Den gjennomsnittlige lønnsveksten for norske redaktører steg med 3,5 prosent i perioden 2014 til 2016. Det viser en undersøkelse InFact har gjort oppdrag fra Norsk Redaktørforening (NR).

Den gjennomsnittlige redaktørlønna var i fjor 884.754 kroner, mot  854.694 kroner i 2014. Fra 2012 til 2014 var veksten på 7,9 prosent og fra 2010 til 2012 8 prosent.

Her finner du alle tall i undersøkelsen

Menn tjener mest
Gjennomsnittslønnen blant kvinnelige redaktører som har svart på den ferske undersøkelsen undersøkelsen er lavere enn gjennomsnittslønnen blant de mannlige respondentene.Kvinnene hadde en snittlønn på 837.424 i fjor, mens menn hadde en snittlønn på 903.847 kroner. De kvinnelige redaktørene hadde en lønnsvekst på 3,2 prosent, mens mennene fikk en økning på 3,3 prosent.

Slik har det også vært ved tidligere undersøkelser. Kvinnene har også lavere alder, lavere ansiennitet i bransjen og som redaktør.

Enelederne har høyere gjennomsnittslønn enn sjefredaktørene. Lønnsnivået til enelederne har økt med drøyt seks prosent fra 2014 til 2016, mens tilsvarende tall for underordnede redaktører er drøyt tre prosent. For sjefredaktørene har lønnsøkningen blant de som svarte i 2014 og i 2016 vært marginal – knapt 0.1 prosent, viser undersøkelsen.

Les også: Kvernstrøm slår alle mediesjefene på inntektstoppen

Stadig færre har bonusavtaler
Kun en av ti medlemmer i Norsk Redaktørforening oppgir at de har bonusavtale. For ti år siden var tallet tre av ti. Andelen eneledere som har bonusavtale er halvert fra forrige undersøkelse, fra 34 til 16 prosent. 15 prosent av redaktørene har opplevd endringer i arbeidsvilkåerene når det gjelder bonus, opsjonsavtaler, firmabil eller avtale om sluttvederlag. Den vanligste begrunnelsen de som deltok i undersøkelsen oppga, var at bonusavtaler er bortfalt.

Svarandelen var på 60 prosent, noe som er langt høyere enn i 2014 da 48 prosent av NR-medlemmene besvarte undersøkelsen.