Pørni-produsent med kraftig resultatvekst - nå tror sjefen på utflatning for nordisk TV-drama

Monster opplever kraftig resultatvekst på sine dramaproduksjoner og nå triller også Netflix-millionene inn.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Produksjonsselskapet Monster er kjent for store TV-konsepter som «Stjernekamp» og dramaserier som «Pørni». Selskapet, som nylig ble et av de mestvinnende TV-produksjonsselskapene under Gullruten med to priser for «Pørni», kan nå glede seg over et hopp på bunnlinja for fjoråret. 

For sine to selskaper Scripted og Entertainment innkasserer Monster en samlet omsetning på rett under 380 millioner kroner og et resultat før skatt på rett over 17 millioner kroner. De to selskapene produserer henholdsvis humor- og dramaproduksjoner, og dokumentarer og reality-serier. Ledestjerna er Scripted, som blant annet produserer TV-suksessen «Pørni». Dramaselskapet øker nemlig bunnlinja med 12,8 millioner kroner, et skikkelig byks fra 2020 da resultatet før skatt endte på én million kroner. 

- At resultatet i Scripted ble såpass godt for 2021 er vi veldig glade for. Det er viktig å få frem at prosjektene i seg selv ikke har så stor inntjening, men at det er salg gjennom distribusjon til utlandet på prosjekter der Monster har hatt stor risiko i prosjektet, i tillegg hadde vi en større forsikringssak som ble utbetalt i 2021 og derfor ser resultatet for Scripted ekstra bra ut, sier Monster-sjef Ingvild Daae til Kampanje.

Samtidig øker også omsetningen i Scripted med omtrent 15 prosent og ender på 214,1 millioner kroner. For Entertainments del øker omsetningen med rett over 16 prosent, mens resultatet før skatt holder seg stabilt på 4,4 millioner kroner. 

- Omsetningen i Entertainment er litt opp fra 2020, men har vært ganske stabil de siste årene. I Scripted er det i utgangspunktet enkelte større prosjekter som gjør at omsetningen blir høy. Vi har hatt noen co-produksjoner med utenlandske samarbeidspartnere på store prosjekter med høy omsetning. 

Netflix-omsetningen øker markant

Om man leser nøyere gjennom regnskapstallene til Scripted og Entertainment, ser man at Netflix-omsetningen til selskapene gjør et markant byks i 2021 sett opp mot 2020. Scripted kan vise til størst Netflix-omsetning for fjoråret på rett under 40 millioner kroner. Det er opp fra null kroner i 2020.

For Entertainments sin del bokførte de der en omseting på 16,4 millioner kroner i 2021 mot 1,1 millioner i 2020. Totalt ender Netflix-omsetningen på 56 millioner kroner for de to selskapene.

Bakgrunnen for den markante økningen, forklarer Daae slik:

- Det handler om hvilke år vi produserer for Netflix. I 2021 produserte vi mye av dramaserien «The Lørenskog disappearance» og dokumentarserien om Jensen-saken, «Mr. Good».

Tidligere i sommer kom nyheten om at HBO Max skal slutte å lage nordisk drama etter fusjonen mellom Warner Bros. og Discovery.

- Hva tror du om etterspørselen etter TV-drama fremover - vil den forbli høy hos de norske og internasjonale strømmeaktørene?  

- Jeg tror etterspørselen etter norsk og nordisk TV-drama vil flate ut og stabilisere seg i årene som kommer. Men at det vil være stor etterspørsel både på et nordisk og internasjonalt nivå, tror jeg på, sier Monster-sjefen.

Størsteparten av omsetningen til begge selskapene er forankret i Norge, hvor de hver hadde inntekter på omtrent 100 millioner kroner. i 2021 Totalt utgjør denne summen 204 millioner kroner av Monsters totale omsetning på rett under 380 millioner.

Det nest mest innbringende markedet for Monster er Sverige, hvor de to underselskapene til sammen hadde en omsetning på 81 millioner kroner i 2021.

