Tirsdag får de ansatte i TV 2 mer informasjon om hvordan kuttene i mediehuset blir. Det skjer på et allmøte, får Kampanje opplyst fra kilder.

Det har gått en drøy måned siden de ansatte ble varslet om at mediehuset stod overfor store kostnadskutt. Da lanserte TV 2-sjef Olav T. Sandnes et anslag på 400 millioner kroner, og han utelukket heller ikke at dette ville innebære nedbemanning.

- Et dilemma
Nå bekrefter Sandnes at arbeidet får konsekvenser for bemanningen og kuttplanene begynner dermed å ta form.

I dag har alle ansatte som har passert 60, eller fyller 60 år i 2023, fått tilbud om gavepensjon.

- Noen har etterspurt og kanskje forventet et slikt tilbud. Samtidig er dette et dilemma for arbeidsgiver. Vi setter pris på kompetansen og erfaringen til de som har jobbet her lenge, og de er viktige for kontinuiteten og kulturen i TV 2, men der vi står nå er det naturlig å gi dette tilbudet, sier Sandnes i en e-post til Kampanje.

Han forteller videre at konsekvensen av tiltakene som skal besluttes senere i høst kan bli
 ytterligere bemanningsreduksjoner. Da kan sluttpakker være aktuelt. 

Klubbleder Margrethe Håland Solheim i TV 2 forteller at de er opptatt av frivillige løsninger fremfor oppsigelser.

- Gavepensjon er ikke noe vi motsetter oss og det er viktig for oss at folk ikke føler seg presset til å ta tilbudet, men hvis folk tenker det er aktuelt så er det greit, sier hun til Kampanje.

Det er snakk om 40 ansatte som får tilbudet om gavepensjon ifølge klubblederen.

Les mer: TV 2 varsler kostnadskutt på rundt 400 millioner - utelukker ikke nedbemanning

- Under sterkt press
TV 2 hadde i fjor en omsetning på rekordhøye 6,61 milliarder kroner, men driftsresultatet falt fra 503 millioner kroner i 2021 til fjorårets 77 millioner kroner som følge av svakere makroøkonomi, bortfallet av Premier League og distribusjonskonflikt.

Samtidig fortsetter de samme makroøkonomiske utfordringene å gjøre seg gjeldende i 2022 med press på reklameinntektene. På toppen av det har TV 2 fått nye utfordringer knyttet til regjeringens avvikling av momsfritak på salg av TV-nyheter.

- Mediebransjen er under sterkt press, i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone, og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sa Sandnes i august.

Les mer: TV 2-sjefen med et av sine svakeste resultater: - Skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten

Dette er andre gang TV 2-sjef Olav T. Sandnes drar frem slipeknivene siden han tiltrådte i 2015. For syv år siden gjennomførte han tidenes største nedbemanning i TV 2s historie. Da kuttet Sandnes 350 millioner kroner og 177 årsverk.