Solid overskudd i Los & Co i koronaåret - men omsetningen stupte med over 50 millioner

- Året var preget av gass og brems, sier byrålederen, som atter en gang sikter mot 100 millioner i byråinntekt.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Etter resultatvekst tre år på rad, stopper det opp for Los & Co og den relativt ferske byrålederen Espen Haugen under pandemiåret 2020. Byrået som fra 2017 og til toppåret 2019, økte driftsresultatet fra litt over 3,2 milllioner til knappe 13 millioner kroner i 2019, opplever nå en nedgang på bunnlinjen.

Driftsresultatet ender på 7,6 millioner kroner, og faller med det med 41 prosent sett opp mot fjoråret.

- Året var preget av gass og brems, men det har heldigvis blitt mer gass en brems. Vi er fornøyde med resultatet både fordi vi har håndtert krisesituasjonen godt og fordi vi har utviklet selskapet ved å legge til nye kompetanseområder og gjort en del nye rekrutteringer, sier Haugen til Kampanje. 

Ifølge årsberetningen endte driftsresultatet i pluss som følge av kostnadskutt, særlig på personalsiden. På det meste var 33 ansatte helt eller delvis permittert, mens de fleste skal ha vært tilbake på fulltid omkring årsskiftet. 

- Jeg kom inn i oktober da det var halvgått løp, og ingen visste hvordan det neste året ville være. Jeg er genuint imponert over hvordan vi som byrå har håndtert dette. Høydepunktet er at vi har hatt muligheten til å legge til flere tjenester, som gjør at vi i sum er et styrket byrå. Jeg tror vi har blitt bedre enn før pandemien inntraff, og det er jeg stolt over at vi har klart å få til sammen. 

Les også: Resultatvekst for tredje år på rad for Los & Co

Omsetning og byråinntekt faller tungt

Til tross for at byrået fortsatt leverer et solid millionresultat, er det på topplinjen at pandemiåret kommer mest til syne. Der skrelles over 50 millioner kroner bort sett opp mot 2019, samtidig som byråinntekten faller med snaue 18,5 millioner kroner.

Haugen erkjenner at topplinja har fått seg en trøkk. 

- Den var ned fordi vi har store kunder i reiseliv som har hatt det enormt utfordrende. Vår fremgang er avhengig av deres fremgang. Topplinja er ned, men vi er fortsatt fornøyde med resultatet. Vi tok tidlig grep da ingen visste hvordan det kom til å utvikle seg, og da vi hadde kontroll over situasjonen begynte vi å konsentrere oss om å få folk tilbake så fort som mulig samt investere i selskapet. 

Ifølge årsberetningen skal mye av fallet i omsetning skyldes bortfall av medieomsetning, og varekostnadene faller samtidig fra 103,4 millioner i 2019 til 66 millioner kroner i 2020. 

- Ja, det er noe media, og noe er reiselivskundene som fikk et mindre inntektsgrunnlag i en periode. Men disse kundene brukte også tiden til å gjøre strategiske grep og har investert en god del gjennom krisen selv om de har hatt et mye mindre kommunikasjonsbehov enn de hadde i 2019, forteller Haugen.

Byrået sitter blant annet med de store, norske reiselivsaktørene Hurtigruten og Innovasjon Norge. 

- Dere hadde et mål om 100 millioner kroner i byråinntekt for 2020, forsøker dere igjen i 2021?

- Ja, det vil vi. Det er i det landskapet der vi skal ligge, men jeg er først og fremst opptatt av at vi produserer jobber som gir effekt for kundene våre. Det er det jeg vil snakke mest om det neste halvåret.

- Vårt tjenestetilbud må gjenspeile kundenes behov

Overskuddet etter at avgiftene er gjort opp ender på 5,8 millioner kroner, og det blir ikke tatt utbytte av dette i år, opplyser Haugen. Alt sluses tilbake i selskapet, som også mottok 1,5 millioner kroner i statsstøtte under pandemien. Dette har ikke blitt tilbakebetalt. 

