P4-gruppen skal nedbemanne med mellom fire til sju stillinger, skriver Medier24. Nedbemanningen skal foregå som en separat prosess fra kuttet på 30-50 stillinger som i hovedsak vil ramme Nents tv-divisjon, og som Kampanje kunne erfare på mandag.

- Jeg kan bekrefte at vi har en prosess knyttet til en svært begrenset overtallighet i radiovirksomheten. Så lenge prosessen pågår, er det ikke naturlig at jeg kommenter den noe ytterligere, sier P4-sjef Kenneth Andresen til Medier24.

Les hele saken til Medier24 her.

- Må se om vi er riktig organisert
Overfor Kampanje bekrefter Andresen at «en eventuell overtallighet» i P4 ikke er en del av kuttet på 30-50 stillinger som tidligere har blitt kommunisert av Nent-ledelsen.

- Du sier eventuell, har dere ikke identifisert antall overtallige ennå?

- Jo, men endelig antall er en del av prosessen, skriver Andresen i en tekstemelding til Kampanje.

- Hvorfor må dere nedbemanne?

- Som de aller fleste mediebedrifter har også vi et behov for å se på om vi er riktig organisert for fremtiden. Dette er et ledd i det arbeidet, skriver Andresen.

Andresen får utvidet rolle
I går kunne Kampanje også fortelle at tidligere norgessjef i Nent Group, Vegard Drogseth slutter i selskapet. Hans stilling som administrerende direktør skal ikke erstattes.

Kenneth Andresen får i stedet en utvidet rolle som Beat Office Manager i Norge. 

- En Beat Office Manager er en lokalsjef holder sammen kontoret og sørger for at informasjonsflyten håndteres på best mulig måte, men det er ikke en administrerende direktør, det er altså ikke en «decision maker», harkonsernsjef Anders Jensen i Nent Group forklart overfor Kampanje.