Kampanje har tidligere skrevet om at redaktøren bak det kontroversielle nettstedet Resett, Helge Lurås, har søkt om medlemskap i Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Da han ble kalt inn til møte med MBL i mai, sa Lurås til Kampanje at han ikke så noen grunn til at MBL skulle utestenge Resett. 

Nå er det kjent at Lurås og Resett har fått avslag på søknaden om medlemskap, som ble behandlet fredag før helgen. 

- Etter en helhetlig og grundig vurdering er hovedstyret kommet til at det er betydelig tvil knyttet til om Resett oppfyller kravene til en publisistisk virksomhet, slik det redegjøres for i vedtaket. Derfor avslår vi søknaden om medlemskap, sier MBLs styreleder Pål Nedregotten i en pressemelding. 

- Det forventes av medlemmer i MBL at de både formelt slutter seg til de grunnleggende publisistiske prinsippene og aktivt arbeider for å fremme dem, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig, sier Nedregotten videre. 

MBL skriver at det er lagt ned et grundig arbeid som grunnlag for styrets behandling, og at styret har foretatt en helhetlig vurdering. 

Lurås: - Kommer ikke til å søke igjen
I MBLs avslag henviser de til Redaktørforeningens avslag på Lurås' søknader om medlemskap, og Redaktørforeningens uttalelse om at «Resetts redaktør ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper». 

- Begrunnelsen er generell og henviser i hovedsak til Norsk Redaktørforening. De mener vi ikke oppfyller kravene til publisistisk virksomhet, men uten å begrunne det selvstendig, sier Lurås til Kampanje. 

Avslaget kom som forventet også denne gangen, ifølge Lurås. 

- MBL har tatt en avgjørelse ut fra sine nåværende medlemmers kommersielle og ideologiske interesser. De ser Resett som en trussel og konkurrent, og vil holde oss ute fra sine privilegier, sier han. 

Lurås sier også at han ikke kommer til å søke om medlemskap igjen. Det samme har han uttalt om Norsk Redaktørforening, som har avslått Lurås søknad om medlemskap to ganger. 

- Er det visse grep Resett kunne tatt for å slippes inn i «det gode selskap» - og i så fall hvilke?

- Jeg tror ikke det er noe vi kunne gjort annet enn å forlate den innstilling som nettopp gjør at de etablerte mediene ser oss som en trussel fordi vi er annerledes. De har også gjort seg opp en mening om Resett som nok har blitt en «fordom» også, sier Lurås. 

Les også: Resett splitter norske redaktører: - Kan ikke ta hensyn til hva vi liker

Manglet respekt for avgjørelsen
Lurås mottok sitt første avslag på søknaden om medlemskap i Norsk Redaktørforening i september 2018, og da han søkte om medlemskap for andre gang i 2019, uttalte han til Kampanje at han følte at han var «satt på prøve» av Redaktørforeningen. 

Da Lurås fikk sitt andre avslag i februar 2020, rettet han krass kritikk mot Redaktørforeningen. 

- Jeg mangler respekt for avgjørelsen, og jeg tror andre hensyn ligger bak avslaget, sa han da. 

Lurås mente også Redaktørforeningen hadde problemer med noe av det som var skrevet på Resetts nettsider. Han kalte avgjørelsen for «prinsippløs»:

- Det er vikarierende argumenter for å holde oss ute. Det er heller ikke riktig at Redaktørforeningen skal vurdere Resetts publiseringspraksis. Det er det PFU (Pressens Faglige Utvalg) som skal gjøre, sa han. 

Les også: Resett tapte mot «IS-kvinnen» - må betale egne sakskostnader

Kjenner seg ikke igjen i Lurås' uttalelser
I samtale med Kampanje avviser Nedregotten at MBL ikke har tatt en selvstendig vurdering, slik Lurås påstår. Samtidig avviser han at de ser på Resett som noen form for konkurrent eller trussel. 

- MBLs vurderinger er gjort på selvstendig grunnlag etter en grundig og prinsipiell diskusjon i tråd med våre vedtekter, sier han og fortsetter: 

- Vedtektene sier blant annet at medlemmenes publiseringsvirksomhet må ha en redaktør som opptrer i samsvar med redaktørplakaten. Vi forventer at  medlemmer i MBL at de både formelt slutter seg til de grunnleggende publisistiske prinsippene og aktivt arbeider for å fremme dem, både i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig, og det er mot dette bakteppet at et samlet hovedstyre i MBL har tatt sin beslutning.

- Hvorfor henviser dere til Norsk Redaktørforenings avslag i deres avslag?

- Redaktørforeningens ferske vurdering av Resetts journalistikk belyser åpenbart deler av samme tematikk som MBL har vurdert - og vi har derfor notert oss NRs vurdering som relevant. MBLs beslutning er imidlertid tatt på selvstendig grunnlag, utelukkende med basis i våre egne vurderinger, og med begrunnelse i våre egne vedtekter, sier Nedregotten. 

Les også: Subjekt-redaktør vurderer å politianmelde falsk Twitter-konto