- Støtten ble ikke tilbakeført, men investert, sammen med alt overskudd, i nye tjenesteområder som skal skape enda flere arbeidsplasser. Kontantstøtten fungerte dermed slik den var ment for oss, kommenterer Haugen. 

Selv om Los & Co kuttet sine lønnskostnader gjennom permitteringer med rundt åtte millioner kroner, forteller Haugen at de utenom det har lagt på seg flere kostnader i året som har gått.

Dette skal være kostnader knyttet til nye tjenesteområder, oppussing av kontor og flere nøkkelrekrutteringer. 

- Vi har lagt til content, utvidet mediatilbudet med innsikt og analyse og lagt til planning som et eget område i konsernet. I tillegg har vi økt vår kreative styrke gjennom noen viktige nøkkelrekrutteringer, kommenterer Haugen. 

Les mer: Los & Co henter ungt stjerneteam: - De har en sjelden kombinasjon

Nå tilbyr byrået totalt syv tjenesteområder; idé og konsept, design, planning, content, film, media, innsikt og analyse. På spørsmål om Haugen ikke er redd for om de smører seg for tynt utover, svarer han at dette er noe de diskuterer internt óg. 

- Jeg tenker at alle kundene vi jobber med nå er i en situasjon der de er nødt til å bruke flere virkemidler enn før for å lykkes. Vårt tjenestetilbud må gjenspeile kundenes behov, og vi har fordelen av at vi fortsatt er forholdsvis store, men har alt samlet under ett tak. Alle sitter veldig tett på hverandre, og i en liten gruppe med høy transparens. Alt vi gjør skal dra i samme retning selv om vi har flere spesialiteter og flere fagområder enn det var for bare to år siden.

Les også: Los & Co oppretter ny innholdsavdeling: - Når vi først satser på innhold, så satser vi skikkelig

Her kan du se alle regnskapstallene til Los&Co for 2020. Alle tall i MNOK. Nedtur på alle linjer

Los & Co 2020 2019 Endring i %
Omsetning 139,8 194,0 - 27,9
Byråinntekt* 72,3 90,7 - 20,3
Driftsresultat 7,6 12,9 - 41,0
Resultat før skatt 7,4 12,9 - 42,6

* Los & Co mottok 1,5 millioner i coronastøtte og legger dette inn i regnestykket når de kommer frem til en byråinntekt på 73,8 millioner kroner, og et fall på 16,9 millioner kroner sett opp mot 2019.

- Vi har veldig god fart nå

I årsberetningen peker byrået som vant Dagens Næringslivs tidligere kåring «Årets Byrå» i 2020, på at de har hatt en positiv kundetilgang i 2020 til tross for lavere omsetning under pandemien. 

- Vi vant Universitetet i Tromsø, Norad, Oslo-regionen og to nye kunder som vi ikke kan dele enda. I sum er det god vekst drevet av «new business» som gjør at vi har veldig god fart nå. Det er et resultat av at vi har holdt tempo oppe og investert vesentlig. 

Les også: Nye byråer sikrer seg Norads PR-millioner - Gambit mister ansvar

Nå som første halvår av 2021 er forbi og vel så det, forteller Haugen at de ligger veldig godt an i det som vil bli hans første hele år i sjefsstolen etter at han tok over for Bård Skjørtorp i oktober 2020.

Les mer: Espen Haugen slutter i Kitchen og Publicis - blir ny sjef i Los & Co

- Vi har en marsjfart som vi er veldig fornøyde med og en vekst jeg er fornøyd med. Vi har hatt et godt første halvår, og nå som døren står på gløtt til et litt mer normalt samfunn, er jeg veldig optimistisk for hvordan resten av 2021 vil se ut. Det blir et morsomt år tror jeg. 

Solid overskudd i Los & Co i koronaåret - men omsetningen stupte med over 50 millioner