Her kan du se alle tallene til Monster Scripted for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK.Pørni-produsenten med sterk resultatvekst

Monster Scripted 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 214,1 186,6 + 15 
Driftsresultat 12,4 1,6 + 775 
Resultat før skatt 12,8 1,0 + 1280 

Stjernekamp settes på pause - forventer likevel økt omsetning

Kommende høst blir første året på lang tid uten det populære NRK-programmet «Stjernekamp», som har vært et av Norges mest populære TV-programmer. Fjorårets finale ble sett av over 900.000, men rett før sommeren kunne NRK bekrefte at programmet som har rullet over norske skjermer siden 2012 nå tar en pause. 

Det er Entertainment som har stått bak produksjonen, men selskapet skriver likevel i åsrberetningen at de ikke forventer et omsetningsfall i inneværende år. 

- Til høsten har «Stjernekamp» en pause, men vi produserer en splitter ny produksjon for NRK som heter «Verdens beste venner». I tillegg tror jeg flere enn Monster kjenner på at det har vært et økt etterspørsel av all slags type innhold. Både på dokumentar, underholdning og drama. Kanskje er det post-covid eller økt etterspørsel av innhold til strømmetjenestene. 

Til tross for at det gir økt omsetning i kassa for Monster, påpeker Daae at presset på å levere på kort tid for «kan straffe seg». 

- Derfor er det viktig å hele tiden ta en fot i bakken og sjekke om vi faktisk klarer å levere innholdet som er ønsket på tiden våre kunder ønsker det. For Entertainment ser det ut som at 2022 kan bety en liten økning, men det er ennå tidlig på året.

For Scripted sin del, som nå er i etterarbeidsfasen av sesong tre av Pørni, forventer Monster en lavere omsetning i 2022 enn de hadde i 2021. Det forklarer Daae med at de to produksjonene «Christianias magiske tivoliteater» for NRK og «Furia» på Viaplay ble ferdigstilt i fjor. 

- Det var to relativt store prosjekter, kommenterer Daae.

Les også: NRK dropper Stjernekamp

- Å være en del av Fremantle har vært en stor opptur

I fjor sommer ble det klart at det britiske mediekonsernet Fremantle tok over eierskapet av Monster. Monsters holdingsselskap og de to produksjonshusene Scripted og Entertainment ligger nå under det Fremantle-eide selskapet This Is Nice Norway, som også blant annet eier event-byrået Playroom og produksjonsselskapet Strix.

- Å være en del av Fremantle har for oss bare vært en stor opptur. Det er et stort selskap med masse kompetanse og muskler til å være med å løfte Monster også i årene som kommer. Det er veldig spennende å være med på og Fremantle virker også å være fornøyd med Monster og produksjonene vi får opp her som kan ha internasjonalt potensiale, forteller Daae om de nye eierne.

De nye eierne nyter også godt av resultatveksten til Monster. Så å si hele overskuddet for 2021 fra Scripted og Entertainment, går til konsernet. Dette utgjør 14,1 millioner kroner. Til tross for nye eiere, forteller Daae at de ikke har planer om store endringer i Monster.

- Utover det at vi alltid er i endring. Vi jobber alltid med å utvikle Monster i takt med tid, folk, talenter og behov. Vi må fortsette å lage godt innhold og fortsette å utvikle nye konsepter og ideer sammen med de fantastiske folka vi er så heldige å få jobbe med.

Til neste år skal blant annet Monster atter en gang produsere Gullruten etter at Nordisk Film har produsert prisutdelingen for norske TV-serier de siste årene. Dette gjøres i samarbeid med Fremantle-byrået Playroom.

Les også: Dobbeltvinner på Gullruten tar over millionshowet - Nordisk Film takker for seg som festfikser

Her kan du se alle tallene til Monster Entertainment for regnskapsåret 2021. Alle tall i MNOK.Omsetningen øker mens resultatet holder seg stabilt

Monster Entertainment 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 168,6 144,9 + 16
Driftsresultat 4,4 4,3 + 2
Resultat før skatt 4,4 4,5 - 2

Pørni-produsent med kraftig resultatvekst - nå tror sjefen på utflatning for nordisk TV-drama