Ti år med trøbbel for søkekjempen Eniro

Har tapt én milliard i inntekter under den digitale transformasjonen. Sjefer har kommet og gått i høyt tempo.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken
Erlend Fossbakken

Det børsnoterte katalog- og søkeselskapet Eniro har vært gjennom flere tøffe år med kraftig fall i inntektene, nedbemanning og en serie sjefsavganger. I fjor falt inntektene med 180,4 millioner kroner i den norske virksomheten, fra 761,6 millioner til 581,1 millioner. Det tilsvarer en nedgang på 23,7 prosent sammenlignet med året før. Overskuddet ble mer enn halvert, fra 106,4 millioner i 2014 til 47,1 millioner i fjor. Det utgjør et fall på 55,7 prosent.

Etter at Eniro Norge avviklet papirkatalogen Gule Sider i 2012, har ikke de digitale inntektene blitt store nok til å kompensere for det betydelige papirfallet. I løpet av ti år har omsetningen til Eniro Norge sunket med 901 millioner kroner, fra 1,482 milliarder i 2009 til 581 millioner i 2015. Det tilsvarer en nedgang på hele 61 prosent. I fjor kom mesteparten av inntektene, det vil si godt over 500 millioner, fra de digitale tjenestene, mens papirinntektene var på rundt 40 millioner. 

- Eniro-konsernet har vært inne i en digital transformasjonsprosess hvor gamle print-inntekter faller bort og nye digitale inntekter skal skapes. I Eniro - og som i de fleste andre mediehus verden over - har dette vært krevende øvelse, sier fungerende pressetalsmann for Eniro Norge, Atle Hommersand, til Kampanje.

- 2015 var et år hvor konsernet omstrukturerte, effektiviserte og moderniserte organsiasjonen for å være bedre tilpasset en digital forretningsmodell. Denne endringsprosessen har også påvirket resultatet for 2015, sier Hommersand.

- Det foreligger ingen planer om nye nedbemanninger i Norge.

- Tiltakene har gitt positive effekter
Selskapet har som en følge av inntektsfallet vært gjennom en rekke nedbemanninger der den største kom i 2013 da over 100 ansatte måtte slutte. Men også i 2015 forsvant mange ansatte, deriblant norgessjef Thomas Bjerkeli. Til sammen har Eniro Norge kuttet bemanningen godt over 40 prosent i Norge de siste årene. I fjor reduserte Eniro Norge kostnadene med 118 millioner kroner. Selskapet brukte 17,8 millioner på nedbemanningen og omstruktureringen.

- Selv om omsetning og resultat har falt i 2015, er det viktig å understreke at Eniro Norge også i 2015 var et lønnsomt selskap. De tiltak som har blitt iverksatt har allerede gitt positive effekter i 2016, og Eniro-konsernet har en betydelig lønnsomhetsforbedring så langt i 2016, påpeker Hommersand.

- Fortsetter nedbemanningen i Norge eller er dere i mål nå?

- Det foreligger ingen planer om nye nedbemanninger i Norge, svarer  Atle Hommersand.

Flere sjefer har sluttet
Eniro Norge har skiftet ut flere toppsjefer i løpet av de siste årene. Pierre Mårtensson ledet Eniro Norge fra august 2013 til januar i 2015. Da gikk han av. I februar 2013 måtte hans forgjenger, Morten Algøy, gå på dagen som følge av misnøye med de økonomiske resultatene. Algøy hadde vært 20 år i selskapet. Våren 2015 mistet også Eniro Norge sin digialdirektør da Rune Paulseth forlot selskapet og ble norgessjef i Facebook. Senere gikk norgessjef Thomas Bjerkeli. Det norske selskapet styres nå av den nordiske konsernsjefen, Stefan Kercza.

Les også: Eniro-sjefen går av

Les også: Eniro-sjef må gå

- Hvilke mål har dere for omsetning og resultat fremover?

 - Eniro Norge er en del Eniro-konsernet som er notert på Stockholmsbørsen. Vi går derfor ikke ut med finansielle måltall for Eniro Norge. Fremover skal vi fortsette å jobbe videre med å bygge et effektivt, moderne, lønnsomt og digitalt Eniro som leverer nyttige tjenester både til kunde og sluttbruker, sier Hommersand.

Les også: Eniro kvitter seg med norgessjef

Les også: Fredsted ut av hardt presset Eniro

Kraftig inntektsfall

I løpet av ti år har omsetningen til Eniro Norge falt med 901 millioner kroner, fra 1,482 milliarder i 2005 til 581 millioner i 2015. Det tilsvarer en nedgang på hele 61 prosent.

Krisen i svenskeide Eniro skjøt fart sommeren 2014. Katalogkjempen varslet om dystre økonomiske. Siden den gang har Eniro stupt med 97 prosent på Stockholmsbørsen. Det kraftige børsfallet utløste rykter og oppslag i svenske medier om at Eniro var på konkursens rand, noe selskapets ledelse og styre blankt avviste. Det ble ikke mindre negativ medieomtale da daværende toppsjef Johan Lindgren fikk sparken på dagen og attpåtil politianmeldt for regnskapsjuks. Lindgren og Eniro inngikk senere forlik. 

- Det har vært mye uro rundt Eniro de siste årene. Har det svekket selskapets omdømme?

- I Norge er våre merkevarer Gule Sider, Ditt Distrikt og Proff mer kjent enn selskapsnavnet Eniro. Det er ikke vårt inntrykk at disse har et svekket omdømme. Det som er viktig for omdømmet er at vi leverer tjenester som brukerne vil ha og som samtidig gir våre kunder verdi. Gulesider.no er ifølge TNS Gallup (TNSlistene) blant Norges aller største nettsteder, vår app Gule Sider Navigasjon brukes av snart 200 000 nordmenn og Proff.no er nordmenns prefererte nettsted for økonomiske nøkkeltall på norske virksomheter. Dette tyder på at disse merkevarene både har et godt omdømme og oppleves som nyttige for brukerne, sier Atle Hommersand.

- Både konkurrenter og partnere
- Hvordan vurderer dere konkurransen i markedet? Er det Facebook og Google som er hovedkonkurrentene?

- Konkurransebildet er sammensatt. Google og Facebook kan på den ene siden være konkurrenter når det gjelder kamp om brukere og kunder, men på den annen side er de også potensielle samarbeidspartnere. Eniro Norge er blant annet Google Premium Partner i Norge og vi jobber aktivt med å tilby våre kunder kombinasjonsprodukter. I vår lanserte vi for eksempel Gule Sider Innsikt som skal bidra til å hjelpe kunden med å bygge digitale målgrupper og hjelpe dem med å treffe kundene sine både på vår egne plattformer og i kanaler som Facebook og Google, sier Hommersand.

Halvert overskudd i 2015Omsetningen falt med 24 prosent

Her er alle tallene for Eniro Norge i 2015. Alle tall i millioner kroner.

ENIRO NORGE
2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 581,1 761,6 - 23,7 %
Driftsresultat 8,6 70,7 - 87,8 %
Resultat før skatt 47,1 106,4 - 55.7 %

Ti år med trøbbel for søkekjempen Eniro