Dramasjef i TV 2 Norge, Alice Sommer, mener både likhetene og forskjellene mellom de skandinaviske landene kan skape gode historier.

- Vi deler en felles historie i de skandinaviske landene og kjenner hverandre godt. Samtidig mangler det ikke på rivalisering og kulturelle ulikheter, som kan danne grobunn for god historiefortelling, sier Sommer i en pressemelding.

Den nye alliansen mellom norske TV 2, danske TV 2 og svenske TV4 har fått navnet «Skandi-alliansen», og innebærer at de tre kommersielle kringkasterne inngår et spleiselag og vil stille med finansiering til en serie på seks til åtte kommersielle timer.

Nyheten slippes på Seriedagene på Dansens Hus i Oslo torsdag.

- Vår felles ambisjon er å styrke skandinavisk drama og løfte historier med sterk skandinavisk relevans som engasjerer bredt, med tydelig premiss og stoppeffekt, sier Mette Nelund, dramasjef i TV 2 Danmark.

- Vi ser etter prosjekter som vil kunne score høyt på samfunnsrelevans, identifikasjon og fascinasjon i både Danmark, Sverige og Norge, fortsetter Nelund.

Det er første gang de tre landene inngår et internasjonalt samarbeid med ønske om å styrke lokal og regional dramasatsing. 

- Dermed søker vi serier som kan defineres som «large scale drama» og som treffer en bred målgruppe med forankring i en fellesskandinavisk virkelighet. Sjangermessig kan det favne mye, fra karakterdrevet spenning til grounded sci-fi – eller i skjæringspunktet mellom flere innholdssjangere, fortsetter Piodor Gustafsson, Director of Scripted Content i TV4.

De som sender inn de beste ideene vil inviteres til en egen pitsj. De sterkeste ideene går videre til utvikling.

- Resultatet skal være én skandinavisk storserie for Danmark, Sverige og Norge. Vi er stolte over samarbeidet med Danmark og Sverige og ser fram til å høre fra Skandinavias beste historiefortellere, sier Sommer.

Ambisjonen er å publisere den første tore dramaserien i løpet av 2026.