Nylig ble det kjent at Schibsted omorganiserer og slår sammen  avdelingene Consumer Business (brukerbetaling) og Product til én felles organisasjon, som har fått navnet “Product & Consumer”. Som et ledd i omorganiseringen opprettes en egen enhet som skal jobbe dedikert mot det norske abonnementsmarkedet. Tone Krohn Clausen skal ha totalansvaret for konsernets norske abonnementsvirksomhet.

- Jeg er utrolig takknemlig for å få denne muligheten og ser et enormt potensiale for hva vi kan få til i det norske markedet de neste årene. Vi har veldig sterke merkevarer som når bredt ut, et attraktivt arbeidsmiljø med dyktige fagfolk, og kraft til å drive utviklingen av et kommersielt økosystem. Vi skal hente ut enda mer av potensialet i hver enkelt merkevare, og ikke minst fortsette å jobbe helhetlig med Schibsteds portefølje av produkter, sier Clausen.

Hun kommer fra rollen som direktør for Common Schibsted Products & Customer Experience og har i tillegg bred erfaring innenfor produktutvikling i ulike bransjer, sist fra Canal Digital og Aschehoug.

Leder for Product & Consumer, Tor Jacobsen, forteller at Schibsted har hatt en sterk abonnementsvekst de siste årene og at det var et narutlig neste steg å opprette en egen enhet for det norske abonnementsmarkedet.

–  i dag har vi totalt 1,6 millioner abonnenter på tvers av våre norske og svenske merkevarer. Dette er en stor kundegruppe med nokså ulike ønsker og behov, som blir påvirket av både de ulike merkevarene våre og det nasjonale markedet. Ved å opprette en egen enhet som jobber dedikert i hvert land, kan vi jobbe raskere og mer spisset mot våre ulike markeder og kunder. Det vil gi oss muligheten til å levere bedre og mer relevante produkter og knytte tettere bånd til kundene. Det vil igjen styrke deres lojalitet og gjøre oss i stand til å ta vare på dem på en enda bedre måte, sier han.

Jacobsen sier videre at han mener det ligger store muligheter i å kunne tilby kundene et enda bredere innholdsunivers, basert på hver enkelt kundes data og behov. Han er overbevist om at Clausen er riktig kvinne til å kunne ta den norske abonnementsvirksomheten til nye høyder.

- Hun er uredd, kunnskapsrik og effektiv, i tillegg til at hun har et svært kommersielt og strategisk hode. Med andre ord har hun alle kvalitetene som trengs for å drive den transformasjonen vi nå er inne i. Vi har et godt utgangspunkt i markedet på grunn av våre sterke merkevarer, så nå gleder jeg meg til å se hva vi kan få til når vi spisser tilbudet enda mer mot det norske markedet, sier han.

Samtidig som Tone Krohn Clausen går inn i sin rolle, får også Gjermund Sødal og Pernille Norenberg nytt ansvar, som henholdsvis Director of Strategy og Director of Finance i den nye organisasjonen Product & Consumer. Karl Hahtovirta, som i dag er kommersiell direktør i Aftonbladet, får tilsvarende stilling som Krohn Clausen, men for det svenske abonnementsmarkedet.