Nordmenn har høyest tillit til nyhetene fra NRK1 og TV 2 under Korona-utbruddet, viser en fersk ny undersøkelse fra Medietilsynet. Tilliten til TV 2-nyhetene øker kraftig fra samme tid i fjor, mens tilliten til lokalavisene faller mest, skriver Medietilsynet om funnene.

– Tallene kan indikere at nasjonale tv-kanaler oppleves viktigere under en krise som den vi opplever nå, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det er Kantar som har utført undersøkelsen på vegne av Medietilsynet. 

TV 2 mest frem, NRK med toppnivå
Nyhetene fra TV 2 har hatt størst økning i tillit fra mars 2019 til mars 2020, ifølge undersøkelsen. 70 prosent svarte at de hadde svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra TV 2 nå i mars 2020, mens tilsvarende tall i fjor var på 61 prosent. Andelen som har svart at de har svært eller ganske høy tillit til nyhetene fra NRK1 er 83 prosent. 

På plassen bak NRK1 og TV2 ligger Aftenposten. Aftenposten ligger på samme nivå nå som i mars fjor, 60 prosent har svært høy eller ganske høy tillit.

Samtidig opplever lokal- og regionavisene et tillitsfall sammenlignet med mars i fjor. Da svarte 65 prosent at de hadde svært eller ganske høy tillit til lokalavisen, i siste måling er tallet 51 prosent. 

– Vi lever av folks tillit
Sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes, i TV 2 sier undersøkelsen er en veldig hyggelig nyhet. 

– Det er bra at begge allmennkringkasterne har høy tillit i befolkningen. Vi lever av folks tillit, så dette var en veldig hyggelig nyhet å få nå, hvor alle som jobber i TV 2 kjenner ekstra på ærefrykt for oppdraget vårt. Kritisk journalistikk er absolutt nødvendig også nå, selv om vi alle er med på dugnaden for ikke å øke smittespredningen, sier Sandnes til Kampanje. 

- Hvordan jobber TV 2 med koronakrisen?

- Vi skal informere, få frem fakta og vise konsekvensene de mange tiltakene har for folk, opp mot konsekvensene det ville hatt å la være. Samtidig skal vi få frem de konstruktive historiene, som gir folk håp og mot, noe å snakke om og tenke på, sier Sandnes.

- Jeg tror vi er mange som kjenner på at jobben i TV 2 aldri har vært mer meningsfylt. Folkene våre melder seg og står på, mer enn noen kunne forvente, fordi de har et felles eierskap til samfunnsoppdraget vårt. Da er det ekstra fint å vite at alle som ser på nyheter på TV 2 stoler på oss, fortsetter TV 2-sjefen.

- Bra med høy tillit:

Sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2. – Vi lever av folks tillit, så dette var en veldig hyggelig nyhet å få nå, sier han. Foto: TV 2.

Færre har tillit til Document.no og Facebook
Færrest har svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra Document.no og Facebook, ifølge undersøkelsen. For begge aktørene svarer fire prosent at de har svært høy eller ganske høy tillit til deres nyheter.

Facebook har størst andel som svarer at de har svært eller ganske lav tillit til nyhetene fra/på plattformen (62 prosent).

- Det store bildet viser at nordmenn har stor tillit til de redaktørstyrte mediene, og dette er viktig for at mediene skal kunne fylle sin viktige samfunnsrolle, sier Velsand.

Utvikling i befolkningens tillit til nyheter fra ulike medier fra mars 2019 til mars 2020

Andelen med svært høy eller ganske høy tillit til nyhetene fra:

 • NRK1: 83 prosent (2020) mot 82 prosent (2019)
 • TV 2: 70 prosent (2020) mot 61 prosent (2019)
 • Aftenposten: 60 prosent (2020) mot 60 prosent (2019)
 • Din lokal/regional avis: 51 prosent (2020) mot 65 prosent (2019)
 • Dagens Næringsliv: 46 prosent (2020) mot 54 prosent (2019)
 • Dagbladet: 35 prosent (2020) mot 40 prosent (2019)
 • VG: 42 prosent (2020) mot 43 prosent (2019)
 • Klassekampen: 24 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • P4: 22 prosent (2020) mot 33 prosent (2019)
 • Document.no: Fire prosent (2020) mot fem prosent (2019)
 • Facebook: Fire prosent (2020) mot seks prosent (2019)


Om undersøkelsen:

Kantar har gjennomført tillitsundersøkelsen på vegne av Medietilsynet. Utvalget av medier er basert på et ønske om å dekke et bredest mulig spekter blant de redaktørstyrte mediene. I tillegg er Facebook inkludert, siden det er en plattform mange ser nyheter på. 

Undersøkelsen er gjennomført fire ganger siden mars 2019. Siste undersøkelse hadde 1468 intervjuer og ble gjennomført 18-19 mars 2020, via internett og epost.