Reklamealliansen til investeringsselskapet Capman og de rundt 100 partnerne i Thomas Høgebøls The North Alliance (NOA) har lagt frem regnskapstall som viser utviklingen etter tre kvartaler i år.

Byråinntekten endte på 381 millioner kroner, opp fra 313 millioner kroner for tilsvarende periode i 2014. Veksten i byråinntekt var dermed på 22 prosent.

NOA er dermed på god vei til å bikke en halv milliard i byråinntekt i 2015 og dermed slå byråinntekten fra 2014 på 490 millioner kroner.

- Vi bør lande på en byråinntekt i underkant av 550 millioner kroner i 2015, og det er en vekst vi må si oss relativt godt fornøyd med. Vokser vi organisk over ti prosent hvert år med tillegg av eventuelle oppkjøp, så leverer vi i henhold til våre ambisjoner, sier administrerende direktør i NOA, Thomas Høgebøl til Kampanje.

Veksten i omsetning skyldes i all hovedsak kjøpet av det norske byrået Anorak som fant sted i tredje kvartal i 2014, men ifølge administrerende direktør Thomas Høgebøl drives også veksten av «økt oppdragsmengde på det nordiske markedet».

- Vi opplever at markedet generelt er på linje med hva det var for et år siden, og vi er jevnlig involvert i spennende prosjekter for våre eksisterende kunder eller pitsjer på nye kunder, Thomas Høgebøl, til Kampanje.

Gjennom det svenske reklamebyrået Åkestam & Holst har NOA blant lansert reklamefilmer for Audi med kampanjen «Snow rescuers» og flere kampanjer for det svenske flyplasselskapet Swedavia og det svenske reklamebyrået har fått hele ni jobber på shortlist i reklamekonkurransen Eurobest, som finner sted i disse dager.

Les også: Fire norske filmsjanser i reklame-EM

Les også: Flere reklamebyråer videre i reklame-EM

- Tjener på driften
I en fersk kvartalsrapport trekker NOA frem at selskapet i dag går med positive resultater på driften før avskrivninger (EBTIDA), der resultatet går fra et underskudd på 8,2 millioner etter tre kvartaler i fjor til et overskudd på 15,1 millioner kroner i år.

- Vi tjener naturligvis penger på driften, men som tidligere kommunisert så vil de par første årene være preget av store ekstraordinære kostnader relatert til oppkjøp og nyetableringer. I tillegg har vi et obligasjonslån som vil tynge tallene inntil det er innfridd, sier han.

Les også: - Koster å bygge noe av denne størrelsen

Oppkjøpskostnader og lånet Høgebøl refererer til trekker resultatet før skatt nedover. Samlet for perioden endte NOA opp med underskudd før skatt på 6,4 millioner kroner. Det er likevel en bedring sammenlignet med tilsvarende periode i fjor da underskuddet før skatt var på hele 32,7 millioner kroner.

Såvidt i pluss
Høgebøl sier resultatene i holdingselskapet NOA både inneværende år og neste år vil «bli preget av ekstraordinære kostander».

- Men vi er godt fornøyd med veksten og med markedet og føler ikke at vi har noe klage på der. Både Making Waves og Anorak gjør sine beste år i 2015 og vi tror behovet for kommunikasjon og digitale løsninger bare kommer til å øke i tiden fremover, sier han.

The North Alliance jobber i dag med kunder som SAS, IKEA, Absolut, Audi, ATG, Telenor, Carlsberg, H&M, Orkla og NorgesGruppen og består av 12 reklame-, kommunikasjon- og designselskaper inkludert svenske Åkestam & Holst og norske Anorak og Making Waves som er den største enheten i gruppen. I november lanserte NOA hybrid-byrået Round & Round som samme måned signerte sportsmotemerket Bjørn Borg på PR og kommunikasjon globalt.

I 2014 hadde NOA en omsetning på 650 millioner kroner, mens omsetningen etter tre kvartaler akkumulert endte på 531 millioner kroner etter å ha vokst med 33 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. 

Thomas Høgebøl har tidligere uttalt at The North Alliance om ikke lenge vil passere 800 millioner kroner i omsetning.

Her ser du tallene til The North Alliance per tredje kvartal i 2015. Alle tall i MNOK.

NOA 2015 2014 Endring i prosent
Omsetning 531,3 398,5 + 33,3
Driftsresultat 0,6 - 20,3 -
Res. f. skatt - 7,9 - 32,2 -