Norske mediehus har hatt et inntektstap på syv prosent fra april til august sammenlignet med samme periode i fjor. Annonseinntektene har falt med 19 prosent.

- Tallene dokumenterer at pandemien har forsterket annonsefallet i redaktørstyrte medier, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Siden toppen i 2012 har mediene mistet totalt 3,7 milliarder kroner, eller 30,1 prosent, i annonseinntekter, viser Medietilsynets rapport om medienes økonomiske utvikling i 2019.

Avisene har tapt mest, men også TV- og radiobransjen har mistet betydelige reklameinntekter de siste par årene. Totalt mistet mediene reklameinntekter på cirka 450 millioner kroner, eller 5,1 prosent, fra 2018 til 2019. 

Samtidig økte det samlede driftsresultatet i bransjen med 550 millioner kroner, eller nesten 50 prosent, fra 2018. 

- Men det er viktig å være klar over at forbedringen i hovedsak skyldes økte inntekter i TV 2 og reduserte kostnader i Discovery. Den underliggende tendensen er dermed fortsatt at mange medievirksomheter opplever svekket lønnsomhet, sier Velsand.

Mens de kommersielle nasjonale TV-virksomhetene bedret lønnsomheten kraftig i 2019 med en økning i driftsresultatet fra et underskudd på 68 millioner kroner i 2018 til et overskudd på 686 millioner kroner i 2019, svekket de kommersielle nasjonale radioselskapenes lønnsomhet seg tilsvarende kraftig.

Radioselskapene hadde en nedgang i inntektene på over 12 prosent, eller 66 millioner kroner. Driftsresultatet for kommersiell riksdekkende radio ble redusert med 34 millioner kroner til 14 millioner kroner i 2019. Det er første gang siden 2013 at radiovirksomhetene har lavere driftsmargin enn TV-virksomhetene.  

- Mens godt over halvparten av avisenes og de nasjonale kommersielle tvkanalenes inntekter kommer fra andre kilder enn annonser, er reklame så godt som eneste inntektskilde i de kommersielle radiokonalene. Dette gjør radiokanalene særlig sårbare for markedsendringer, sier Velsand.

I løpet av de siste fem årene har avishusene mistet 1,4 milliarder kroner i driftsinntekter, i hovedsak på grunn av fall i annonseinntektene. I 2019 falt avisenes driftsinntekter med vel 59 millioner kroner fra året før, tilsvarende 0,5 prosent.