tjenesten har så sterk appell blant unge. Tradisjonelle medier må forstå og tilpasse seg endringene i medievaner. Samtidig er TikTok en plattform brolagt med problemer, sier Steiro til Kampanje.

VG-sjefen har selv TikTok-appen nedlastet på en egen, privat telefon. Han beskriver det som et «paradoks» at mediene lager innhold til en kanal de ikke selv våger å installere på jobbtelefonene. 

- Det er vanskelig for meg å ha appen på en telefon tilknyttet VGs systemer. Jeg er usikker på hva som skjer med dataen, og jeg må være trygg på at ikke noen kan få tilgang til VGs materiale, sier han.

Han trekker en sammenligning med statsråd Emilie Enger Mehl og mener han som sjef i VG møter på noen av de samme problemstillingene.

- Det er en høyst relevant tjeneste å bruke i jobbsammenheng, samtidig utgjør den en potensiell risiko. I VGs redaksjon løser vi dette ved å ha ulike sikkerhetsnivå. Jobber du med sensitivt innhold og kilder som trenger særlig vern, frarådes du å laste ned TikTok. Har du andre arbeidsoppgaver, gjør vi unntak. For journalister må jo nesten følge med på det som skjer på TikTok, sier han til Kampanje. 

Les også: TikTok gjør sine første norske ansettelser - vil åpne kontor i Norge i 2023

Folk bruker mindre tid på «vanlige» mediekanaler, og mer tid på andre plattformer, ikke minst på TikTok. Dette er en utvikling vi selvfølgelig må følge med på. Anette Trettebergstuen, kulturminister

- Et tankevekkende møte

I sitt møte med Kulturdepartementet i slutten av januar, luftet Steiro sin bekymring over «TikToks sterke vekst og økende innvirkning på mediene, og særlig på de unges nyhetskonsum». Det opplyser departementet til Kampanje. Overfor Kampanje har Steiro gjort det klart at han frykter at folks nyhetskonsum kan falle utenfor mediehusenes kontroll og egne kanaler.

- Han redegjorde dels med utgangspunkt i erfaringer de har gjort og gjør internt i VG, dels basert på den kommende «Digital News Report» fra Reuters Institute, skriver departementet i en e-post. 

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier til Kampanje at det var «et tankevekkende møte.»

- Gard Steiro oppfordret til å være oppmerksom på TikToks raske inntreden i det norske mediemarkedet, noe som vil kunne påvirke norske medier sterkt de kommende årene. Folk bruker mindre tid på «vanlige» mediekanaler, og mer tid på andre plattformer, ikke minst på TikTok. Dette er en utvikling vi selvfølgelig må følge med på, sier statsråden.

TikTok-utfordringer:

Kulturminister Anette Trettebergstuen fikk nylig en gjennomgang av utfordringene som følger med TikTok. - Dette er en utvikling vi selvfølgelig må følge med på, sier statsråden til Kampanje. Foto: NTB.

Nyhetsunnvikere og nyhetsoutsidere

Reuters-rapporten «Digital News Report» er en temperaturmåling på hvordan det står til med det digitale nyhetskonsumet på global basis, også sett opp mot fremvoksende teknologiplattformer som TikTok. Steiro trakk under møtet med kulturministeren også frem sider fra rapporten som viser at det er en økning i antall publisister som frykter nyhetsunnvikere, altså folk som unngår å lese nyheter.

- Er det også et markant problem i Norge?

- Jeg tror problemet kan være enda større i andre land enn Norge, fordi vi er begunstiget med flere brede allmenmedier, som også står sterkt blant unge. Dessuten har publikum høy tillit til norske medier. Samtidig er det en problemstilling vi må ta på alvor i Norge også. Det gjelder særlig den yngste generasjonen, sier Steiro.

Han er likevel skeptisk til begrepet «nyhetsunnvikere», men peker på at det kan finnes «nyhetsoutsidere», særlig blant de unge, men også i flere samfunnsgrupper. Ifølge Kantar sier eksempelvis over 70 prosent av potensielle «nyhetsoutsidere», altså barn og unge i alderen 12-17 år, «at sosiale medier er deres viktigste nyhetskilde.» 

