Byråkjempe legger ned satsing etter under ett år - tidligere konsulenttopp slutter

Dentsu-sjefen bekrefter samtidig at også landets største mediebyrågruppe rammes av et urolig marked og at det ligger an til kutt i bemanningen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist
Dag Robert Jerijervi
Anette Johansen-Desjardin Journalist

I oktober i fjor lanserte kommunikasjonskonsernet Dentsu en større satsing på konsulenttjenester med etableringen av den nye satsingen Dentsu Consulting. Til å lede denne satsingen, hentet Dentsu inn Henrik Haakestad Lervold. Han har jobbet i de fleste store konsulenthusene, inkludert Deloitte, CapGemini og PWC. Før han begynte i Dentsu var han markedsdirektør i KPMG.

- Vi ser en økende etterspørsel fra administrerende og kommersielle direktører, og forretningsutviklere etter strategiske consulting tjenester. Dette har vært en del av vår virksomhet lenge, men for å møte dette økte behovet i markedet videreutvikler vi nå consulting-feltet, sa Dentsu-sjef Paal Fure til Kampanje i fjor.

Siden har det vært stille om satsingen og nå kan både Fure og Lervold fortelle at samarbeidet er avsluttet.

- Vi viderefører consultingvirksomheten som et tverrliggende fagområde ledet av meg, sier Fure til Kampanje i dag.

Les mer: Hopper av konsulentkarusellen for å bygge opp ny Dentsu-satsing: - Skal jobbe med en legende

- Samarbeidet fungerte fint

Han bekrefter at det innebærer at Dentsu Consulting er lagt ned som egen avdeling og at Lervold har sluttet i selskapet.

- Ja, det er riktig. Dette har vært en horisontal tverrligger i Dentsu før, og det blir det igjen nå, på kryss og tvers av Nord-Europa. Så blir det «case by case» hva vi skal løse og hvordan vi skal sette sammen arbeidsgruppen som er best egnet til det, sier Fure.

Han er både administrerende direktør i Dentsu i Norge og i Nord-Europa og forteller at de har hatt god erfaring med å jobbe på denne måten.

- Men så valgte vi å gjøre denne piloten med Dentsu Consulting. Det viste seg at markedet absolutt vil at vi skal spille en rolle i dette feltet, men nå skal vi altså tilbake til modellen vi hadde før.

- Og hvorfor det?

- Det er besluttet globalt at vi ikke skal opprette lokale spisskompetanseenheter som dette, og det er jeg helt enig i. I og med at veldig mange av ressursene som inngår i hvert prosjekt allerede finnes i ulike deler av virksomheten, er det mer formålstjenlig å gjøre det sånn.

- Hvordan fungerte samarbeidet med Henrik Lervold?

- Samarbeidet fungerte fint.

- Har det jobbet flere i Dentsu Consulting?

- Nei, vi ansatte ikke flere da vi visste hvordan vi skulle gjøre dette i fremtiden.

- «Been there, done that»

Kutter i bemanningen

Dentsu-sjefen bekrefter samtidig at også landets største mediebyrågruppe rammes av et urolig marked og at det derfor ligger an til kutt i bemanningen.

- Vi, som alle andre, opplever et lavere aktivitetsnivå enn vi hadde forutsett i deler av vår virksomhet. Det betyr at det har oppstått noen overtallige i enkelte roller, sier Fure.

Dette er ikke en kortvarig trend, slik Dentsu-sjefen ser det.

- Når vi ser litt frem i tid, ser vi at inntektene på noen områder vil bedre seg, men på andre områder ligger det ikke an til nevneverdig bedring.

Dermed ligger det an til en nedbemanning, men deler av overtalligheten er allerede løst ifølge Fure.

- Vi har sett på bemanningssituasjonen og noe av overtalligheten er løst ved at vi ikke har erstattet de få som av ulike grunner har sjekket ut. Samtidig ser vi et behov for å tilpasse kostnadene reduserte inntekter som følge av et lavere aktivitetsnivå.

- Hvor mange blir overtallige?

- Det er for tidlig å si. Vi har så vidt startet prosessen, men det jeg kan si er at det er overtallighet i noen få ulike roller.

- Hvordan skal dere løse nedbemanningen?

- Det kan jeg ikke kommentere nå.

Det jobber i dag rundt 250 ansatte i Dentsu Norge og ifølge Fure er det snakk om en reduksjon i antall årsverk på under to prosent.

- Jeg er glad for at hoveddelen av nedbemanningen skjer ved at vi har utvist forsiktighet gjennom høsten og ikke erstattet folk som har sluttet. 

Byråkjempe legger ned satsing etter under ett år - tidligere konsulenttopp slutter