Vokser med reklame-kjempe i ryggen

North Alliance-byrået Anorak snur million-underskudd til overskudd og legger bak seg et rekord-år.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman
Hilde Nyman Journalist

Reklamebyrået Anorak har lagt bak seg tidenes beste år. For fra 2014 til 2015 har nemlig byrået doblet byråinntekten fra 15,8 til nesten 33 millioner kroner  Antall ansatte i byrået har økt fra 16 ansatte i 2013 og 42 ansatte i dag.

- I snitt var vi 28 årsverk i fjor, og da er en byråinntekt på nærmere 33 millioner kroner ok, men vi tok også en del vekstkostnader i fjor. Marginmessig har vi fremdeles mye å gå på, sier byråleder Torgeir Vierdal.

For mens forhandlingene og deretter konsolideringen med The North Alliance (Noa) var i fokus i 2014, var det andre ting som fikk oppmerksomheten i fjor.

- Fra slutten av 2014 og gjennom hele 2015 hadde vi fokus på vekst og å få byrået i rute. Det har resultert i bedre uttelling på det kreative med priser i blant annet MMM, Gullblyanten og Gulltaggen. Hvodan vi greide å skifte fokus fra oppkjøp til å levere gode resultater forteller noe fint om Anorak-kulturen. Det krever mye av en organisasjon å vokse så kraftig, men det som er veldig hyggelig, er at vi skaper stadig nye rekorder og gode tall fr og sammen med kundene våre.

Les også: - Ikke bekymret over resultatfall

Rekord for AnorakKraftig vekst i omsetningen til North Alliance-byrå.

 Anorak 2015 2014 Endring i %
Omsetning 42,6 27,7 53,8
Driftsresultat 1,7 -1,1  -
Resultat før skatt 1,2 -1,2  -

- Vi var litt skeptiske
For drøyt halvannet år siden ble Anorak en del av det nordiske og etter hvert internasjonale byrånettverket Noa, og Vierdal forteller at byrået har hatt stort kreativt utbytte av samarbeidet med blant annet det norske teknologibyrået Making Waves, det svenske reklamebyrået Åkestam & Holst og det danske reklamebyrået &Co.

- Samarbeidet innad i Noa har gått over all forventning. Vi er mange brobyggere lokalisert mange land - og vi får Noa-kampanjene til å fungere godt sammen.

Les mer: Kjøper Anorak

- For hvor viktig er det at Noa-byråene fungerer sammen, kan dere ikke bare være gode enkeltbyråer?

- Det er ingen tvil om at det er viktig at vi får til samarbeidet. Det er tøffe tider i bransjen og det at vi har så mye spesialkompetanse i de andre byråene, gjør at vi kan levere høyere kvalitet på flere områder. Men det er klart at vi var litt skeptiske i starten til hvordan dette ville fungere i praksis, innrømmer Vierdal.

- Hvor hadde Anorak vært i dag uten Noa?

- Vi har hatt en fin vekst helt siden 2011, men da vi ble en del av Noa, fikk vi et en helt annen kraft. Vi kunne utnytte momentumet og investere i mennesker vi eller ikke ville hatt tryggheten og de økonomiske rammene til å ansette før om kanskje tre år. Vi fikk hoppet frem i tid og vi drar nytte av masse relevant kunnskap fra de andre søsterbyråer i Norden og etter hvert internasjonalt via oppkjøpet av Nansen.

Da Kampanje i fjor spurte Torgeir Vierdal om hva som var den største utfordringen til Anorak akkurat da, svarte han at det var mangelen på plass.  Dette ser ut til å løse seg om ikke lenge. Rett over sommeren flytter Anorak og Making Waves i nytt bygg i Wergelandsveien i Oslo.

- Hvordan ser 2016 ut så langt?

- Det ser veldig bra ut. Historisk har første kvartal alltid vært en utfordring for Anorak, men i år er første kvartal vesentlig bedre enn i fjor og ekstremt bedre enn alle de andre årene. Det ligger an til en solid vekst i år, sier Vierdal.

- Noa kan bli bedre
Det var ved inngangen til 2014 at den tidligere McCann-toppen Thomas Høgebøl etablerte The North Alliance (Noa). Drøye to år senere er Høgebøl godt fornøyd med konstellasjonen han opprettet.

- Har Noa blitt slik du hadde tenkt?

- Ja, jeg synes Noas utvikling har vært veldig fin. Det er at ambisiøst og sammensatt prosjekt. Jeg ser jo nå at gruppen består av veldig sterke enheter som gjør det kreativt godt og stadig bedre økonomisk. Jeg føler at det har blitt så bra som det kunne bli, men det betyr ikke at det ikke kan bli enda bedre…!

- Hva tenker du på da?

- For eksempel bedre på å samarbeide og å utvikle kundene sammen.

Tallene til Noa viser at omsetningen endte på 761,7 millioner kroner. Byråinntekten ble 534,4 millioner kroner. Brutto driftsresultat før avskrivninger og ekstraordinære kostnader knyttet til oppkjøp og nye lanseringer, endte på 20,7 millioner kroner. Justert for transaksjons- og éngangskostnader, ble driftsresultatet 29 millioner kroner.

Det største selskapet i Noa, er Making Waves, og det er også dette selskapet som tjener best i konsernet.

- Er det planer om nye oppkjøp?

- Nå kjøpte vi jo Nansen i januar, så vårt fokus nå er å intergrere dem på best mulig måte inn i vår kultur. Så er det naturlig å se videre på om det er noen områder vi er underrepresentert på og vurdere om vi skal gå inn der eller ikke. Jeg kan ikke si: «nå er vi ferdige», så jeg kan heller ikke utelukke nye oppkjøp.

Les mer: The North Alliance kjøper USA-byrå

Les mer: - Vi bør lande 550 millioner i år

Her er alle 2015-tallene for The North Alliance:

NOA 2015 2014 Endring i %
Omsetning 761,7 620,9  22,7
Driftsresultat 20,7 -4   -
Justert driftsresultat* 29 37 -21,6
Resultat før skatt  -12,4  -55,2   -

* Justert for transaksjons- og éngangskostnader.

Vokser med reklame-kjempe i ryggen