- Kan TikTok være løsningen på dette?

- Nei, det tror jeg ikke. De store plattformene, enten det er TikTok, Facebook, Instagram eller andre, kan være kanaler for å nå ut med innhold, men jeg ønsker ikke å havne i en situasjon der plattformene blir nyhetskanaler for en stor andel av befolkningen. Vi har sett i andre land at det kan gå galt. Plattformene styres av algoritmer vi ikke har kontroll over. I tillegg mister redaktørstyrte medier kontroll når vi blir undergitt plattformenes egne retningslinjer, sier VG-sjefen.

NRK med TikTok-gjennomgang

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, vedkjenner at det er et paradoks at norske mediehus satser så mye på en app som det er heftet mange personvernsutfordringer ved. Han peker særlig på to problemstillinger som mediene møter ved bruk av apper som TikTok:

- Den ene dreier seg om publisering og strategi og hvordan man forholder seg til «big tech» og egne plattformer. Den andre gjelder sikkerhetsvurderinger, da særlig knyttet opp mot kildevern, sensitivt innhold og sporing på telefonen.

Han opplyser samtidig at NRKs sikkerhetsavdeling påbegynte en ny gjennomgang av NRKs retningslinjer for bruk av apper som TikTok for et par uker siden. En konklusjon der er ventet om noen uker.

- Vi gjør jevnlig gjennomganger av brukervilkår og kunnskap om de ulike appene, og vi gjorde det også for et par år siden da SVT la ned forbud mot å laste ned appen for sine ansatte. Det ble gjennomført en kartlegging av brukervilkår, som viste at TikTok samler inn brukerdata, men i mindre grad enn Facebook og Google gjør. Vi fant heller ingen spor av at appene gjør noe annet enn det de selv oppgir at de gjør, sier han.

Har rett på all TikToks data

Årsaken til sikkerhetsutfordringene knyttet til bruken av TikTok, som for øvrig har blitt diskutert flere ganger i norsk media, er opprinnelseslandet Kina. Kinesiske myndigheter er nemlig inne på eiersiden i ByteDance, selskapet som eier TikTok.

I tillegg forplikter Kinas nasjonale etteretningslov alle internettselskaper til å gi fra seg all data som myndighetene måtte forlange. Dette inkluderer også data på servere utenfor Kinas grenser.

Likevel kan ikke journalistene overse TikTok. Det viser seg i en rekke undersøkelser og rapporter. Ifølge ferske tall fra Ipsos er hele 58 prosent av unge under 30 år på appen daglig, kun slått av Snapchat. I Medietilsynets rapport «Barn og medier 2022» ble også TikToks viktighet for nyhetskonsum understreket.

Der viste det seg at 65 prosent av 9-18-åringer får sine nyheter gjennom appen her til lands.

Frarådet alle ansatte å ha TikTok

For VG, som har som strategi å være tilstede der de unge er for å kapre neste generasjon nyhetslesere, må de følge etter når potensielle nyhetslesere flytter seg over i andre kanaler. Steiro peker også på at etter Russlands invasjon av Ukraina, økte nyhetskonsumet på TikTok betraktelig internasjonalt.
 
- Selv om det er mange utfordringer med TikTok og andre sosiale medier, er det kanaler vi må forholde oss til. Vi må ut med journalistikken på arenaer folk søker etter nyheter, sier han til Kampanje. 
 
- Hvordan er VGs policy for sine ansatte med tanke på TikTok - fraråder man dem å ha appen på mobilen sin?
 
- I starten frarådet vi alle å installere den. Nå er vi mer liberale, men det spørs hva slags arbeidsoppgaver du har. Om du skriver om sikkerhetspolitikk eller jobber med sensitivt materiale, så må du være forsiktig eller holde deg unna. Men jobber du eksempelvis med underholdning i VGTV, er det nesten en forutsetning for å gjøre jobben din at du er på TikTok. Likevel, har du lastet ned TikTok er det ikke alle systemer i VG du kan ha tilgang til, svarer Steiro. 

VG-sjefens TikTok-paradoks: - En plattform brolagt med problemer